דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

תקציב קשרי מדע (לעמיתי ועמיתות הוראה) (זכות)

  • שימו לב (נעץ)
    ערך זה נמצא כעת בעריכה

עמיתי ועמיתות הוראה המועסקים באוניברסיטה זכאים לתקציב מיוחד לצורך נסיעות לכנסים וקשרי מדע בתקופת המנוי.

תקציב זה הינו מוסדי ואינו נצבר: אם לא ניצלת אותו, הוא אינו ניתן לפדיון בסיום תקופת ההעסקה.

תקציב זה מאפשר מימון פעילות אקדמית של עמיתי הוראה, השתתפות בכיסוי הוצאות השתלמות בארץ ובחו"ל.

עמיתי/ות הוראה יכולים לבקש מהאוניברסיטה עד 3000 $ בשנה אקדמית. כאמור, הזכות לתקציב הנסיעות אינה זכות נצברת.

לקבלת מידע על התנאים והנהלים לשימוש בקרן עבור עמיתי הוראה לחצו כאן (ראו עמוד 9 ואילך).

לטופס בקשה לקרן קשרי מדע לעמיתי הוראה לחצו כאן.

להסכם בין האוניברסיטה ובין הארגון בנושא קק"מ לחצו כאן.

להגשת בקשה ובירורים בנושא, פנו למור פלמון במזכירות האקדמית, בניין הסנאט, חדר 205.טלפון: 03-6408873 מייל: [email protected]

פנו אלינו עם כל שאלה או בעיה שמתעוררת.

עודכן לאחרונה ב־11:30
, 17 באוגוסט 2021
יצירת קשר באמצעות Whatsapp