דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

קרן קשרי מדע (זכות)

  • שימו לב (נעץ)
    ערך זה נמצא כעת בעריכה

הקצבה לקשרי מדע בינלאומיים (קרן קשרי מדע) הינה המיועדת לשימוש לכיסוי הוצאות חברי וחברות סגל למטרות פעילות אקדמית מאושרת והוצאות מותרות בארץ ובחו"ל.

מלגאיות ומלגאים המועסקים בתקני אסיסטנט ומדריך ללא תלות בהיקף משרה זכאים לקבלת קצבה זו.

הזכויות ניתנות לצבירה לתקופה שאינה מוגבלת ונתנות לפדיון בתום העסקה. חבר סגל ההופך למלגאי, או יוצא לפוסט-דוק, יהיה רשאי לפדות את זכויותיו בקרן או לנצלן בעתיד.

לבדיקת יתרת הקצבה יש להתחבר למשאב ה-ERP דרך mytau.

  • חשוב לדעת (סימן קריאה)
    מלבד תקני אסיסטנט ומדריך, קיימת זכאות לקרן קשרי מדע גם למי שבתקן מסלול מקביל.
עודכן לאחרונה ב־10:12
, 09 בספטמבר 2021
יצירת קשר באמצעות Whatsapp