דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

קרן מעונות (זכות)

יש לחברי/ות סגל עם ילדים בגילאי חצי שנה עד 3.5 שנים זכאות לקרן מעונות (ובלבד שהועסקו שנת לימודים אחת לפחות באוניברסיטה ברצף לשנת עבודתם הנוכחית).

חברי/ות סגל, שהועסקו שנת לימודים קודמת אחת לפחות כחברי/ות סגל וזאת ברצף לשנת עבודתם הנוכחית ואשר להם ילדים/ות בגילאי חצי שנה עד 3.5 שנים, יהיו זכאים/ות למענק של עד 1,000 ₪ לסמסטר למשרה מלאה (המענק יינתן בהתאם ליחסיות המשרה), עבור כל ילד בגילאים המתאימים.

זכות זו הושגה בהסכם הקיבוצי המקומי משנת 2019, ראו סעיף 3.1.2.1. ראו גם מכתב מנכ"ל משנת 2019 לגבי אופן היישום.

עודכן לאחרונה ב־09:27
, 25 באוגוסט 2022
יצירת קשר באמצעות Whatsapp