דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

פיצויי פיטורים (זכות)

פיצויי הפיטורים הם תשלום לעובד/ת על ידי המעסיק שמתבצע כאשר פוטרו, ובמקרים מסוימים גם אם התפטרו. פיצויי פיטורים מגיעים לעובד/ת שפוטרו לאחר 12 חודשי העסקה או יותר, ללא הפסקות של יותר מ-6 חודשים.

  • שימו לב (נעץ)
    ערך זה נמצא כעת בעריכה

למי מגיעים פיצויי פיטורים?

פיצויי פיטורים מגיעים לעובד/ת שפוטרו לאחר 12 חודשי העסקה או יותר, ללא הפסקות של יותר מ-6 חודשים.

משמעות הדבר היא שמאסטרנטים, דוקטורנטים ועמיתי הוראה זכאים לפיצויי פיטורים גם אם עבדו סמסטר יחיד בשנה לפחות שנתיים ברצף. מורים מהחוץ זכאים לפיצויי פיטורין אם הועסקו שני סמסטרים בשנה ולפחות סמסטר אחד נוסף בשנה העוקבת.

  • חשוב לדעת (סימן קריאה)

    פיצויי פיטורים אינם מגיעים למי שהתפטרו מעבודתם, למעט במקרים חריגים. לכן מכתב הודעה מטעמכם על סיום העבודה עלול לשלול מכם את פיצויי הפיטורים.

גובה פיצויי הפיטורים


על כל שנת עבודה באוניברסיטה תקבלו פיצוי בגובה משכורת ממוצעת אחת באותה שנה. במילים אחרות, גובה פיצויי הפיטורים יהיה 8.33% ממה שהשתכרתם באוניברסיטה עד כה.

החל משנת 2008, האוניברסיטה מפקידה מדי חודש פיצויי פיטורים על סך 6% לקרן הפנסיה, בנוסף לכספי הפנסיה שלכם. לאחר סיום העסקתכםן באוניברסיטה, תקבלו השלמה בגובה 2.33% מהשכר האחרון כפול מספר חודשי עבודתכם, עבור החלק היחסי של הפיצויים שלא הופרש לביטוח הפנסיוני. יתר כספי פיצויי הפיטורים להם אתם זכאים ישולמו לכם על ידי האוניברסיטה כחודש לאחר קבלת המשכורת האחרונה.


בחוק, בתקנות פיצויי פיטורים ובפסיקה, נקבעו הוראות שונות לקביעת המשכורת לעניין חישוב הפיצויים, בהתאם לנסיבות (למשל: מעבר ממשרה מלאה לחלקית, הפחתת שכר בסמוך למועד הפיטורים, ועוד). אם במהלך העסקתכם עברתם מתקן לתקן, פנו אלינו על מנת שנוודא שקיבלתם את מלוא הסכום המגיע לכם.


קבלת פיצויי הפיטורים


כדי לפדות את פיצויי הפיטורין יש לבקש ממדור כוח אדם באוניברסיטה שני טפסים:
1. טופס 161 (טופס התחשבנות מס).
2. טופס סיום העסקה מהאוניברסיטה שממוען למגדל-מקפת ומציית את תקופת העבודה, אישור שהם משחררים את הכספים, חתימה וחותמת האוניברסיטה.
ניתן למלא טופס זה במזכירות הפקולטה או אצל רפרנט/ית השכר ביחידה.

יש לפנות לאשת הקשר של הארגון במגדל בצירוף הטפסים האלו, על מנת לקבל יעוץ לגבי כדאיות פדיון פיצויי הפיטורים, והסבר לגבי פרוצדורת הפידיון.

אסור לאוניברסיטה לעכב את תשלום פיצויי הפיטורים. אם חל עיכוב בתשלום פיצויי הפיטורים שלכם, אנא פנו אלינו במייל או בקו החם (הודעות ווטסאפ בלבד).

  • שימו לב (נעץ)

    משיכה של כספי הפיצויים מתוך קרן הפנסיה מקטינה את גודל הקצבה החודשית שתקבלו לאחר פרישתו לגמלאות, וגם מקטינה את הפטור ממס הכנסה שחל על הקצבה. (אם לא תמשכו את הכספים, מצטרפים כספים אלה לכספי החיסכון של הפנסיה).

עודכן לאחרונה ב־10:10
, 28 בנובמבר 2021
יצירת קשר באמצעות Whatsapp