דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

פטור מדמי אבטחה (זכות)

 • שימו לב (נעץ)
  ערך זה נמצא כעת בעריכה
 • מידע
  דמי אבטחה משולמים בכל שנה לאוניבסיטה במסגרת תשלומים נלווים לשכר הלימוד
 • מידע
  דמי אבטחה לשנת תשפ"א עומדים על סך של 526 ₪
 • מידע
  מרבית הסטודנטים העובדים במשרות הוראה באוניברסיטה זכאים לפטור מדמי אבטחה בשיעור משתנה.
 • מידע
  על חברי ארגון המועסקים בסמסטר ב' בלבד לפנות למדור שכ"ל ולוודא כי קיבלו זיכוי כספי על דמי אבטחה ששולמו עם תחילת שנה"ל.
 • מידע
  ניתן לקבל החזר רטרואקטיבי עבור שנים קודמות.

זכאות

סטודנטים/ות באוניברסיטת תל אביב המועסקים כחברי סגל אקדמי זוטר מלבד סטודנטים לתואר ראשון, זכאים לפטור מדמי האבטחה. שיעור הפטור מדמי האבטחה תלוי בתקן ובהיקף ההעסקה [הסכם ארצי 2008 ס' 27]

שיעור הפטור

כלל התקנים מלבד עוזרי הוראה זכאים לפטור מלא מדמי האבטחה.

עוזרי הוראה זכאים לפטור מדמי אבטחה בשיעור מכפלת אחוז משרתו השנתית הממוצעת ב-2

דוגמה: עוזר הוראה העובד ב-100% משרה בסמסטר א' ו-50% משרה בסמסטר ב' זכאי ל-75% פטור מדמי האבטחה השנתיים.[הסכם ארצי 2008, ס' 16.1]

קבלת החזר על תשלום דמי אבטחה (לזכאים/ות)

על עובדי הוראה המועסקים בסמסטר ב' לוודא שקיבלו זיכוי על דמי האבטחה, במידה ואלה שולמו עם תחילת שנה"ל.

 • מידע
  דמי האבטחה משולמים למדור שכ"ל עם ההרשמה לשנה"ל. הגיע לידיעתנו כי חלו מקרים בהם מועסקים אשר קיבלו את כתב המינוי שלהם לסמסטר ב' במהלך השנה לא קיבלו באופן אוטומטי זיכוי על דמי האבטחה ששולמו. יש לבדוק במערכת המידע האישי ובמידת הצורך מול מדור שכ"ל כי הפטור מדמי האבטחה הוזן במערכת. סטודנטים אשר נמצאים ביתרת זכות צריכים לפנות למדור שכ"ל על מנת לקבלת החזר כספי. יודגש שניתן לקבל החזר רטרואקטיבי עבור שנים קודמות.
עודכן לאחרונה ב־14:51
, 29 באוגוסט 2021
יצירת קשר באמצעות Whatsapp