דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

מילואים למועסקים ומועסקות (זכות)

 • שימו לב (נעץ)
  ערך זה נמצא כעת בעריכה
 • מידע
  עובדים ועובדות שביצעו שירות מילואים יקבלו תשלום עבור מלוא השכר מהאוניברסיטה.
 • מידע
  למי שביצעו את שירות המילואים מעבר למכסה שעות העבודה הרגילה, ישולם גם שכר עבודה רגיל וגם תגמולי מילואים.

מידע כללי

עובד/ת שביצעו שירות מילואים יקבלו תשלום עבור מלוא השכר מהאוניברסיטה. יש להקפיד על העברת אישור שירות המילואים לאגף משאבי אנוש, מיד עם החזרה מהשירות.

מרצה, מתרגל/ת או מדריכ/ה, ששירתו במילואים בזמן המינוי באופן שאינו גורם לביטול עבודתם: אם ביצעו את שירות המילואים מעבר למכסה שעות העבודה הרגילה שלהם, או בימי המנוחה השבועית ו/או בחופשה שלהם, יקבלו גם שכר עבודה רגיל וגם תגמולי מילואים.


בעת היציאה למילואים, האוניברסיטה אמורה לדאוג להחלפה (או לבטל את השיעור). אם האוניברסיטה מבקשת שתחזירו שיעורים, היא אמורה לשלם לכם עוד כסף, כיוון שהיא מקבלת החזר על ימי המילואים שלכם מהביטוח הלאומי - (מתוך תקשי"ר נציבות שירות המדינה, סעיף 34.371 א)

אם חלה העלאה בשכר של העובד/ת בתקופת שירות המילואים או בתוך רבע השנה שקדם לשירות המילואים (כגון בעקבות העלאה בדרגה או תוספת מכוח הסכמי שכר), אשר לא הייתה כלולה בשכר בכל רבע השנה כאמור, תהיה לעובד/ת זכאות לקבלת תוספת זו, בנוסף לתגמול לפי חוק ביטוח לאומי. (מתוך תקשי"ר נציבות שירות המדינה, סעיף 34.331 ב)

אופן הגשת בקשת התגמול

בתום שירות המילואים על העובד/ת להעביר לאגף משאבי אנוש את אישור המילואים המיועד לתביעה של תגמולי המילואים מהמוסד לביטוח לאומי - טופס 3010. אישור המילואים מונפק על ידי משרת המילואים באתר האינטרנט של שירות המילואים, באזור האישי. בנוסף יש לצרף טופס הצהרה על עבודה בעת שירות מילואים. את המסמכים רצוי להעביר דרך מזכירות היחידה.

 • מידע
  אישור המילואים מונפק באתר האינטרנט של שירות המילואים, באזור האישי.
 • מידע
  בנוסף יש לצרף טופס הצהרה על עבודה בעת שירות מילואים. רצוי להעביר את הטפסים דרך מזכירות היחידה.

פרטים נוספים

במקרה של עובד/ת שלא ימציאו לאגף משאבי אנוש מיד עם החזרה משירות המילואים את האישור, כאמור לעיל, וכתוצאה מכך לא תוכל האוניברסיטה לתבוע החזר של תגמולי המילואים מהמוסד לביטוח לאומי, האוניברסיטה תהיה רשאית לקזז ולנכות מכל תשלום שלעובד/ת זכאות לקבל, את השכר ששולם בגין תקופת שירות המילואים.

עובד/ת המועסק/ת במקום עבודה נוסף לאוניברסיטת תל אביב, ובחרו להגיש את התביעה למוסד לביטוח לאומי שלא באמצעות האוניברסיטה, ינוכה ממשכורתם השכר בגין תקופת שירות המילואים. שכן, את התמורה לעבודה יקבלו דרך המוסד לביטוח לאומי באמצעות מקום העבודה הנוסף.

האוניברסיטה עשויה לחלק את גמול המילואים בין שתי משכורות. לטענת האוניברסיטה, החלק הראשון משולם על-סמך הדיווח של העובד/ת, והחלק השני משולם לאחר העברת ההחזר לאוניברסיטה מביטוח לאומי (מתוך “שירות מילואים”, מדור כ"א ובקרה באתר האוניברסיטה).

עודכן לאחרונה ב־10:13
, 21 בנובמבר 2021
יצירת קשר באמצעות Whatsapp