דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

חניה בקמפוס (זכות)

לכל חברי וחברות הארגון יש זכאות לאישור כניסה לחניוני הקמפוס. כאן מרוכז המידע על הזכאויות השונות, ועל הקריטריונים על פיהם הן נקבעות.

 • שימו לב (נעץ)
  ערך זה נמצא כעת בעריכה
 • מידע
  הגשת הבקשה מתבצעת באתר של יחידת הביטחון
 • מידע
  תו חניה תקף עד לסוף אוקטובר בכל שנה
 • מידע כללי
  זכאות לתו חניה כחול מטעם הארגון - לבעלי/ות מוגבלות או קושי

קריטריונים להנפקת אישורי חניה לשנה"ל תשפ"ב

קבוצת הזכאיםפרוט הקריטריוניםצבע התו

אסיסטנטים

מדריכים

א. מכל הפקולטות ב-50%משרה ומעלהאשר העסקתם במינוי של סגל זוטר הוא לפחות 10 שנים ברציפות.ירוק 2021
ב.מכל הפקולטות ב-25% משרה ומעלה, אשר מועד תחילת עבודתם הוא פחות מ-10 שניםכחול 2021
ג. בפחות מ-25% משרה.ורוד 2021

מורים מן החוץ

עמיתי הוראה

א.מורים מן-החוץ ג'

ירוק 2021

ב. מורים מן-החוץ ב', אשר היקף העסקתם 4 יחידות הוראה ומעלה

עמיתי הוראה ב', אשר היקף העסקתם 40% משרה ומעלה

ירוק 2021

ג. מורים מן-החוץ ב', אשר היקף העסקתם פחות מ-4יחידות הוראה

עמיתי הוראה ב', אשר היקף העסקתם פחות מ-40% משרה

כחול 2021

ד. מורים מן-החוץ א', אשר היקף משרתם 4 יחידות הוראה ומעלה

עמיתי הוראה א', אשר היקף העסקתם 40% משרה ומעלה

כחול 2021

ה. מורים מן-החוץ א', שהיקף משרתם פחות מ-4יחידות הוראה

עמיתי הוראה א', אשר היקף העסקתם פחות מ-40% משרה

+הרשאה יומית

ורוד 2021

ו. מורים מן-החוץ 1, אשר היקף משרתם 2 יחידות הוראה ומעלה.

עמיתי הוראה 1, אשר היקף העסקתם 20% משרה ומעלה

חום 2021
מלגאיםסגול 2021
עוזרי הוראהעוזרי הוראה אשר היקף משרתם 20% משרה ומעלהורוד 2021 (למי שעובד/ת בבוקר) / חום 2021 (למי שעובד/ת אחרה"צ)

היכן להחנות?

מס'אזור חניהכולל את המגרשים
1.אזור א'מכסיקו, משפטים, שרת, רקנאטי, אקדמיה למוסיקה, מיטשל, ביה"ס לכלכלה ובי"ס לעבודה סוציאלית (פנימי)
2.אזור ב'ספריה למדעים מדויקים, מחסנים, שרייבר, מדעי החיים, רפואה, רוזנברג, ספריית סוראסקי,וולפסון מזרח, סנאט, מנהלה צפוני, חניון צפוני
3.אזור ג'"רפואה אחורי" (מזרחית לבי"ס לרפואת שיניים)

צבע תו/

אישור חניה

אזורי חניההערות
ירוקאזורים: א', ב', ג'פרט למגרשים: רקנאטי ומיטשל
כתום
אדום
ירוק רקנאטיאזורים: א', ב', ג'פרט למגרש מיטשל
ירוק מיטשלאזורים: א', ב', ג'פרט למגרש רקנאטי
כחולאזורים: ב', ג'החל מהשעה 16:00 רשאים לחנות גם באזור א', למעט מגרשים רקנאטי, מיטשל וכלכלה
לבן נכהכל האזורים מיועד לנכים בלבדהנושאים תו נכה של משרד התחבורה על שמם
סגולחניון עבודה סוציאליתהחל מהשעה 16:00 רשאים לחנות גם באזוריםא' ו-ב', למעט מגרשים רקנאטי, מיטשל וכלכלה
חום משעה 15:00אזורים:א', ב', ג'למעט במגרשים רקנאטי, מיטשל וכלכלה

כיצד להגיש את הבקשות?

יש למלא את הפרטים באתר של יחידת הביטחון

 • אם אינך מזוהה במערכת הבטחון, עליך לפנות למזכירות הפקולטה ולברר מולם מדוע יש עיכוב בהוצאת המינוי.
 • אם ביקשת תו חניה לראשונה, חשוב להקפיד לצרף לטופס הבקשה רשיון הרכב.
 • יש לרשום על כל מסמך פרטים מזהים: שם ותעודת זהות.
 • במקרה ומדובר בבקשה להארכת תו משנה קודמת על אותו רכב, אין צורך במסמכים (רשיון רכב וכו').
 • במקרה שהרכב רשום על שם קרוב משפחה, יש להביא מסמכים נלווים להוכחת בעלות ולהוכחת הקרבה המשפחתית (תעודת נישואין, צילום תעודת זהות וכו').
 • הביטחון לא מאשר חניה לרכבים הרשומים על שם אחים, על אחת כמה וכמה אם הם לומדים בקמפוס.
 • במקרה שהרכב רשום על שם חברה יש להביא אישור חברה כי הרכב בשימושך.
 • עבור רכבים של בני זוג שאינם נשואים, יש להביא תצהיר עו"ד המעיד על זוגיות. סטודנטים/ות יכולים לתאם עם העו"ד של אגודת הסטודנטים והסטודנטיות ללא עלות.

שימו לב שלא חסרים לכם מסמכים! (רישיון רכב עבור בקשה ראשונית ואישור מזכירות עבור ימים).

לא תאושר הבקשה של מי שלא יעבירו את כל המסמכים הדרושים.

תוויות שאושרו בתחילת השנה האזרחית ישלחו מיחידת הביטחון למזכירות ביחידות. בשאר השנה יש להגיע ליחידת הביטחון לאיסוף התווית.

שעות קבלת קהל בביטחון 8:30-13:30
טלפון 03-6405555
דוא"ל: [email protected], [email protected]

 • חשוב לדעת (סימן קריאה)
  תו כחול מטעם הארגון: לארגון יש מכסה מוגבלת של תווי חניה כחולים שניתנים לחברי וחברות ארגון בעלי מגבלות פיזיות, בריאותיות, הריון, נשיאת ציוד כבד וכיוצא בזה. בקשה מנומקת לתו כחול עקב מגבלה יש להגיש לארגון לדוא"ל: [email protected]
עודכן לאחרונה ב־10:06
, 28 בנובמבר 2021
יצירת קשר באמצעות Whatsapp