דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

אודות הארגון

ארגון סגל ההוראה והמחקר באוניברסיטת ת"א הוקם במטרה לייצג חוקרות וחוקרים צעירים, מתרגלים ומתרגלות, וכן מרצים ומרצות ללא קביעות. זאת על מנת לדאוג לתנאי הוראה ומחקר הוגנים (וכן להינות מכוח ביטוחי וצרכני קולקטיבי).

 • שימו לב (נעץ)
  ערך זה נמצא כעת בעריכה

בארגון חברים מלגאים ומלגאיות, וכן עובדי ועובדות הוראה באוניברסיטה שאינם בעלי תקן בכיר, בתקנים: עוזר/ת הוראה (מסטרנטים וסטודנטים לתואר ראשון), אסיסטנט/ית ומדריכ/ה (דוקטורנטים), עמית/ת הוראה, מורה מן החוץ, וכן סגל במסלול המקביל. הארגון מייצג אוכלוסיות אלה וחתום על הסכמים קיבוציים בנוגע להן.

מוסדות הארגון

 • האסיפה הכללית: הקבוצה אליה משתייכות כל חברות הארגון, והיא מתכנסת לפחות פעם בשנה.
 • הוועד: ועד הארגון הוא הגוף המייצג והמבצע של הארגון ולו הסמכות הבלעדית לדון ולהחליט בענייני הארגון באופן שוטף ולפקח על פעולות הנהלת הארגון.
 • הנהלת הארגון: יו"ר הארגון, סגן יו"ר הארגון והגזברית, המנהלים את הארגון באופן שוטף ומוציאים לפועל את החלטות הוועד והאסיפה הכללית.
 • ועדת ביקורת: מבקרת את פעולות הוועד והארגון בכללו.
 • צוות הארגון: הגוף הביצועי של הארגון, שמורכב משכירים ובראשם מנהלת הארגון.

תפקידים נבחרים בארגון

 • חברת ועד: חברות הועד נבחרות על ידי האסיפה השנתית מדי שנה ברוב רגיל של קולות ובהצבעה גלויה. כמועמדות לחברות בוועד תוכלנה להיבחר מי שהן חברות הארגון בלבד המעמידות את מועמדותן לבחירה וקיבלו את תמיכתן בכתב של שתי חברות ארגון לפחות.
 • גזברית: נבחרת ע"י הוועד. אחראית להעביר את התקציב השנתי בוועד, ולוודא עמידה ביעדי התקציב במהלך שנת הכספים. שכרה של הגזברית עומד על עד 50% משרת מדריך.
 • סיו"ר: נבחר ע"י הוועד מדי שנה, לאחר האסיפה השנתית. מסייע ליו"ר במילוי תפקידו, מחליף אותו בעת הצורך, וחולק עימו את המשימות הנדרשות לניהול הארגון. שכרו של סיו"ר עומד על עד 50% משרת מדריך.
 • יו"ר: נבחר ע"י האסיפה השנתית לקדנציה בת שנתיים, וניצב בראש הארגון. מנהל את ישיבות הוועד ואת האסיפות הכלליות. מוביל את המדיניות שהותוותה ע"י הוועד והאסיפה הכללית, ואחראי על קידום מיזמים אסטרטגיים, ניהול משא ומתן וכיו"ב. מייצג את הארגון מול ההנהלה, מול ארגונים חברים ומול הרשויות. שכרו של יו"ר הארגון עומד על עד 75% משרת מדריך.

תפקידי צוות

 • מנהלת הארגון: עומדת בראש הזרוע הביצועית של הארגון. מנהלת את צוות הארגון. אחראית על יישום המדיניות שהותוותה ע"י הוועד והאסיפה הכללית ועל התפקוד השוטף של הארגון. עומדת בראש מערך פניות הפרט. אחראית על ההתקשרויות של הארגון עם רשויות האוניברסיטה (משאבי אנוש, המזכירות האקדמית, פקולטות ויחידות) ועם ספקים. אחראית על שימור והנגשת הידע בארגון.
 • מזכירת הארגון
 • רכזת קהילה: אחראית על חיזוק הקשרים עם חברי וחברות הארגון, הנגשת זכויות ומידע באמצעות אסיפות בפקולטות, וכן ריכוז אירועים חברתיים ויוזמות של חברי וחברות הארגון.
 • רכז מלגאים
 • רכז שיתוף פעולה ארצי
 • מנהל טכנולוגיות
עודכן לאחרונה ב־09:44
, 29 בספטמבר 2021
יצירת קשר באמצעות Whatsapp