AddThis Social Bookmark Button

הפורום המתאם

ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב חבר בפורום המתאם של ארגוני הסגל הזוטר באוניברסיטאות בישראל (או בקיצור "הפורום"). הפורום המתאם הוא ארגון הגג של ארגוני הסגל הזוטר. חברים בו ארגוני הסגל האקדמי הזוטר של תל אביב, ירושלים, בר אילן באר-שבע, וחיפה. משקיפים: הטכניון. הפורום שם לו למטרה לדאוג לאינטרסים המשותפים לחברי הסגל הזוטר בכל האוניברסיטאות.

תולדות הפורום המתאם: על מאבקם של תלמידי המחקר בארץ לתנאי העסקה הולמים

כל המידע הנמצא באתר (לרבות המחשבונים) הינו לרווחתם ושימושם של חברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב, והאמור בו אינו מהווה יעוץ משפטי ו/או ביטוחי ו/או אסמכתא, אלא כלי עזר בלבד. למידע מוסף אנא פנו לשירות משרדי הארגון.