AddThis Social Bookmark Button

הצעות עבודה באקסטרה סטודנט


הצעות עבודה לחברי הסגל האקדמי הזוטר באקסטרה סטודנט
image0011

דרושים מרצים בקורסים של אקסטרה-סטודנט, מרכז הקורסים של אגודת הסטודנטים, 
להעברת קורסי עזר בפקולטות הבאות: 
הנדסה, אומנויות, מדעי החברה, מדעים מדויקים.
למעוניינים פירוט המשרות:

· שדות אלקטרומגנטיים (לתלמידי הנדסת חשמל)
· אותות אקראיים ורעש (לתלמידי הנדסת חשמל)
· תקשורת גראפית ב' (לתלמידי אדריכלות)
· מודלים שימושיים בחקר ביצועים (לתלמידי ניהול)
· שיטות מחקר כמותיות (לתלמידי סוציולוגיה)
· חדו"א 2ב' (לתלמידי הנדסה ולתלמידי מדויקים)

הגשת מועמדות ע"י שליחת קורות חיים וגיליון ציונים לדוא"ל xtra6@student.co.ill.
* לא ניתן להדריך קורס במקביל לתרגולו במסגרת האוניברסיטאית.