AddThis Social Bookmark Button

רכישת תוכנות


חברי הארגון יכולים לרכוש תוכנות מחשב בהנחה משמעותית.
הגישה למערכת למועסקים באופן מקוון דרך אתר My Tau.
מלגאים מוזמנים לפנות לארגון.
לרכישת התוכנות לחצו כאן. המחירים יכולים להשתנות מעת לעת.