AddThis Social Bookmark Button

חניה

להנחיות הנפקת אישורי כניסה לקמפוס לקראת שנה"ל תש"ף - 2020 לחץ/י כאן1. זכאות לתו
כל חבר ארגון זכאי לתו חנייה אחד. ככלל מקבלים חברי הארגון את התוויות הבאות:

- דוקטורנטים (מועסקים או מלגאים), עמיתי הוראה/ממ"ה בדרגה ב, עמיתי הוראה בדרגה א ב-40% משרה ומעלה וממ"ה המלמדים 4 יחידות הוראה ומעלה:
   זכאים לתו כחול, המאפשר חניה במרבית החניונים בקמפוס בכל שעות היממה.
- מסטרנטים (מועסקים), עמיתי הוראה המועסקים בפחות מ40% משרה, ממ"ה המלמדים מתחת ל-4 יחידות הוראה ועוזרי ההוראה בכל אחוזי המשרה:
   זכאים לתו חום המאפשר כניסה לאוניברסיטה החל מהשעה 15:00 או בהתאם לחריגים המפורטים להלן, בכפוף לנימוק מתאים: 
- מועסקים שנוכחותם באוניברסיטה נדרשת גם בבוקר:
   זכאים לתו ורוד בהרשאה יומית. מצריך את אישור הפקולטה שנוכחות המבקש אכן נדרשת בימים המבוקשים. מאפשר חנייה לכל היום בימים המבוקשים בחניון אוספי טבע והחל מהשעה 16:00 בתוך הקמפוס.
- מלגאים בתואר שני:
   זכאים לתו סגול. מאפשר חנייה לכל היום במגרשים וולפסון מזרח (הנדסה) ורפואה אחורי.

- בעלי מוגבלויות או נשים בהריון מתקדם:
   זכאים לתו כחול המאפשר המאפשר חניה במרבית החניונים בקמפוס בכל שעות היממה.

- בעלי אופנועים:
   תו חניה כחול, ללא תלות בדרגתם, המאפשר חניה במרבית החניונים בקמפוס בכל שעות היממה.2. הגשת בקשות


מלאו את הפרטים באתר של יחידת הביטחון 

- במידה ואינכם מזוהים במערכת הבטחון, עליכם לפנות למזכירות הפקולטה ולברר מולם מדוע יש עיכוב בהוצאת המינוי.

- אם אתם מבקשים תו חניה לראשונה, הקפידו לצרף לטופס הבקשה רשיון הרכב. 

- יש לרשום על כל מסמך פרטים מזהים: שם ותעודת זהות. 

- במקרה והנכם מאריכים תו משנה קודמת על אותו רכב, אין צורך במסמכים (רשיון רכב וכיו"ב).

- במקרה שהרכב רשום על שם קרוב משפחה יש להביא מסמכים נלווים להוכחת בעלות ולהוכחת הקרבה המשפחתית (תעודת נישואין, צילום תעודת זהות וכו').

- הבטחון לא מאשר חניה לרכבים הרשומים על שם אחים, על אחת כמה וכמה אם הם לומדים בקמפוס.

- במקרה שהרכב רשום על שם חברה יש להביא אישור חברה כי הרכב בשימושכם.

- עבור רכבים של בני זוג שאינם נשואים, יש להביא תצהיר עו"ד המעיד על זוגיות. סטודנטים יכולים לתאם עם העו"ד של האגודה ללא עלות.


שימו לב שלא חסרים לכם מסמכים! (רשיון רכב עבור בקשה ראשונית ואישור מזכירות עבור ימים).
מי שלא יעביר את כל המסמכים הדרושים, בקשתו לא תאושר.

תוויות שיאושרו ישלחו מיח' הביטחון למזכירות ביחידות.
קבלת הקהל בבטחון 9:00-12:00 בטלפון 5555/orlia@tauex.tau.ac.ilarielabr@tauex.tau.ac.il