AddThis Social Bookmark Button

מעורבות חברתית


היחידה למעורבות חברתית באוניברסיטת תל אביב מחפשת סטודנטים יצירתיים ובעלי יכולות הדרכה גבוהות להשתתפות בתכניות "נתיבים לאוניברסיטה" - תכניות להנגשת ההשכלה הגבוהה וחשיפה לאקדמיה של בני נוער מהפריפריה החברתית והגאוגרפית.

להלן מידע על אופי הפעילות והזמנים:

1. העשרה רב-תחומית - חשיפת בני נוער למגוון תחומי הידע הנלמדים באקדמיה, הנחייה בזוג של קבוצה גדולה של תלמידים בגילאי כתות ז'-ח' - הפעילות מתקיימת בימי א' בין השעות 14:30-17:30, או בימי ה' בין השעות 15:30-18:30.

2. הקניית מיומנויות למידה במתימטיקה ובתחומים נוספים לקבוצה קטנה של תלמידי כתה י' - הפעילות מתקיימת בימי א' בין השעות 15:15-18:15.

הפעילות מתקיימת בביה"ס אורט גוטמן בנתניה והמשתתפים בפעילות זו יהיו זכאים למלגת מעורבות חברתית.

התפקיד מיועד לסטודנטים מן המניין באוניברסיטת תל-אביב בלבד.

לשאלות נוספות ולהעברת קורות חיים - bsocial.hr@gmail.com

בברכה,
היחידה למעורבות חברתית
אוניברסיטת תל אביב