AddThis Social Bookmark Button

חניה בקמפוס

 • לכל חברי וחברות הארגון יש זכאות לאישור כניסה לחניוני בקמפוס
 • הגשת הבקשה מתבצעת באתר של יחידת הביטחון
 • תו חניה תקף עד לסוף אוקטובר בכל שנה
 • קיימת זכאות לתו חניה כחול מטעם הארגון - לבעלי/ות מוגבלות או קושי

קריטריונים להנפקת אישורי חניה לשנה"ל תשפ"א

אסיטנט/ית ומדריכ/ה

א. תו ירוק - מכל הפקולטות ב-50% משרה ומעלה אשר העסקתם במינוי של סגל זוטר הוא לפחות 10 שנים ברציפות.
ב. תו כחול - מכל הפקולטות ב-25% משרה ומעלה, אשר מועד תחילת עבודתם הוא לפני פחות מ-10 שנים
ג. תו ורוד - בפחות מ-25% משרה.

מורה מן החוץ ועמית/ת הוראה

א. תו ירוק - מורה מן החוץ ג'
ב. תו ירוק - מורה מן-החוץ ב', אשר היקף העסקתם 4 יחידות הוראה ומעלה+עמיתי הוראה ב', אשר היקף העסקתם 40% משרה ומעלה
ג. תו כחול - מורה מן-החוץ ב', אשר היקף העסקתם פחות מ-4 יחידות הוראה+עמיתי הוראה ב', אשר היקף העסקתם פחות מ-40% משרה
ד. מורה מן-החוץ א', אשר היקף משרתם 4 יחידות הוראה ומעלה+עמיתי הוראה א', אשר היקף העסקתם 40% משרה ומעלה
ה. תו ורוד: מורה מן-החוץ א', שהיקף משרתם פחות מ-4 יחידות הוראה + עמיתי הוראה א', אשר היקף העסקתם פחות מ-40% משרה. תקף למי שעבודתם מתקיימת בשעות הבוקר.
ז. תו חום: מורים מן-החוץ 1, אשר היקף משרתם 2 יחידות הוראה ומעלה. עמיתי הוראה 1, אשר היקף העסקתם 20% משרה ומעלה.

מלגאי/ת - תו חניה סגול

עוזר/ת הוראה עם היקף משרה של 20% ומעלה - תו ורוד (למי שעובד/ת בשעות הבוקר) או תו חום (למי שעובד/ת בשעות אחרה"צ).

היכן להחנות?

אזור א' - מכסיקו, גילמן, משפטים, שרת, רקנאטי, אקדמיה למוסיקה, מיטשל, וולפסון מזרח, ביה"ס לכלכלה ובי"ס לעבודה סוציאלית
אזור ב' - ספריה למדעים מדויקים, מחסנים, שרייבר, מדעי החיים, רפואה, רוזנברג, ספריית סוראסקי, סנאט, מנהלה צפוני, מרכז הספורט, חניון צפוני
אזור ג' - "רפואה אחורי" (מזרחית לבי"ס לרפואת שיניים)

צבע תו/אישור חניה

 • ירוק, כתום ואדום: אזורים: א', ב', ג' (פרט למגרשים: רקנאטי ומיטשל)
 • ירוק רקנאטי: אזורים: א', ב', ג' (פרט למגרש מיטשל)
 • ירוק מיטשל: אזורים: א', ב', ג' (פרט למגרש רקנאטי)
 • כחול: אזורים: ב', ג' (החל מהשעה 16:00 רשאים לחנות גם באזור א', למעט מגרשים רקנאטי, מיטשל וכלכלה)
 • לבן נכה: כל האזורים. מיועד לנכים בלבד הנושאים תו נכה של משרד התחבורה על שמם
 • סגול: חניון מוזיאון אוספי טבע (החל מהשעה 16:00 רשאים לחנות גם באזורים א' ו-ב', למעט מגרשים רקנאטי, מיטשל וכלכלה)
 • ורוד: אזורים:א', ב', ג' (למעט במגרשים רקנאטי, מיטשל וכלכלה)
 • חום משעה 15:00: אזורים: א', ב', ג' (למעט במגרשים רקנאטי, מיטשל וכלכלה)

כיצד להגיש את הבקשות?

יש למלא את הפרטים באתר של יחידת הביטחון.
 •     אם אינך מזוהה במערכת הבטחון, עליך לפנות למזכירות הפקולטה ולברר מולם מדוע יש עיכוב בהוצאת המינוי.
 •     אם ביקשת תו חניה לראשונה, אנא הקפד לצרף לטופס הבקשה רשיון הרכב.
 •     יש לרשום על כל מסמך פרטים מזהים: שם ותעודת זהות.
 •     במקרה ומדובר בבקשה להארכת תו משנה קודמת על אותו רכב, אין צורך במסמכים (רשיון רכב וכו').
 •     במקרה שהרכב רשום על שם קרוב משפחה, יש להביא מסמכים נלווים להוכחת בעלות ולהוכחת הקרבה המשפחתית (תעודת נישואין, צילום תעודת זהות וכו').
 •     הביטחון לא מאשר חניה לרכבים הרשומים על שם אחים, על אחת כמה וכמה אם הם לומדים בקמפוס.
 •     במקרה שהרכב רשום על שם חברה יש להביא אישור חברה כי הרכב בשימושך.
 •     עבור רכבים של בני זוג שאינם נשואים, יש להביא תצהיר עו"ד המעיד על זוגיות. סטודנטים יכולים לתאם עם העו"ד של אגודת הסטודנטים והסטודנטיות ללא עלות.

שימו לב שלא חסרים לכם מסמכים! (רישיון רכב עבור בקשה ראשונית ואישור מזכירות עבור ימים).

לא תאושר הבקשה של מי שלא יעבירו את כל המסמכים הדרושים.

תוויות שאושרו בתחילת השנה האזרחית ישלחו מיחידת הביטחון למזכירות ביחידות. בשאר השנה יש להגיע ליחידת הביטחון לאיסוף התווית.

שעות קבלת קהל בביטחון 8:30-13:30
טלפון 03-6405555
דוא"ל: orlia@tauex.tau.ac.il, arielabr@tauex.tau.ac.il

    חשוב לדעת!

תו כחול מטעם הארגון: לארגון יש מכסה מוגבלת של תווי חניה כחולים שניתנים לחברי ארגון בעלי מגבלות פיזיות, בריאותיות, הריון, נשיאת ציוד כבד וכיוצא בזה. בקשה מנומקת לתו כחול עקב מגבלה יש להגיש לארגון לדוא"ל: segel@zutar.org.il

הסגל האקדמי הזוטר אוניברסיטת תל אביב