AddThis Social Bookmark Button

פנסיה וביטוחים

הודעה זו מכילה מידע חשוב בנוגע להסדרי הפנסיה ולביטוחים השונים שיש לכם, מועסקים ומלגאים, באוניברסיטה.

קרא עוד...

עדכונים בנושא פנסיה, ביטול קיזוז בתקציב נסיעות ועוד

במייל זה:
תזכורת אחרונה למעבירי פנסיה ממקומות עבודה נוספים
הודעה על תום הנחה בדמי הניהול (פנסיה)
ביטול קיזוז בין קרן קשרי מדע ותקציב נסיעות לדוקטורנטים
גישה לבירור יתרה בקרן ו/או בתקציב קשרי מדע
רווחה

קרא עוד...

מכתב יושב ראש הארגון לפתיחת השנה

מכתב יושב ראש הארגון לפתיחת השנה תשע"ד

קרא עוד...

עדכונים לפתיחת השנה

לקראת שנת הלימודים הבאה עלינו לטובה, אנו רוצים לברך את כל חברות וחברי הארגון בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת. בהזדמנות זו, ריכזנו עבורכם מידע שיעזור לכם לדעת מהן זכויותיהם הבסיסיות כעובדי האוניברסיטה.

קרא עוד...

אירוע חינם במרכז הספורט, קניית תווים בהנחה ועוד

שלום חברות וחברים,
בהודעה זו:
- אירוע חינם לילדים במרכז הספורט בשבת הקרובה
- תווי קנייה לחודש אוקטובר
- כרטיסיות אוכל לקפיטריות
- אמריקן אקספרס
- ביטוח רכב בהוזלה

קרא עוד...

עדכון חשוב בעניין כתבי ההתחייבות, מכירת תווי קנייה וקייטנה לילדים בסוכות

שלום לחברות ולחברי הארגון,

בהודעה זו:
• עדכונים נוספים בעניין כתבי ההתחייבות
• מכירת תווי קנייה
• מחנה סוכות לילדים בנושא איכות הסביבה

קרא עוד...

כתבי התחייבות

כתבי התחייבות אוגוסט 2013

קרא עוד...

זכויות בסיום העסקה ועוד

סיום העסקה ומלגות נאמן.

קרא עוד...

קול קורא" עבור מלגות שונות ואירוע קיץ במרכז הספורט"

יום כיף חינם לחברי הסגל הזוטר ולמשפחותיהם בבריכה ומרכז הספורט ו"קול קורא" עבור מלגות שונות

קרא עוד...

תוצאות הבחירות לוועד, מעונות לדוקטורנטים ועדכונים נוספים

חברות וחברים יקרות ויקרים,
עם סיום הסמסטר אנו מאחלים לכם קיץ מהנה עם פנאי למחקר ולמנוחה.

במייל זה עדכונים על:
1. תוצאות הבחירות לוועד.
2. סבסוד כרטיסיות אוכל.
3. ביטוח פנסיוני וביטוח חיים למלגאים.
4. הקצאות לדוקטורנטים במעונות החדשים.
5. סקר הסטודנט 2013.
6. הצעה ללימודי דוקטורט ברומניה.

קרא עוד...

תזכורת: מחר תיערך האסיפה הכללית השנתית ועדכונים נוספים

במייל זה:
1. תזכורת בעניין האסיפה הכללית השנתית;
2. הרצאה בנושא מיסוי לתלמידי מחקר הנוסעים לחו"ל;
3. מכירת תווים בהנחה

קרא עוד...

תזכורות: אסיפה במדעי החיים ועוד

תזכורות: אסיפה במדעי החיים ועוד

קרא עוד...