AddThis Social Bookmark Button

חניה בקמפוס

חניה בקמפוס

חברי ארגון המועסקים זו השנה הראשונה ומעוניינים בתו חניה מוזמנים להגיש בקשה דרך הקישור חנייה בקמפוס.
יתר חברי הארגון, שימו לב: תו החניה הנוכחי שלכם תקף עד סוף חודש דצמבר 2014, ובשל עומס על המזכירות נבקשכם להיות סבלניים.

ועדת ההיגוי לקידום השוויון המגדרי במערכת ההשכלה הגבוהה

המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) הקימה ועדה ייעודית לקידום שוויון מגדרי באקדמיה. לקראת דיון שייערך בנושא, אנו זקוקים לדוקטורנטיות (בין היתר מהפקולטות למדעי הטבע ולמדעי החיים) שיהיו שותפות לדיון בנושא. המעוניינות מוזמנות לפנות אלינו במייל חוזר.

עדכון דחוף לחברי הארגון בנוגע לביטוח בריאות "דקלה

אנו מבקשים לעדכנכם באשר לפרט חשוב במסגרת ביטוח הבריאות מטעם חברת "דקלה".

לאור הנחיות המפקח על הביטוח ולאור האמור בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח בריאות קבוצתי), התשס"ט - 2009, ולפי האיסור על צירוף אוטומטי של חברים לביטוח בריאות, חברים חדשים שהצטרפו לארגון הסגל האקדמי הזוטר החל מתאריך 1/8/14 לא יקבלו באופן אוטומטי ביטוח בריאות מטעם "דקלה".

קרא עוד...

עדכונים בעקבות צוק איתן, תוספת שכר למסטרנטים ועוד

עדכונים בעקבות צוק איתן, תוספת שכר למסטרנטים ועוד
בחוזר זה:

• פנייה לחברי/ות הארגון המשרתים במילואים בעקבות מבצע "צוק איתן" 
• עדכון באשר לתוספת השכר ה-2 למאסטרנטים הפרונטאליים 
• חל"ת במסגרת כתב-ההתחייבות 
• פעילות לילדים ונוער בסוף הקיץ מחזור ג' ימים א'-ה' 17-21/8שלום לכולם, 

קרא עוד...

חוזר הסכם פנסיה

שלום לחברות ולחברי הארגון,
הודעה זו כוללת מידע חשוב בנוגע לביטוחים השונים של חברי הארגון (ביטוח חיים ופנסיה). מידע נחוץ זה רלוונטי גם עבור מי שיסיים/ה עבודתו באוניברסיטה ומבוטח בביטוחים אלה. אנו ממליצים לכם לשמור את המייל.
בכל שאלה ניתן לפנות אלינו או לנציגי 'מגדל' באוניברסיטה שפרטיהם מופיעים בהמשך החוזר.

קרא עוד...

שינוי מבנה לוח השנה האקדמי ועוד

שלום,
בהודעה זו עדכונים בדבר:
- שינוי מבנה לוח השנה האקדמי
- עידוד להשתתפות בסקר השנתי של התאחדות הסטודנטים הארצית
- מחנה המדע של קמפוס טבע + קייטנות טבע הסביבה במרכז הספורט
- קורסים באקסטרא סטודנט

תזכורת לאסיפה הכללית

אנו מזכירים לכם כי האסיפה הכללית השנתית של הארגון תיערך ביום ד', 11/6/2014, בשעה 10:30,
בפקולטה למשפטים (בניין טרובוביץ') באולם 308.

קרא עוד...

תזכורת שי לחג, העסקה של מדריכי שדה ועוד

בהודעה זו עדכונים בנושא:
1. שי לחג הפסח – תזכורת לקראת סיום החלוקה
2. הבהרה בנוגע למתכונות ההעסקה של מדריכי שדה באוניברסיטה
3. הטבות מ"אמריקן אקספרס" לחברי הארגון
4. הפנינג לילדים במעון ויצו

קרא עוד...

תזכורת שי לחג וכרטיס מועדון TAU

תזכורת שי לחג וכרטיס מועדון TAU לסגל האקדמי הזוטר
במייל זה:
1. תזכורת שי לחג
2. כרטיס MY TAU
3. ביטוח רכב במחיר מוזל

קרא עוד...

ביטוח בריאות, החלפת איש קשר במגדל ועוד

בהודעה זו:
1. ביטוח בריאות למועסקים חדשים
2. החלפת איש קשר במגדל
3. רכישת תווי שי בהנחה לקראת פסח
4. מחנה טבע הסביבה בחופשת הפסח
5. מענק מחקר של נעמת

קרא עוד...

זכויות עובדים בתחילה וסיום העסקה

לרגל סמסטר ב' העומד להיפתח, ריכזנו עבורכם מידע חשוב בנוגע לזכויותיכם בתחילת העסקה ועם סיומה.
מומלץ לגזור ולשמור.

קרא עוד...

עדכון חשוב בנושא תשלום ביטוח לאומי למועסקים הנמצאים בחל"ת, ועוד

עדכון חשוב בנושא תשלום ביטוח לאומי למועסקים הנמצאים בחל"ת, ועוד

קרא עוד...