AddThis Social Bookmark Button

אירועי הסברה, עדכון מחירי כרטיסיות

בהודעה זו:
1. אירועי הסברה בפקולטות – הארגון בא אליכם
2. אי ניצול של ימי מחלה במהלך הסמסטר
3. עדכון מחירי כרטיסיות
4. אירועי ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה – דצמבר 2015:

קרא עוד...

עדכונים

שלום לחברות ולחברי הארגון,
בהודעה זו זה:
1. מלגות לסטודנטים עם מוגבלות.
2. שישי בא-לגן - סדרת הרצאות חדשה מטעם המרכז לגיל הרך באוניברסיטת תל אביב
3. מועד נוסף לאופרה "הנזל וגרטל"

קרא עוד...

עדכון בתעריף דמי הניהול בחברת מגדל

עדכון בתעריף דמי הניהול בחברת מגדל

קרא עוד...

כנס למאבק עובדי הניקיון

כנס הסברה משותף בעניין עובדי הניקיון בקמפוס ורווחה

קרא עוד...

פתיחת שנה תשעו

שלום לחברות וחברי הארגון,
לקראת פתיחת שנת הלימודים, וודאו שזכויותיכם נשמרות

קרא עוד...

אסיפה כללית תיקון התקנון

אסיפה כללית הדנה בהמשך השינויים בתקנון הארגון תתקיים ביום ראשון ה- 1.11.2015, בשעה 11:00, באולם 304 בפקולטה למשפטים.

קרא עוד...

זכויות בתחילת העסקה

שלום לחברי/ות הארגון, אנו מברכים אתכם בשנה טובה ושנת לימודים פורייה. אנחנו מצרפים ריכוז מידע בדבר זכויותיכם כעובדי אוניברסיטה

קרא עוד...

רכישת תווי קנייה ותמיכה בעובדי הנקיון

במייל זה:
1. תמיכה במאבק עובדי הנקיון
2. רכישת תווי קנייה בהנחה
3. הרשמה לעונת הקונצרטים של ביה"ס למוזיקה.

קרא עוד...

פרוייקטור אחראי על ענייני ביטוח

הצעת משרה: פרוייקטור אחראי על ענייני הביטוח של הארגון

קרא עוד...

תוצאות הבחירות לוועד

באסיפה הכללית בתאריך 8.6.15 נערכו בחירות לתפקיד יו"ר הארגון.
לתפקיד היו"ר נבחרה: עינבל מימון בלאו.

קרא עוד...

הודעה על תוצאות אסיפה כללית 2015

תוצאות הבחירות:
בתאריך ה 8.6.15 התקיימה אסיפה כללית של ארגון הסגל האקדמי הזוטר.
באסיפה נערכו בחירות לתפקיד יו"ר הארגון.
המתמודדים : תומר שלוש ועינבל מימון בלאו.
לתפקיד היו"ר נבחרה:עינבל מימון בלאו.

קרא עוד...

מועמדים לתפקיד יו"ר הארגון - אסיפה כללית 2015

שלום לכולם,

מצ"ב דף מסרים של המועמדים לתפקיד יו"ר ארגון הסגל האקדמי הזוטר, הגב' עינבל בלאו ומר תומר שלוש,
לעיונכם (בסוף כל דף יש פרטי קשר של המועמד, לנוחיותכם - תוכלו ליצור עמם קשר ישירות במידה ותהיו מעוניינים)

קרא עוד...