AddThis Social Bookmark Button

תוספות שכר ועדכונים במשכורת, רישום למעון, כתבי מינוי לסמסטר ב', חנייה בקמפוס לסמסטר ב', תווי קניה לרשתות השיווק בהנחה לחגים


שלום רב לחברות ולחברי הארגון,

• תוספות שכר ועדכונים במשכורת ינואר:
לתשומת לבכם בתלוש השכר האחרון (ינואר 2013) אמורים להיכלל הרכיבים הבאים:
1. תוספת שכר: לפי הסכם השכר החדש, אמורים חברי/ות הארגון לקבל תוספת של 2.9% למשכורתם ( החל מה 1.1.2013). התוספת ניתנת , כהשלמה לזו שניתנה בשנה שעברה
( מ-5.8% ל- 8.7%). אנא בדקו את תלוש המשכורת וודאו כי משכורתכם עודכנה.
2. עדכון הפרשות לפנסיה: 6.5% מהעובד ו 7% מהמעביד.
3. תוספת שנת וותק למועסקים בתקני מדריך, אסיסטנט ועמית הוראה (בכפוף לתקופת ההעסקה ב-2012). עוזרי הוראה קיבלו באוקטובר.

• רישום למעון יום של האוניברסיטה:
אנו מזכירים כי בימים אלו נמשך תהליך טרום ההרשמה למעון לגיל הרך של אוניברסיטת תל-אביב, לשנת הלימודים תשע"ד.
בשנת הלימודים הבאה (זו שתחל בספטמבר 2013),תיפתח קבוצה חדשה לתינוקות בגילאי חצי שנה- שנה.
בשאר קבוצות הגיל – פעוטון, גנון וגן - תיתכן קליטת ילדים על בסיס מקום פנוי בלבד.
בקובץ המצורף מצויים פרטי התהליך.
פרטים על המעון תוכלו למצוא באתר הבית בכתובת: www.daycare.tau.ac.il
הרשמה בפועל תעשה על פי התאריך שייקבע על ידי משרד התמ"ת, לכל מעונות היום בישראל.

• כתבי מינוי לסמסטר ב':
מועסקים שלא עבדו במסמטר א היו אמורים לקבל את כתב המינוי לסמסטר ב' (שתוקפו 1.2.2013-31.7.2013)
אם טרם קיבלתם את כתב המינוי, בררו את הנושא מול מזכירות הפקולטה. במידה וישנה בעיה, פנו אלינו בהקדם. 
בנוסף, למסטראנטים הפרונטליים שביננו שימו לב כי כתב המינוי המתקבל אינו מפוצל, כלומר לא נראה כך:
"היקף משרתך הכולל יהיה %X כמפורט להלן:
%A בהוראה
% B בפעילות אחרת, שלא בהוראה."

• חנייה לסמסטר ב':
מועסקים/מלגאים שהיה להם תו חנייה בסמסטר א וזקוקים להארכה לסמסטר ב
יכולים לפנות ישירות לבטחון עם הכרטיס הזמני/נייד. שעות קבלה בין 9:00-12:00 בלבד. טלפון לברורים 03-6405555.
בקשות חדשות יש להגיש דרכנו לפי ההנחיות באתר כאן

• פטור מדמי אבטחה:
אנו חוזרים ומדגישים כי לפי ההסכם בין הארגון והאוניברסיטה, מאסטרנטים ודוקטורנטים מועסקים זכאים לקבל פטור מדמי אבטחה (דוקטורנטים זכאים לקבל פטור מלא, בעוד שמאסטרנטים זכאים לקבל לפטור הכפול מהיקף העסקתם בממוצע שנתי(.
אם נגבו מכם דמי אבטחה שלא כדין, אנא פנו אלינו בהקדם על מנת שנוכל לטפל בנושא ולהשיג עבורכם החזר.

• תווי קניה:
מכירת תווי קנייה לרשתות השיווק בהנחות, תתקיים בתאריכים המפורטים בקובץ המצורף כאן .
לנוחיותכם, קיימת מערכת הזמנות אינטרנטית פשוטה וזמינה בכל שעות היממה. לחצו כאן להסברים.
הקישור למערכת http://tlvstudent.com. לשם קבלת קוד חברה לביצוע הרשמה ניתן לפנות ל- 077-2070335.
נא בצעו את כל המגעים מול החברה עצמה. תודה.


ועד הארגון מאחל לכולנו חופשת סמסטר מהנה וחמימה..