AddThis Social Bookmark Button

עדכונים: תוספות שכר למאסטרנטים, העסקה לפי מטלות, מגעי החיים, פטור מאבטחה ותווי קנייה


שלום לחברות ולחברי הארגון,

מספר עדכונים חשובים:

• תוספות שכר למסטרנטים פרונטאליים:
בהתאם להסכם השכר החדש, מאסטרנטים העוסקים בהוראה פרונטאלית (לרבות תרגול, הדרכה במעבדות, סיורים) אמורים היו לזכות בתוספת של 8% לשכרם החודשי. עקב טעות של האוניברסיטה, נערך פיצול לא תקין בחלק מכתבי המינוי של המאסטרנטים פרונטאליים, כך שהתוספת התקבלה רק עבור אחוז מסוים מהקורס ולא עבור הקורס כולו. זאת בעוד שלפי הסכם השכר החדש, תוספת השכר מגיעה עבור הוראה בקורס פרונטאלי במלואו, ואין לערוך פיצול פנימי באחוזי המשרה של הקורס.
על כן, אם הינכם מאסטרנטים המלמדים קורס פרונטאלי, ובוצע בכתב המינוי שלכם פיצול באחוזי המשרה של הקורס הפרונטאלי באופן בו מצוין כי:

"היקף משרתך הכולל יהיה %X כמפורט להלן:
%A בהוראה
% B בפעילות אחרת, שלא בהוראה",

יתכן שאתם זכאים לתוספת רטרואקטיבית בשכר.

אנא פנו אלינו על-מנת שנוכל להסדיר את העניין.
הארגון והאוניברסיטה פועלים בימים אלה לשינוי נוסח כתבי המינוי, והחל מסמסטר ב' יוצאו כתבי המינוי ללא פיצול פנימי.

• העסקה לפי מטלות:
לאחרונה, נודע לנו שבפקולטה למדעי-החברה מועסקים חברי ארגון בתפקיד של בודקי בחינות, ושכרם משולם לפי מס' הבחינות הנבדקות על-ידם. בהתאם למידע שבידינו, הדבר מתרחש בקורס לסוציולוגיה ומגדר.
אנו מבקשים להדגיש כי העסקה זו פסולה ומנוגדת להסכמי השכר, ובימים אלה אנחנו נמצאים במגעים מול האוניברסיטה על-מנת להפסיקה. אם אתם או מי מחבריכם מועסקים באופן כזה בקורסים נוספים, אנא פנו אלינו.

• הפקולטה למדעי החיים:
המעבר מהעסקה שנתית להעסקה סמסטריאלית בשנה"ל הקודמת (תשע"ב) בפקולטה למדעי-החיים הוביל לשורה של בעיות. כפי שעודכנתם בתקופה האחרונה, נערכה בתחילת הסמסטר אסיפת הסברה מיוחדת בפקולטה, והארגון החל ברצף של פגישות משא-ומתן בנושא עם מנכ"ל האוניברסיטה, דיקאן הפקולטה והנהלת אגף משאבי-אנוש.
בשלב זה אנחנו יכולים לעדכן כי ישנה התקדמות בפתרון רוב הסוגיות הקשורות להעסקה בפקולטה, והנושא שעודנו שנוי במחלוקת הוא הדרכת הפרוייקטנטים. בנושא זה הונחה לאחרונה הצעה לפתרון חלקי שעודנה נמצאת בתהליכי עיון וגיבוש.
אנו מקווים כי בקרוב נוכל לעדכן גם על פתרון מוסכם וצודק.

• פטור מדמי אבטחה:
לפי ההסכם בין הארגון והאוניברסיטה, מאסטרנטים ודוקטורנטים מועסקים זכאים לקבל פטור מדמי אבטחה. (דוקטורנטים זכאים לקבל פטור מלא, בעוד שמאסטרנטים זכאים לקבל פטור לפי הפטור משכר-לימוד: כפול מהיקף העסקתם בממוצע שנתי).
לאחרונה, נתקלנו במספר מקרים בהם האוניברסיטה גבתה בטעות דמי אבטחה מחברי הארגון המועסקים. אנו מבקשים מכל מי ששילם דמי אבטחה כאמור לפנות אלינו על מנת שנוכל לטפל בנושא ולהשיג עבורכם החזר.

• מכירת תווי קנייה:
מכירת תווי קנייה תתקיים ב-21/1/2013 בין השעות 11:00-12:30 במשרדי הוועד המינהלי. לנוחיותכם קיימת מערכת הזמנות אינטרנטית פשוטה וזמינה בכל שעות היממה. הקישור למערכת – http://tlvstudent.com
לשם קבלת קוד חברה לביצעו הרשמה ניתן לפנות ל- 077-2070335
נא בצעו את כל המגעים מול החברה עצמה. תודה.
לפירוט התווים לחצו כאן.

חורף נעים וגשום לכולם,
ועד ארגון הסגל האקדמי הזוטר
מייל: jfaculty@post.tau.ac.il
טלפון: 03-640-8186
אתר הארגון, ובפייסבוק