AddThis Social Bookmark Button

לקראת צעדים ארגונייםלקראת צעדים ארגוניים, הטרדות מיניות וזכויותינו כעובדים.

שלום לחברי/ות הארגון,


לאלו מכם שנכנסו לאוניברסיטה בשנת הלימודים הנוכחית, נעים מאוד - אנחנו ארגון הסגל האקדמי הזוטר - ארגון העובדים היציג של תלמידי המחקר, המלגאים, עמיתי ההוראה, המסלול המקביל והמורים מן החוץ.

רגע לפני שאנחנו מעמיסים עליכם ערימות מידע (חשובות!) על זכויותיכם, 
מזכירים לכם שאנו נמצאים בעיצומו של מו"מ ארצי עם ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה) לקראת הסכם קיבוצי חדש. הדרישות המרכזיות שלנו הן ב - 3 מישורים:

א. בטחון תעסוקתי.
ב. צמצום פערים בין תקנים שונים וביטול תקני העסקה מקפחים.
ג. העלאות שכר.
לצערנו, לאחר חצי שנה של מו"מ וניסיונות כנים מצדנו להגיע לעמק השווה, הפערים בינינו לבין ור"ה עדיין גדולים ונדמה שור"ה גוררים רגליים. בעקבות זאת, הכרזנו, כל 6 האוניברסיטאות, על סכסוך עבודה ובקרוב ככל הנראה ניאלץ לנקוט בצעדים ארגוניים, לרבות שביתה. אנא הישארו מעודכנים!

בנוסף, לאור השיח הציבורי בתקופה האחרונה בנושא הטרדות מיניות, חשוב להזכיר שאנחנו כתובת שאליה תוכלו לפנות אם הוטרדתן או נתקלתן במקרה של הטרדה מינית, וגם במקרה שבו תרצו נציגה שתלווה אתכן לאורך הליך הבירור. לפרטים תוכלו לפנות לכתובת המייל של הארגון או ישירות למירית mirit.tau@gmail.com כמובן שכל פנייה הינה דיסקרטית ואינה מועברת לאף גורם ללא אישורכן.

אנחנו מצרפים את המדריך לטרמפיסט באוניברסיטה שייתן לכם מושג כללי על הדברים החשובים שאתם צריכים לדעת. 

ב ה צ ל ח ה! 
 
 
 

זכויות הסגל האקדמי הזוטר

 
1. העסקה לפי הסכמי השכר - 
חברי הארגון מועסקים בהתאם לתנאי הסכמי השכר הקיבוציים של הארגון עם האוניברסיטה. העסקה שאינה לפי ההסכמים (חוזה אישי, העסקה לפי שעות, העסקה תמורת מלגה, ויתור על זכויות וכדומה) – לא אמורה להתקיים בין כותלי הקמפוס. 
 
2. כתבי-התחייבות – עמיתי הוראה ב', דוקטורנטים ומורים במסלול המקביל זכאים לכתבי התחייבות. מועסקים המלמדים סמסטר אחד בלבד, נמצאים במעמד של חל"ת בסמסטר בו אינם מועסקים. 
 
עמיתי הוראה ב' - עמיתי הוראה המלמדים קורס אחד במשך 5 שנים מתוך 6 השנים האחרונות, או עמיתי הוראה שלימדו 12 שעות סמסטריאליות במהלך שנתיים או שלוש השנים האחרונות, זכאים לכתב התחייבות. בכתב ההתחייבות יצוינו הקורסים אותם אתם אמורים ללמד. במידה וכבר קיבלתם כתב התחייבות לשנתיים, שימו לב שאתם אמורים לקבל כתב התחייבות לתקופה של 3 – 5 שנים.

אסיסטנטים/מדריכים – אסיסטנטים ומדריכים אמורים לקבל כתבי התחייבות דו-שנתיים ב – 4 השנים הראשונות לדוקטורט. בכתב ההתחייבות יצוין אחוז המשרה בו הם אמורים להיות מועסקים. דוקטורנט שהאוניברסיטה תבקש את העסקתו גם השנה החמישית לדוקטורט יקבל כתב התחייבות לשנה החמישית.

לתשומת ליבכם: מועסקים המלמדים סמסטר אחד בלבד, נמצאים במעמד של חל"ת בסמסטר בו אינם עובדים. האוניברסיטה משלמת עבורם את התשלום לביטוח הלאומי למשך החודשיים הראשונים של תקופת החל"ת (כ-565 ₪). 
התשלום הינו עבור חודשיים בלבד, ומשמעו כי בארבעת החודשים הנותרים לחל"ת האחריות לתשלום דמי הביטוח הלאומי מוטלת עליכם.
מועסקים העובדים במקומות אחרים בתקופה שבה הם נמצאים בחל"ת יודיעו על כך במייל לרפראנט/ית השכר שלהם (רשימת הרפראנטים מצורפת למייל זה). 
 
3. מינימום אחוזי משרה – 
הסכמי השכר קובעים רף מינימום להעסקה. 
הרף המינימלי להעסקת עוזרי-הוראה הוא 20%.
דוקטורנטים  - 25%. 
אין להעסיקכם מתחת לרף המינימום המתאים. 
 
4.  חישובי שכר והיקף משרה – 
לנוחיותכם, הוספנו לאתר הארגון מחשבונים:
א. מחשבון היקף משרה - יסייע לכם לחשב את היקף המשרה בפועל (ולוודא כי הוא תואם את היקף המשרה שניתן לכם)
ב. מחשבון שכר – יחשב את השכר המגיע לכם בהתאם להיקף המשרה והתקן. 
ג. מחשבון ותק – יחשב את הותק שלפיו נקבע שכרכם. 
 
5. העסקה לפי תקן –  
תקן ההעסקה נקבע לפי הסטטוס של המועסק באוניברסיטה (סטודנט/לא סטודנט). 
לפירוט נוסף לחצו כאן.
   

6. פטור משכר לימוד – 
חברי הארגון זכאים לפטורים משכר לימוד ומתשלומים נלווים:
לפירוט נוסף לחצו כאן.
   

7. פטור מתשלומים נלווים -
אסיסטנטים ומדריכים זכאים לפטור מתשלומי אבטחה ללא קשר לאחוז ההעסקה. עוזרי-הוראה זכאים לפטור מתשלום דמי אבטחה השווה לאחוז הפטור משכר הלימוד לו הם זכאים. לפירוט נוסף לחצו כאן .
   

8. פטור מתשלום רווחה –
לתשומת ליבכם, סטודנטים המעוניינים שלא לשלם את דמי הרווחה הנגבים על ידי אגודת הסטודנטים, מחויבים להודיע למדור שכר לימוד על בקשתם לביטול דמי הרווחה בטרם נפתח הסמסטר. 
 
9. זכויות מלגאיות בהריון ולאחר לידה – 
מלגאיות לתואר שני ושלישי שילדו במהלך התואר זכאיות לחופשה לאחר הלידה בת 14 שבועות בתשלום. לפירוט נוסף ראו כאן.
כמו כן הן זכאיות להארכת הזמן המוקצב להגשת תזה/דוקטורט ב – 14 שבועות נוספים, גם הם בתשלום.

למימוש הזכות יש למדור תלמידי מחקר (במזכירות האקדמית).  
 
10. זכויות המשרתים במילואים –
מלגאי/ת לתארים מתקדמים ששירת במילואים לפחות 21 ימים ברציפות בשנה, יהיה זכאי להארכת המלגה. למימוש הזכות יש למדור תלמידי מחקר (במזכירות האקדמית).  
 
11. פיצוי בגין ביטול קורסים –  
אם שובצתם לקורס אשר בוטל בסמוך לתחילת הסמסטר או לאחר תחילתו, תהיו זכאים לפיצוי בגובה של חודש שכר עבודה בגין הקורס שבוטל מעבר לפיצויים שנקבעו בחוק. במידה ועם ביטול הקורס נפסקת העסקתכם באוניברסיטה למשך השנה הקרובה לפחות – מדובר בפיטורין, ולכן תהיו זכאים בנוסף לתשלום בגין הודעה מוקדמת לפי חוק ולפיצויי פיטורין.
 
12. אי ניצול של ימי מחלה במהלך הסמסטר – 
מדי חודש אתם מתבקשים להצהיר במערכת החיל"ן כי לא לקחתם ימי מחלה במהלך החודש שחלף. אנא הקפידו על  כך. 
 
13. קרן פנסיה וקרן השתלמות –
בכל חודש, מופרש אחוז מסוים משכרכם לקרן פנסיה (לכלל המועסקים) ולקרן השתלמות (מלבד מורים מן-החוץ). במקביל, האוניברסיטה מפרישה אף היא סכומים לקרנות אלו כמעסיק.
לפירוט נוסף בנוגע להסדרים ולתנאים הפנסיוניים המוענקים לכם מכוח חברותכם בארגון ראו כאן .
מלגאים רשאים להצטרף להסדרים הללו באופן עצמאי.

 
14. הסדרי חנייה בקמפוס –
לפירוט הסדרי החנייה להם אתם זכאים לחצו כאן .
   

15. קרן קשרי מדע –
דוקטורנטים ומסלול מקביל - הנכם זכאים להשתתפות (מטעם האוניברסיטה) בנסיעות אקדמיות במסגרת הדוקטורט (השתלמות, נסיעה לכנסים, וכיו"ב). 
עמיתי הוראה – הינכם זכאים להשתתפות של עד 3,000$  בנסיעות לכנסים אקדמיים וברישום לאגודות מקצועיות.
לפרטים נוספים לחצו כאן.
   

16. ביטוחים לחברי הארגון –
כחברי הארגון, אתם זכאים ונהנים מביטוחים שונים בהסדרים קולקטיביים.
- לפרטי ביטוח הבריאות המוענק לחברים לחצו כאן.
- לפרטי ביטוח החיים (פוליסת ריסק) ואובדן כושר עבודה למלגאים לחצו כאן.  

 
17. תיאום מס ותיאום ביטוח לאומי:
למועסקים העובדים בעבודה נוספת מחוץ לקמפוס, מומלץ לערוך תיאום מס ותיאום ביטוח לאומי.
לפרטים נוספים לחצו כאן.
   

18. הטבות והנחות לחברי הארגון –
הארגון משקיע חלק ניכר מפעילות הרווחה שהוא מציע לחברים בצורת סבסוד כרטיסיות אוכל הניתנות בהנחה משמעותית בקפיטריות שונות בקמפוס; הנחה בביטוח רכב, בביטוח דירה הטבות בכרטיסי אשראי ועוד. לפרטים נוספים לחצו כאן.  
 
19. סיום העסקה
לפרטים בדבר סיום העסקה לחצו כאן .
 
 
לתשומת לבכם: 
מידע נוסף תוכלו למצוא באתר הארגון http://zutar.org.il.
מי שנתקל בבעיה, או מבקש לברר דבר מה ולהתייעץ, מוזמן כמובן לפנות אלינו.
 
שלכם,
ארגון הסגל האקדמי הזוטר.
 
 
3531 o