AddThis Social Bookmark Button

ביטוח בריאות


שלום,

כחברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוני ת"א, הנכם מבוטחים בביטוח בריאות קולקטיבי בסיסי של חברת הראל (לשעבר דקלה).

מידי חודש מנוכים משכרכם כ- 10 שח עבור ביטוח בסיסי.

על מנת שהביטוח ימשיך לעמוד בתוקפו, הינכם נדרשים לחתום במיידי על טופס הסכמה בדבר התשלום ובדבר רצונכם להיות מבוטחים. ניתן להעביר את הטפסים עד לתאריך 10.2.17.

מצורף כאן טופס הסכמה אותו יש למלא ולהעביר בהקדם לחברת הראל במייל:
qlqtiv1@harel-ins.co.il עם העתק אלינו: segel@zutar.org.il.

ללא חתימה על מסמך זה, הפוליסה תבוטל באופן מידי.

עבור המשך ביטוח הבסיס, יש למלא את שני הדפים הראשונים. אין צורך בהצהרת בריאות ואמצעי תשלום.

במידה ואינכם מעוניינים בביטוח זה, אנא שלחו מייל חוזר המציין זאת בצירוף שם מלא ומספר ת.ז.

חבר ארגון שהעסקתו מסתיימת ו/או הוא מועסק סמסטר אחד בשנה, ומעוניין בהמשך הביטוח, נדרש להמשיך ולשלם את הביטוח באופן עצמאי. (יש למלא את הדף האחרון עם פרטי תשלום ולהעביר להראל לפני סיום העסקה).

הצטרפות לפורשים שמסיימים את העסקתם בלבד, דרך מוקד פורשים 1-700-500-000 או במייל לאורית:oritsh@harel-ins.co.il

*במקרה של אי רצף בין סמסטרים, תדרשו במילוי הצהרת בריאות.

** לשאלות ועזרה במילוי הטפסים, יש לפנות אלינו במייל חוזר או בטלפון.

** לפרטים אודות הביטוח, סוגי ההרחבות, מחירים והפוליסה המלאה, לחצו כאן.

** פניה להראל בשאלות, והצטרפות לביטוח המורחב: דרך שירות הלקוחות 1800-44-5000


בברכה,

ארגון הסגל האקדמי הזוטר

אוניברסיטת תל-אביב