AddThis Social Bookmark Button

ניוזלטר 09/2016


112611


שלום לחברות ולחברי הארגון,
אנו מברכים אתכם בשנה טובה ובשנת לימודים פוריה.
מצורף ריכוז מידע בדבר זכויותיכם.
בכל מקרה של חשש לפגיעה בזכויותיכם, אנא פנו אלינו מיידית.

אנו מצויים בשנה קריטית בה צפויים משאים ומתנים על הסכמי השכר, המשפיעים על העסקתו של כל אחד ואחת מאתנו. אם יש לכם הערות והארות, נשמח לשמוע זאת.

ארגון הסגל האקדמי הזוטר.זכויות הסגל האקדמי הזוטר
 
1. העסקה לפי הסכמי השכר

חברי הארגון מועסקים בהתאם להסכמי השכר  הקיבוציים של הארגון עם האוניברסיטה. העסקה שאינה לפי ההסכמים (חוזה אישי, העסקה לפי שעות, העסקה תמורת מלגה, ויתור על זכויות וכדומה) – לא אמורה להתקיים בין כותלי הקמפוס, אלא בהסכמה מצד הארגון. 
  
 
2. כתבי-התחייבות לעמיתי הוראה ב' ולאסיסטנטים/מדרכים – 
עמיתי הוראה ב' ואסיסטנטים/מדריכים זכאים לכתבי התחייבות. מועסקים המלמדים סמסטר אחד בלבד, נמצאים במעמד של חל"ת בסמסטר בו אינם מועסקים. 

עמיתי הוראה ב' - עמיתי הוראה המלמדים קורס אחד במשך 5 שנים מתוך 6 השנים האחרונות, או עמיתי הוראה שלימדו 12 שעות סמסטריאליות במהלך שנתיים או שלוש השנים האחרונות, זכאים לכתב התחייבות. בכתב ההתחייבות יצוינו הקורסים אותם אתם אמורים ללמד. במידה וכבר קיבלתם כתב התחייבות לשנתיים, שימו לב שאתם אמורים לקבל כתב התחייבות לתקופה של 3 – 5 שנים.

אסיסטנטים/מדריכים – אסיסטנטים ומדריכים אמורים לקבל כתבי התחייבות דו-שנתיים
 ב – 4 השנים הראשונות לדוקטורט. בכתב ההתחייבות יצוין אחוז המשרה בו הם אמורים להיות מועסקים. דוקטורנט שהאוניברסיטה תבקש את העסקתו גם בשנה החמישית לדוקטורט יקבל כתב התחייבות לשנה החמישית.

לתשומת ליבכם : מועסקים המלמדים סמסטר אחד בלבד, נמצאים במעמד של חל"ת בסמסטר בו אינם עובדים. האוניברסיטה משלמת עבורם את התשלום לביטוח הלאומי למשך החודשיים הראשונים של תקופת החל"ת (כ-565 ₪ שהוא גבוה יותר מתשלום רגיל). 
התשלום הינו עבור חודשיים בלבד, ומשמעו כי בארבעת החודשים הנותרים לחל"ת האחריות לתשלום דמי הביטוח הלאומי מוטלת עליכם.
מועסקים העובדים במקומות אחרים בתקופה בה הם נמצאים בחל"ת יודיעו על כך במייל לחשב השכר בכדי שיבטלו את התשלום הכפול.
שימו לב , גם מי שאינו מוגדר בחל"ת ואינו עובד, באחריותו להסדיר את תשלומי ביטוח הלאומי.
 
 
3. מינימום אחוזי משרה – 
הסכמי השכר קובעים רף מינימום להעסקה. 
הרף המינימלי להעסקת עוזרי הוראה הוא 20%, דוקטורנטים 25%. 
אין להעסיקכם מתחת לרף המינימום המתאים. 
 
 
4.  חישובי שכר והיקף משרה – 
לנוחיותכם, הוספנו לאתר הארגון מחשבונים:
מחשבון היקף משרה  - יסייע לכם לחשב את היקף המשרה בפועל (וודאו כי הוא תואם את היקף המשרה שניתן לכם).
מחשבון שכר - יחשב את השכר המגיע לכם בהתאם להיקף המשרה והתקן.
מחשבון ותק - יחשב את הותק שלפיו נקבע שכרכם. 
 
   
5. העסקה לפי תקן – 
תקן ההעסקה נקבע לפי הסטטוס של המועסק באוניברסיטה (סטודנט/לא סטודנט) ולפי התואר האקדמי. 
פרטים מלאים והסברים על התקנים תמצאו כאן .
 
   
6. פטור משכר לימוד – 
חברי הארגון זכאים לפטור משכר לימוד ומתשלומים נלווים (אבטחה ונקיון). פירוט והסבר ניתן למצוא כאן .
   
 
7. פטור מתשלומים נלווים -
אסיסטנטים ומדריכים זכאים לפטור מתשלומי אבטחה ללא קשר לאחוז ההעסקה. 
עוזרי הוראה זכאים לפטור מתשלום דמי אבטחה השווה לאחוז הפטור משכר הלימוד לו הם זכאים. 
הסברים ניתן למצוא כאן.
 
   
8. פטור מתשלום רווחה
חברי ארגון שהינם גם סטודנטים ומעוניינים שלא לשלם את דמי הרווחה הנגבים על ידי אגודת הסטודנטים, מחויבים להודיע מראש למדור שכר לימוד על בקשתם לביטול דמי הרווחה עד לתאריך 15.9 .
תשומת לבכם לטופס הצהרת סגל/מלגאי שמועבר אליכם בימים אלו על ידי היחידות ובו פירוט בעניין זה.
 
   
9. זכויות מלגאיות בהריון ולאחר לידה – 
מלגאיות לתואר שני ושלישי שילדו במהלך תקופת המלגה זכאיות לחופשה לאחר הלידה עד 14 שבועות בתשלום. 
כמו כן הן זכאיות להארכת הזמן המוקצב להגשת תזה/דוקטורט עד ל-  14 שבועות נוספים, גם הם בתשלום. לפירוט ראו כאן.
למימוש הזכות יש לפנות לאיתן הופמן
hoffmane@post.tau.ac.il, במדור תלמידי מחקר (מזכירות האקדמית).  
    
  
10. הנחה למלגאים במעונות יום הממומנים על ידי התמ"ת
-
האוניברסיטה מנפיקה אישורים עבור מלגאיות ומלגאים בכדי שיוכלו לזכות להנחה במעונות יום המסובסדים על ידי משרד הכלכלה.
ההנחה מותנית בעמידה בתנאי הזכאות של משרד הכלכלה
האישור ניתן על ידי מזכירויות הפקולטות והחוגים. 
   
 
11. זכויות המשרתים במילואים
מלגאי/ת לתארים מתקדמים ששירת במילואים לפחות 21 ימים ברציפות בשנה, יהיה זכאי להארכת המלגה. לפירוט נוסף ראו כאן
  
 
12. פיצוי בגין ביטול קורסים – 
אם שובצתם לקורס אשר בוטל בסמוך לתחילת הסמסטר או לאחר תחילתו, תהיו זכאים לפיצוי בגובה של חודש שכר עבודה בגין הקורס שבוטל מעבר לפיצויים שנקבעו בחוק. במידה ועם ביטול הקורס נפסקת העסקתכם באוניברסיטה למשך השנה הקרובה לפחות – מדובר בפיטורין, ולכן תהיו זכאים בנוסף לתשלום בגין הודעה מוקדמת לפי חוק ולפיצויי פיטורין.
 
   
13. אי ניצול של ימי מחלה במהלך הסמסטר – 
עמיתי הוראה ודוקטורנטים מתבקשים מדי חודש להצהיר במערכת החיל"ן כי לא לקחו ימי מחלה במהלך החודש שחלף. אנא הקפידו על  כך בכדי שלא תפסידו את ימי המחלה. 
 
   
14. קרן פנסיה וקרן השתלמות
בכל חודש, מופרש אחוז מסוים משכרכם לקרן פנסיה (לכלל המועסקים) ולקרן השתלמות (מלבד מורים מן החוץ). במקביל, האוניברסיטה מפרישה אף היא סכומים לקרנות אלו כמעסיק.
לפירוט נוסף בנוגע להסדרים ולתנאים הפנסיוניים המוענקים לכם מכוח חברותכם בארגון ראו כאן .  
מלגאים רשאים להצטרף להסדרים הללו באופן עצמאי.
   
 
15. הסדרי חנייה בקמפוס
לפירוט הסדרי החנייה להם אתם זכאים לחצו כאן .
שימו לב - את הבקשות יש להגיש רק לאחר ה- 1.10 ולאחר צאת המינוי.
  
 
16. קרן קשרי מדע
דוקטורנטים - הנכם זכאים להשתתפות (מטעם האוניברסיטה) בנסיעות אקדמיות במסגרת הדוקטורט (השתלמות, נסיעה לכנסים, וכיו"ב). 
עמיתי הוראה – הינכם זכאים להשתתפות של עד 3,000$ בנסיעות לכנסים אקדמיים וברישום לאגודות מקצועיות. 
לפרטים נוספים והסברים ראו כאן
 
   
17. ביטוחים לחברי הארגון
כחברי הארגון, אתם זכאים ונהנים מביטוחים שונים בהסדרים קולקטיביים.
שימו לב! חלק מהביטוחים לא ניתנים אוטומטית ויש לחתום על טפסי הצטרפות.
לפרטי ביטוח הבריאות המוענק לחברים (חברת הראל) לחצו כאן .
לפרטי ביטוח החיים (פוליסת ריסק) ואובדן כושר עבודה למלגאים לחצו כאן
לפרטי ביטוח פנסיה למועסקי הארגון ראו כאן . מלגאים 
יכולים להצטרף באופן עצמאי.
לפרטי ביטוח חיים למועסקים, פנו לנציג חברת מגדל, ארז ראובני erezre@migdal.co.il או  לחשב השכר באוניברסיטה.
 
   
18. תיאום מס ותיאום ביטוח לאומי
 -
למועסקים העובדים בעבודה נוספת מחוץ לקמפוס, מומלץ לערוך תיאום מס ותיאום ביטוח לאומי.
פרטים נוספים כאן .
 
   
19. הטבות והנחות לחברי הארגון
הארגון משקיע חלק ניכר מפעילות הרווחה שהוא מציע לחברים בצורת סבסוד כרטיסיות אוכל הניתנות בהנחה משמעותית בקפיטריות שונות בקמפוס; הנחה בביטוח רכב ובביטוח דירה, הטבות בכרטיסי אשראי ועוד. 
לפרטים נוספים לחצו כאן .
   
 
20. סיום העסקה -
לפרטים בדבר סיום העסקה ושימור זכויות, לחצו כאן .
  
 
לתשומת לבכם:  
מידע נוסף ומפורט על זכויותיכם תוכלו למצוא באתר הארגון
מי שנתקל בפגיעה בזכויותיו מכל סוג שהוא, או מבקש לברר דבר מה ולהתייעץ, מוזמן כמובן לפנות אלינו.

 
 
 
תווי קנייה בהנחה

להלן מועדי מכירת התווים לקראת החגים:
12.09.2016, בין השעות 10:00-12:00
26.09.2016, בין השעות 10:00-12:00 
המכירות תתקיימנה בבניין משפטים חדר 202.
מצורף קובץ הנחות  והסברים על אופן ביצוע ההזמנה.

 
 
 
שנת לימודים פוריה ומוצלחת
שלכם,

ארגון הסגל האקדמי הזוטר