AddThis Social Bookmark Button

אסיפה כללית מיוחדת


חברות וחברי ארגון יקרים,
אנו מבקשים לערוך אסיפה כללית מיוחדת ובה ייערכו בחירות נוספות לוועד הארגון.
האסיפה תיערך בבניין שרת (חינוך), אולם 432 ביום ה', ה- 28.7.2016 בשעה 10:00.


אנו שבים ומזמינים אתכם לקחת חלק פעיל בוועד.
השנה היא שנת משא ומתן, הסכמי השכר שלנו נפתחים ואנחנו מעלים אל מול האוניברסיטה את דרישותינו לשיפור תנאי ההעסקה והשכר באוניברסיטה.
דווקא בשנה הזו יותר מתמיד אנחנו צריכים ועד חזק. אם אכפת לכם מביטחון תעסוקתי, מתוספות שכר, ומהעתיד שלכם – הוועד הוא המקום להיות בו ולהשפיע על ההסכמים שיעצבו את ההעסקה שלכם בשנים הקרובות
 
באסיפה יתקיימו בחירות לוועד הארגון.
את טופס הגשת המועמדות יש למלא ולשלוח בחזרה אלינו.
 
מיד לאחר ישיבת האסיפה הכללית תתקיים ישיבת ועד קצרה ודחופה לבחירת חברי הנהלה.

שלכם,
ארגון הסגל האקדמי הזוטר

  

20160721 114501