AddThis Social Bookmark Button

ניוזלטר 07/2016


SplitShire

שלום לחברות ולחברי הארגון,

לרגל סיום הסמסטר והשנה האקדמית, ריכזנו עבורכם מידע חשוב בנוגע לזכויותיכם.
מומלץ לגזור ולשמור.

סיום העסקה
מבחינת החוק, נתק הגדול מ – 6 חודשים מהווה קטיעת רצף העסקה ופיטורים, על כל המשתמע מכך, ולאחריו מתחילה תקופת העסקה חדשה.
נתק בן 6 חודשים משמר את הזכויות והוותק שצברתם.

הזכויות המגיעות לכם בעת פיטורין:
1. הודעה מוקדמת:
על פי חוק, כל עובד זכאי להודעה מוקדמת לפני פיטורין.
בנוסף, לפי הסכמי השכר עם ארגוני הסגל האקדמי הזוטר, במידה ובוטל קורס וניתנה לעובד הודעה על הביטול בתקופה שבין חודש לפני פתיחת סמסטר ועד חודש לאחר פתיחת הסמסטר - ישולם לו פיצוי מיוחד בגובה של שכר עבודה עבור חודש אחד. אם הקורס בוטל לאחר מכן - ישולם פיצוי מיוחד בגובה של שני חודשי משכורת בגין הקורס שבוטל.
הבהרה: לא מדובר בפיצויי פיטורין (במידה ואתם זכאים להם), אלא בפיצויים המתווספים על פיצוי הפיטורין, וזאת מכוח הסדר מיוחד של הארגון עם האוניברסיטה.
2. זכות השימוע:
זכות השימוע הינה זכות יסוד של העובד המחייבת מתן הזדמנות הוגנת וראויה לעובד להשמיע טענותיו בפני מעסיקו, בטרם יפוטר או ישונו לרעה תנאי העסקתו.
הופסקה העסקתכם? זכותכם להגיע לשימוע בליווי נציג/ת הוועד. אם רצונכם בליווי כזה, אנא פנו אלינו.
3. פיצויי פיטורין:
פיצויי פיטורין מגיעים לעובד שפוטר לאחר שהועסק 12 חודשים ומעלה, ללא הפסקות של למעלה משישה חודשים.
משמעות הדבר היא שמאסטרנטים, דוקטורנטים, עמיתי-הוראה ומורים במסלול המקביל, זכאים לפיצויי פיטורין גם אם עבדו סמסטר יחיד בשנה לפחות שנתיים ברצף (פעמיים בסמסטר א', או פעמיים בסמסטר ב').
לפרטים בדבר גובה הפיצויים המגיעים לכן ודרך פדיונם לחצו כאן.
4. תום כתב-מינוי:
מדובר בפיטורין לכל דבר ועניין.
5. קרן קשרי מדע:
אם אתם דוקטורנטים או מרצים במסלול המקביל, ועם סיום העסקתכם לא ניצלתם את מלוא כספי הקרן העומדים לרשותכם, באפשרותכם לפדות את יתרת הקרן בניכוי מס, או להקפיאה במידה ואתם צפויים לשוב ולעבוד באוניברסיטה. אם ברצונכם לפדות את יתרת הקרן, פנו למדור נסיעות וזכויות אקדמיות בטלפון 03-6406217/9684. את היתרה העומדת לרשותכם תוכלו לראות במערכת המידע האישי שלכם.
פרטים נוספים בדבר ניצול הקרן באתר הארגון, כאן.
6. שימור זכויות פנסיה וביטוחים:
חברי הארגון המסיימים את עבודתם באוניברסיטה, יכולים לשמר את הזכויות וההנחות הקיימות בפנסיה ובביטוחים השונים. לפרטים נוספים לחצו כאן.
7. למסיימים תואר – נקודות זיכוי נוספות במס הכנסה:
המסיימים תואר ראשון או שני, זכאים לקבל נקודות זיכוי נוספות במס הכנסה.
פרטים נוספים באתר הארגון, כאן.


סיום עיצומי הסגל האקדמי הבכיר
אנו מצרפים את הנחיות הרקטור בנוגע להשתתפות הסגל האקדמי הבכיר בבדיקת בחינות עם תום העיצומים במקרים מסויימים.
ראו מכתב מצורף.

דיווח ניצול / אי ניצול ימי מחלה
קיימת חובת דיווח עבור ניצול / אי ניצול ימי המחלה לסגל האקדמי הזוטר. התקנים החייבים בדיווח הם דוקטורנטים ומסלול המקביל בלבד.
הדיווח יעשה דרך מערכת החילן ב- MYTAU .
שימו לב והקפידו למלא זאת כל חודש בכדי לא להפסיד את הימים.


תווי קנייה
מכירת תווי קניה תתקיים ביום שלישי, 19.07.2016, בין השעות 10:00-12:00, במשרדי הועד המנהלי.
מצורף קובץ הנחות ואופן הזמנת התווים (ישירות מול החברה).


קייטנה - מחנה הסביבה וטבע הארץ
מיזם חדש מיוחד ויוקרתי בשיתוף נאות קדומים, מחנה הסביבה וטבע הארץ באמצע אוגוסט לילדים בכיתות א'-ו'.
היתרון של המיזם החדש שהוא פועל גם באזור שוהם ומודיעין בפארק נאות קדומים ומתאים לעובדי האוניברסיטה שגרים באזור. יש הסעות מהאזור שוהם ומודיעין .
אפשרי גם פעילות לפי ימים עם הנחות לעובדים:
150 ש"ח הנחה לכל 10 ימי מחנה הסביבה וטבע הארץ (2050 במקום 2200 ש"ח). 15% לנרשמים לפי בסיס יומי.
יש לפנות אישית למיכאל גרניק (מפתח ומרכז טבע וסביבה ירוקה) לקבלת ההנחה 0526611806
לאתר קייטנת אוניברסיטת ת"א - לחצו כאן.
לקישור בפייסבוק - לחצו כאן.