AddThis Social Bookmark Button

סיום חלוקת שי ואסיפה כללית

Collages00001
סיום חלוקת השי

אנו שבים ומזכירים כי חלוקת השי תסתיים ב - 31/5/2016.
חברי ארגון המעוניינים לאסוף את השי מוזמנים להגיע למשרדי הארגון עד לסוף החודש מאי.
* התמונות הן חלק מהמתנה של התרומה למטרות חברתיות, בנוסף לשובר הכספי.


להזכירכם, שעות החלוקה:
ימים א'-ה'  בשעות: 10:00-13:00.
בנוסף תתקיים חלוקת שי גם בשעות אחר הצהריים בימים א' ו- ד' בין השעות 16:00-19:00.

חשוב: על מנת לקבל את השי עליכם למלא מראש את הטופס הזה.
לפרטים נוספים אודות השי וייפוי הכוח לחצו כאן.אסיפה כללית
אנו שבים ומזכירים כי האסיפה הכללית השנתית תיערך ביום ג' 7/6 בשעה 10:00 בפקולטה למשפטים באולם 206.
כקבוע בתקנון הארגון, באסיפה יתקיימו בחירות לוועד הארגון ולתפקיד יושב/ת-ראש הוועד.
המעוניינים להצטרף לוועד ולהשפיע על מדיניות הארגון - אנא מלאו את 
הטופס הזהושלחו אלינו חזרה.
כמו כן, באסיפה ייערך דיון על תיקונים ושינויים בתקנון הארגון, שהוא המסמך המכווין והמסדיר את פעילותו של הארגון ואת פועלם של בעלי/ות- התפקידים והמוסדות מכוחו. 
את התיקונים שאושרו במהלך השנה ואת התקנון הנוכחי תוכלו למצוא 
כאן
בהתאם להנחייתה של ועדת ביקורת ולאמור בתקנון, חברי הארגון רשאים להעלות הצעות לתיקון התקנון עד ליום 19/5/2016
את ההצעות לשינויים יש לשלוח (באי-מייל או במסמך
word) למזכירות הארגון בכתובת segel@zutar.org.il, וזאת כדי שוועדת ביקורת ומזכירות הארגון יוכלו להתקינן לקראת פרסום לכלל חברות וחברי הארגון ולקראת הדיון במועד האסיפה.

לאחר המועד, לא יועלו באסיפה.
הודעה על סדר היום יימסרו בהמשך.


שלכם,
ארגון הסגל האקדמי הזוטר