AddThis Social Bookmark Button

הודעה על אסיפה כללית - 2016


חברות וחברי ארגון יקרים,

אנו שמחים להזמין אתכם לאסיפה הכללית השנתית של הארגון, שתתקיים ב – 7/6/2016.


באסיפה יתקיימו בחירות לוועד הארגון ולראשות הארגוןיש למלא את הטופס הזה ולשלוח בחזרה אלינו.

באסיפה יתקיים דיון על תיקונים בתקנון.
את התיקונים שאושרו במהלך השנה ואת התקנון הנוכחי תוכלו למצוא 
כאן.
חברי הארגון רשאים להעלות הצעות לתיקון התקנון עד ליום 17/5/2016. הצעות שיוגשו לאחר המועד, לא יועלו באסיפה.הודעה על מיקום האסיפה וסדר היום יימסרו בהמשך.