AddThis Social Bookmark Button

בדיקת בחינות, עדכון בעניין אסיפה כללית ועודשלום,
אנחנו מברכים את כולן/ם בחופשת סמסטר נעימה.
מספר הודעות חשובות:

1. מועדי בדיקת בחינות ועבודות
לנוחיותכם, אנחנו מצרפים את הנחיית הרקטוראט בעניין מועדי בדיקת בחינות.
עוד נבקש לעדכן כי תקופת בדיקת עבודות נותרה בהתאם לנהלי העבר וללא שינוי.

2. עדכון בעניין האסיפה הכללית מיום 27/1/16
ביום 27/1/16 התכנסה האסיפה כללית והסמיכה את הנהלת הארגון להכריז סכסוך עבודה ולנקוט צעדים ארגוניים באם יהיה צורך בעניין היחידה לשפות. עם זאת ולשמחתנו במקביל נכנסנו להליך הידברות עם האוניברסיטה למציאת פתרונות. במידה והמו"מ יקלע למבוי סתום, תכריז הנהלת הארגון על סכסוך עבודה.

3. דרוש/ה רכז/ת משרד משלימ/ה
מצ"ב מודעת דרושים לכל המעוניין אנא פנו אלינו למייל Junior.TAU2016@Gmail.com


4. ביטול אסיפת הסברה בבית הספר לחינוך
אנו מודיעים על ביטול אסיפת ההסברה שנקבעה ליום 7/2/16 בבית הספר לחינוך.
נעדכן לגבי מועדים ואירועים נוספים בהמשך.


בברכת חופשה נעימה,
ארגון הסגל האקדמי הזוטר
נעדכן לגבי מועדים ואירועים נוספים בהמשך.


בברכת חופשה נעימה,
ארגון הסגל האקדמי הזוטר