AddThis Social Bookmark Button

עדכונים


שלום לחברות ולחברי הארגון,

במייל זה:
1. מלגות לסטודנטים עם מוגבלות.
2. שישי בא-לגן - סדרת הרצאות חדשה מטעם המרכז לגיל הרך באוניברסיטת תל אביב
3. מועד נוסף לאופרה "הנזל וגרטל"

1. מלגות לסטודנטים עם מוגבלות
המדור לקידום סטודנטים מעניק מלגות לסטודנטים עם מוגבלות.
אגודת הסטודנטים מזמינה סטודנטיות וסטודנטים להיות שותפים בהובלת שינוי בנוגע למודעות הסביבה לאנשים וסטודנטים עם מוגבלויות.
בימים אלה מגבשים קבוצת סטודנטים עם מוגבלות, פיסית או חושית, או מחלה כרונית, אשר תעסוק בנושא של חיים עם מגבלה מבחינה אישית, חברתית ואקדמית, וכן תפעל להגברת המודעות בקמפוס לסטודנטים עם מוגבלויות.
המפגש יתקיים אחת לשבוע (יום ושעה ייקבעו בשיתוף עם המשתתפים), אורך המפגשים יהיה כשעתיים.
המפגשים יחלו בשבוע הראשון של דצמבר ויסתיימו בסוף שנת הלימודים, לא כולל חופשת סמסטר.
ההשתתפות בקבוצה הינה תמורת מלגה בסך 3,000 ₪ לכל משתתף/ת.
ההשתתפות בקבוצה וקבלת המלגה מותנית ב:
-ריאיון אישי
-השתתפות סדירה בכל המפגשים
-השתתפות בפעילות חברתית להגברת מודעות הסביבה לסטודנטים עם מוגבלות.
להגשת בקשה להשתתפות בפעילות נא למלא את פרטיכם בקישור המצורף כאן, לצורך קביעת פגישה אישית מקדימה. שימו לב כי מספר המקומות מוגבל.
את ההיערכות מתאמת אילנה קאופמן, עו"ס המדור לקידום סטודנטים, ויש לפנות אליה לשם פרטים נוספים ו/או בירורים.

2. שישי בא-לגן - סדרת הרצאות חדשה מטעם המרכז לגיל הרך באוניברסיטת תל אביב
פרופ' רחל ארהרד, יו"ר ועדת ההיגוי של המרכז לגיל הרך של ויצ"ו באוניברסיטת תל-אביב, מעדכנת כי המרכז לגיל הרך משיק ביום שישי הקרוב 27.11.2015 את סידרת "שישי בא-לגן".
הסידרה החדשה הינה סידרת הרצאות המיועדת להורים, שתיערך בתדירות של אחת למספר שבועות בבוקר יום שישי. לדברי פרופ' ארהרד ונציגי ועדת ההיגוי, בסידרה צפויים להשתתף ולהרצות מיטב המומחים בתחום החינוך לגיל הרך, ואלו יגיעו להרצות ולהתדיין על נושאים המעסיקים הורים לילדים בגילאים אלו. בין ההרצאות המתוכננות נקבעו כאלו שיעסקו בשינה, בתזונה, במיניות בגיל הרך, תוקפנות בקרב ילדים, סמכות הורית ועוד.
את הסידרה "שישי בא-לגן" ישיק פרופ' אבי שדה בהרצאתו "לא רוצים לישון", שתעסוק בבעיות שינה בקרב ילדים בגיל הרך.
ההרצאה תתקיים ב-27.11.15 בשעה 8:30, במעון לגיל הרך, מתחם הנדסאים (חיים לבנון 30, ת"א), אולם 006. הכניסה חופשית לנרשמים מראש.
למידע נוסף ולהרשמה.

3. מועד נוסף לאופרה "הנזל וגרטל"
עקב הביקוש הרב נוסף תאריך. מהרו לשריין מקומותיכם!
הנזל וגרטל