AddThis Social Bookmark Button

עדכון בתעריף דמי הניהול בחברת מגדל


שלום לחברות ולחברי הארגון,
לחברי הארגון המבוטחים בקופת הפנסיה של מגדל, לאחר מו"מ עם חברת מגדל, השגנו הנחה נוספת לחברי הארגון בתעריף דמי הניהול.

להלן דמי הניהול המעודכנים:
0.9% מההפקדה השוטפת
0.18% מהצבירה

התעריפים המעודכנים נכנסו לתוקף כבר מחודש נובמבר 2015.
אנא בדקו בפירוט התקופתי כי התעריפים מעודכנים גם בביטוח הפנסיה שלכם.

* מי שלא מקבל דיווחים שוטפים ועדכונים, ובכל שאלה, ניתן לפנות למר דור זמיר במייל dorz@migdal.co.il .

בנוסף, חברת מגדל מציעה מסלול אלטרנטיבי לתשלום דמי הניהול:
2.5% מההפקדה השוטפת
0% מהצבירה
עדכון מסלול זה יעשה ע"י המבוטחים בפניה ישירה לחברת מגדל באמצעות איש הקשר דור זמיר ‎052-2356806 dorz@migdal.co.il.

חשוב לנו להדגיש כי חברות וחברי הארגון חופשיים לבחור את קופת הפנסיה ו/או את מסלול הפנסיה על פי רצונם האישי.

בברכה,
ארגון הסגל האקדמי הזוטר