AddThis Social Bookmark Button

זכויות בתחילת העסקה


שלום לחברי/ות הארגון,
אנו מברכים אתכם בשנה טובה ושנת לימודים פורייה.
אנחנו מצרפים ריכוז מידע בדבר זכויותיכם כעובדי אוניברסיטה, בכל מקרה של חשש לפגיעה בזכויותיכם, אנא פנו אלינו מיידית.
אנחנו מצויים בשנה קריטית בה צפויים משאים ומתנים על הסכמי השכר, ובחודשים הקרובים נערוך מפגשים ודיוני הסברה אודות הצפוי, נשמח אם תקחו חלק בכך שכן ההסכמים משפיעים על העסקתו של כל אחד ואחת מאתנו וחשוב לנו לשמוע את דעתכם.
שלכם,
ארגון הסגל האקדמי הזוטר.


ריכוז מידע בדבר זכויות הסגל האקדמי הזוטר :

1. העסקה לפי הסכמי השכר -
חברי הארגון מועסקים בהתאם לתנאי הסכמי השכר הקיבוציים של הארגון עם האוניברסיטה. העסקה שאינה לפי ההסכמים (חוזה אישי, העסקה לפי שעות, העסקה תמורת מלגה, ויתור על זכויות וכדומה) – לא אמורה להתקיים בין כותלי הקמפוס, אלא בהסכמה מצד הארגון.

2. כתבי-התחייבות לעמיתי הוראה ב' ולאסיסטנטים/מדרכים–
עמיתי הוראה ב' ואסיסטנטים/מדריכים זכאים לכתבי התחייבות. מועסקים המלמדים סמסטר אחד בלבד, נמצאים במעמד של חל"ת בסמסטר בו אינם מועסקים. פירוט לגבי תשלומי חובה לביטוח הלאומי ודיווחים ראו בקובץ המצ"ב.
עמיתי הוראה ב':
עמיתי הוראה המלמדים קורס אחד במשך 5 שנים מתוך 6 השנים האחרונות, או עמיתי הוראה שלימדו 12 שעות סמסטריאליות במהלך שנתיים או שלוש השנים האחרונות, זכאים לכתב התחייבות. בכתב ההתחייבות יצוינו הקורסים אותם אתם אמורים ללמד. במידה וכבר קיבלתם כתב התחייבות לשנתיים, שימו לב שאתם אמורים לקבל כתב התחייבות לתקופה של 3 – 5 שנים.
אסיסטנטים/מדריכים:
אסיסטנטים ומדריכים אמורים לקבל כתבי התחייבות דו-שנתיים ב – 4 השנים הראשונות לדוקטורט. בכתב ההתחייבות יצוין אחוז המשרה בו הם אמורים להיות מועסקים. דוקטורנט שהאוניברסיטה תבקש את העסקתו גם השנה החמישית לדוקטורט יקבל כתב התחייבות לשנה החמישית.
לתשומת ליבכם:
מועסקים המלמדים סמסטר אחד בלבד, נמצאים במעמד של חל"ת בסמסטר בו אינם עובדים. האוניברסיטה משלמת עבורם את התשלום לביטוח הלאומי למשך החודשיים הראשונים של תקופת החל"ת (כ-565 ₪). התשלום הינו עבור חודשיים בלבד, ומשמעו כי בארבעת החודשים הנותרים לחל"ת האחריות לתשלום דמי הביטוח הלאומי מוטלת עליכם.
מועסקים העובדים במקומות אחרים בתקופה שבה הם נמצאים בחל"ת יודיעו על כך במייל לרפראנט/ית השכר שלהם (רשימת הרפראנטים מצורפת למייל זה).

3. מינימום אחוזי משרה –
הסכמי השכר קובעים רף מינימום להעסקה.
הרף המינימלי להעסקת עוזרי-הוראה הוא 20%.
דוקטורנטים - 25%.
אין להעסיקכם מתחת לרף המינימום המתאים.

4. חישובי שכר והיקף משרה –
לנוחיותכם, הוספנו לאתר הארגון מחשבונים:
א. מחשבון היקף משרה - יסייע לכם לחשב את היקף המשרה בפועל (ולוודא כי הוא תואם את היקף המשרה שניתן לכם)
ב. מחשבון שכר – יחשב את השכר המגיע לכם בהתאם להיקף המשרה והתקן.
ג. מחשבון ותק – יחשב את הותק שלפיו נקבע שכרכם.

5. העסקה לפי תקן –
תקן ההעסקה נקבע לפי הסטטוס של המועסק באוניברסיטה (סטודנט/לא סטודנט).
לפירוט נוסף לחצו כאן.

6. פטור משכר לימוד –
חברי הארגון זכאים לפטורים משכר לימוד ומתשלומים נלווים:
לפירוט נוסף לחצו כאן.

7. פטור מתשלומים נלווים -
אסיסטנטים ומדריכים זכאים לפטור מתשלומי אבטחה ללא קשר לאחוז ההעסקה. עוזרי-הוראה זכאים לפטור מתשלום דמי אבטחה השווה לאחוז הפטור משכר הלימוד לו הם זכאים. לפירוט נוסף לחצו כאן.

8. זכויות מלגאיות בהריון ולאחר לידה –
מלגאיות לתואר שני ושלישי שילדו במהלך התואר זכאיות לחופשה לאחר הלידה בת 14 שבועות בתשלום. לפירוט נוסף ראו כאן.
כמו כן הן זכאיות להארכת הזמן המוקצב להגשת תזה/דוקטורט ב – 14 שבועות נוספים, גם הם בתשלום. למימוש הזכות יש לפנות לאיתן הופמן hoffmane@post.tau.ac.il במדור תלמידי מחקר (במזכירות האקדמית).

9. זכויות המשרתים במילואים –
מלגאי/ת לתארים מתקדמים ששירת במילואים לפחות 21 ימים ברציפות בשנה, יהיה זכאי להארכת המלגה.
מצ"ב לינק לטופס הצהרה על עבודה בעת שירות מילואים, ולפיו יוסיף להיות משולם שכרכם מהאוניברסיטה במהלך תקופת המילואים. לפירוט נוסף ראו כאן.

10. פיצוי בגין ביטול קורסים –
אם שובצתם לקורס אשר בוטל בסמוך לתחילת הסמסטר או לאחר תחילתו, תהיו זכאים לפיצוי בגובה של חודש שכר עבודה בגין הקורס שבוטל מעבר לפיצויים שנקבעו בחוק. במידה ועם ביטול הקורס נפסקת העסקתכם באוניברסיטה למשך השנה הקרובה לפחות – מדובר בפיטורין, ולכן תהיו זכאים בנוסף לתשלום בגין הודעה מוקדמת לפי חוק ולפיצויי פיטורין.

11. אי ניצול של ימי מחלה במהלך הסמסטר –
מדי חודש אתם מתבקשים להצהיר במערכת החיל"ן כי לא לקחתם ימי מחלה במהלך החודש שחלף. אנא הקפידו על כך.

12. קרן פנסיה וקרן השתלמות –
בכל חודש, מופרש אחוז מסוים משכרכם לקרן פנסיה (לכלל המועסקים) ולקרן השתלמות (מלבד מורים מן-החוץ). במקביל, האוניברסיטה מפרישה אף היא סכומים לקרנות אלו כמעסיק.
לפירוט נוסף בנוגע להסדרים ולתנאים הפנסיוניים המוענקים לכם מכוח חברותכם בארגון ראו כאן. מלגאים רשאים להצטרף להסדרים הללו באופן עצמאי.

13. הסדרי חנייה בקמפוס –
לפירוט הסדרי החנייה להם אתם זכאים לחצו כאן.

14. קרן קשרי מדע –
דוקטורנטים - הנכם זכאים להשתתפות (מטעם האוניברסיטה) בנסיעות אקדמיות במסגרת הדוקטורט (השתלמות, נסיעה לכנסים, וכיו"ב). לפרטים נוספים לחצו כאן.
עמיתי הוראה – הינכם זכאים להשתתפות של עד 3,000$ בנסיעות לכנסים אקדמיים וברישום לאגודות מקצועיות. לפרטים נוספים לחצו כאן

15. ביטוחים לחברי הארגון –
כחברי הארגון, אתם זכאים ונהנים מביטוחים שונים בהסדרים קולקטיביים.
- לפרטי ביטוח הבריאות המוענק לחברים לחצו כאן.
-לפרטי ביטוח החיים (פוליסת ריסק) ואובדן כושר עבודה למלגאים לחצו כאן.

16. תיאום מס ותיאום ביטוח לאומי:
למועסקים העובדים בעבודה נוספת מחוץ לקמפוס, מומלץ לערוך תיאום מס ותיאום ביטוח לאומי.
לפרטים נוספים לחצו כאן.

17. הטבות והנחות לחברי הארגון -
הארגון משקיע חלק ניכר מפעילות הרווחה שהוא מציע לחברים בצורת סבסוד כרטיסיות אוכל הניתנות בהנחה משמעותית בקפיטריות שונות בקמפוס; הנחה בביטוח רכב, בביטוח דירה הטבות בכרטיסי אשראי ועוד. לפרטים נוספים לחצו כאן.

להסברים על זכויותיכם בעת סיום העסקה לחצו כאן.

מידע נוסף ומפורט על זכויותיכם תוכלו למצוא באתר הארגון.

שלכם,
ארגון הסגל האקדמי הזוטר