AddThis Social Bookmark Button

מועמדים לתפקיד יו"ר הארגון - אסיפה כללית 2015


שלום לכולם,

מצ"ב דף מסרים של המועמדים לתפקיד יו"ר ארגון הסגל האקדמי הזוטר, הגב' עינבל בלאו ומר תומר שלוש, לעיונכם (בסוף כל דף יש פרטי קשר של המועמד, לנוחיותכם - תוכלו ליצור עמם קשר ישירות במידה ותהיו מעוניינים)
להזכירכם, הבחירות לתפקיד יו"ר הארגון יתקיימו במהלך האסיפה השנתית של ארגון הסגל האקדמי הזוטר ביום ב', 8/6/2015, ניתן יהיה להצביע בין השעות 10:00 - 12:30 בבוקר, באולם 101 בפקולטה למשפטים.

במעמד האסיפה יתקיימו גם בחירות לועד ולועדת ביקורת של הארגון. לנוחיותכם, אנו מצרפים בשנית את טופס המועמדות. במידה ואתם מעוניינים להגיש מועמדות, אנא מלאו את הטופס ושלחו אותו אלינו.

האסיפה תחולק לשני חלקים:

1)חלק ראשון – שינויים מוצעים בתקנון הארגון: בין השעות 10:00-11:15:
אנו מצרפים בשנית את המסמך המוצע.
2) חלק שני – בחירות להרכב ועד הארגון, ליושב/ת-הראש ולאיוש ועדת ביקורת בין השעות 11:15 – 12:30:
בחלק זה ייערכו הבחירות לתפקידים שונים במוסדות הארגון.