AddThis Social Bookmark Button

סיום השביתה במכינה


שלום לחברות ולחברי הארגון,

ביום חמישי האחרון (16/4/2015), הגיע צוות המשא-ומתן מטעם ארגון הסגל האקדמי הזוטר להבנות עם הנהלת האוניברסיטה בדבר מציאת פתרונות לעשרות מורי המכינה הקדם-אקדמית והיחידה להוראת שפות זרות בעקבות סגירת המכינה בסיום שנה"ל הנוכחית, תשע"ה.

אי לכך, הלימודים חוזרים היום (יום א', 19/4) לסידרם: הן במכינה, והן ביחידה לשפות זרות.

המאבק למען הצלתה של המכינה נמשך מזה כחצי שנה, וארגון הסגל שלנו – שהיה היחידי שפעל כנגד החלטת הסגירה על כל משמעויותיה החברתיות, החינוכיות והערכּיות הכבדות – פעל בכל ערוץ אפשרי כדי להניא את האוניברסיטה מהחלטתה: בין אם בהליכים משפטיים, בין אם בפעולות ישירות מול מקבלי ההחלטות והפורומים הרלוונטיים באוניברסיטה באשר הם, ובין אם בפעילות ציבורית, בקמפיין תקשורתי ובפעילות פרלמנטרית ישירה מול ועדת החינוך של הכנסת וחברי הכנסת עצמם.

לצערנו, וחרף כל מאמצינו המשותפים, לא סיפק בידינו כדי לשנות את החלטת הסגירה. לאוניברסיטה שמורה הזכות הניהולית להחליט על סגירת יחידות אקדמיות לפי שיקול-דעתה. בתוך כך, הארגון לא אמר נואש, ולאורך החודשים האחרונים ניהל מאבק ומשא-ומתן עז ונחוש כדי להבטיח את ההגנה המירבית על עשרות מורי המכינה ומורי היחידה לשפות זרות.

כאמור, הגענו עתה להבנות שמבטיחות שורת פתרונות של בטחון תעסוקתי למי מהמורים שיבקשו להמשיך ולהיות מועסקים – בין אם באוניברסיטת בר-אילן, ובין אם באוניברסיטת תל-אביב. חלק מהמורים יזכו למנגנוני בטחון תעסוקתי ראשונים מסוגם שיימשכו 5 שנים תמימות (!), וחלקם להבטחת תעסוקה (בהוראה או בעזרה בהוראה) למשך שנתיים, שלוש וארבע שנים. הגם שמחירהּ החברתי של סגירת המכינה מעיב באמת ובתמים על תחושתנו, הבנות אלו מהוות פריצת-דרך ותקדים בתנאי העסקתם של מורי מכינה בישראל. עד להבנות אלו, מורי המכינה של האוניברסיטה פוטרו מדי קיץ בשיטת "הדלת המסתובבת", ולא זכו לשום היבט של בטחון תעסוקתי. ואילו עתה, האוניברסיטה מתחייבת ליצור להם אופק תעסוקתי באקדמיה. במקביל, מורים שיבקשו לסיים את העסקתם יוכלו לממש פיצויי פיטורין מוגדלים בשיעור ניכר.

כמו כן, האוניברסיטה התחייבה שלא להפחית בהיקף שעות הלימוד ובהיקף ההעסקה ביחידה לשפות זרות בעקבות סגירת המכינה, אלא לכל היותר בשיעור של 5% לעומת היקף השעות ביחידה בשנה"ל הנוכחית. בהינתן התנוּדתיות הכללית המאפיינת את היחידה לשפות (המושפעת משינויים כאלו ואחרים ביחידות אקדמיות אחרות בקמפוס), מדובר בהתחייבות יוצאת-דופן מסוגה המבטיחה – הודות למעורבותו של הארגון – אף היא כי היחידה לא תיפגע בעקבות החלטת הסגירה.

אי לכך וכאמור, הלימודים חוזרים היום (יום א', 19/4) לסידרם.

הנהלת הארגון מבקשת להודות לנציגי מורי המכינה בצוות המשא-ומתן שעשו לילות כימים כדי להבטיח את הצלחתם של המאמצים – ללי כפיר, גיא סלומון ואוהד ריטרבנד, וכן לנציגות היחידה לשפות זרות שסייעו בידינו – מוניקה ברוידא וצחית לפיד. אנו גם מבקשים להודות ליועצים המשפטיים שליוו אותנו בתושייה רבה – עורכי-הדין אהד פיליפ ושאול עציוני.

המאבק הנוכחי – בו הגנו על מעמדם של חברותינו וחברינו בשתי יחידות אקדמיות שאינן נהנות ממתכונות ההעסקה של הסגל האקדמי הזוטר – מדגיש בעינינו את חשיבותן של הערבוּת ההדדית ושל הסולידאריות בין חברי הארגון. אנו תקווה כי נוכל הן להפיק לקחים וללמוד ממהלך הקמפיין והן להיעזר בהישגים הכבירים שהושגו במסגרתו לקראת הבאות.

בברכה,
הנהלת ארגון הסגל האקדמי הזוטר.