AddThis Social Bookmark Button

כרטיסיות לקפיטריות

הארגון מוכר כרטיסיות מסובסדות לחברי הארגון ל-2 קפיטריות: קפיטריית "קקאו" (בפקולטה למשפטים), ובימים האחרונים הוספנו לרווחתכם גם הצעה בקפיטריית "פביאנו" (הקפיטריה החדשה במרכז ההסעדה שבבניין שרת בלב הקמפוס). פרטים מלאים תמצאו בקישור . מכירת הכרטיסיות מתקיימת במשרדי הארגון מדי יום בין הימים א'-ה' בשעות הקבלה (08:30 – 13:30).