AddThis Social Bookmark Button

חניה בקמפוס

חניה בקמפוס

חברי ארגון המועסקים זו השנה הראשונה ומעוניינים בתו חניה מוזמנים להגיש בקשה דרך הקישור חנייה בקמפוס.
יתר חברי הארגון, שימו לב: תו החניה הנוכחי שלכם תקף עד סוף חודש דצמבר 2014, ובשל עומס על המזכירות נבקשכם להיות סבלניים.