AddThis Social Bookmark Button

ועדת ההיגוי לקידום השוויון המגדרי במערכת ההשכלה הגבוהה

המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) הקימה ועדה ייעודית לקידום שוויון מגדרי באקדמיה. לקראת דיון שייערך בנושא, אנו זקוקים לדוקטורנטיות (בין היתר מהפקולטות למדעי הטבע ולמדעי החיים) שיהיו שותפות לדיון בנושא. המעוניינות מוזמנות לפנות אלינו במייל חוזר.