AddThis Social Bookmark Button

חוזר הסכם פנסיה


שלום לחברות ולחברי הארגון,
הודעה זו כוללת מידע חשוב בנוגע לביטוחים השונים של חברי הארגון (ביטוח חיים ופנסיה). מידע נחוץ זה רלוונטי גם עבור מי שיסיים/ה עבודתו באוניברסיטה ומבוטח בביטוחים אלה. אנו ממליצים לכם לשמור את המייל.
בכל שאלה ניתן לפנות אלינו או לנציגי 'מגדל' באוניברסיטה שפרטיהם מופיעים בהמשך החוזר.

ביטוח פנסיוני
לאחר תקופה ממושכת בה הארגון פעל יחד עם הנהלת האוניברסיטה לשיפור תנאי הפנסיה של כלל המועסקים באוניברסיטה, חודש ההסכם לביטוח פנסיוני עם 'מגדל מקפת', קרן הפנסיה שביטחה את חברי הארגון עד כה באופן שיש בו להציע הטבות משמעותיות לחברי הארגון (מועסקים ומלגאים), המבוטחים בביטוח הפנסיוני בקרן מקפת, שהמרכזיות בהן הינן, בין היתר:
1. הנחה גדולה יותר בדמי הניהול – החל מ-1.7.2014 חברי הארגון ישלמו 1% בלבד מסך ההפקדות השוטפות (כלומר, מהסכום שמופקד כל חודש לפנסיה), ו-0.2% מהצבירה (כלומר מסך הכסף שנצבר עד כה בקרן על ידי העמית).
לשם השוואה, דמי הניהול הממוצעים הנהוגים במשק הם 3.5% מהשוטף ו-0.5% מהצבירה, כך שתנאי ההסכם החדש מגלמים הנחות משמעותיות במרכיבים אלו.
הנחה בדמי ניהול גם לקרן משלימה – חברי ארגון ובני משפחתם שיבקשו להפריש לקרן פנסיה משלימה יהנו מדמי ניהול בשיעור של 0.55% מהצבירה בלבד.
2. ההנחה בדמי הניהול, וכל ההטבות שיפורטו כאן, יחולו גם על בני משפחה ככל שיבחרו להצטרף לביטוח – בני ובנות זוג של חברי ארגון (כולל, יצוין, בני/ות זוג מאותו מין) וילדי המבוטח מעל גיל 18.
3. ההטבות בהסכם חלות גם על מלגאים ובני משפחותיהם, ככל שיבחרו להצטרף לביטוח. מכיוון שאין הפרשה פנסיונית מהמלגה, מלגאים שלא עובדים עבודה נוספת באוניברסיטה יכולים לבצע ההפרשות לקרן הפנסיה באופן עצמאי או ממקום עבודה אחר.
מומלץ להתייעץ בנושא עם נציג 'מגדל' באוניברסיטה, בכדי שתוכלו להבטיח את ההנחות גם עם תום תקופת המלגה.
4. מבוטח שעבד באוניברסיטה במשך חצי שנה לפחות (קרי, סמסטר), ההנחה בדמי הניהול תהיה תקפה לכל חיי המבוטח, אף אם הוא סיים לעבוד באוניברסיטה, ואף אם הארגון יחתום בעתיד על הסכם עם חברה אחרת שאינה 'מגדל מקפת' ובתנאי כי יממשיך להיות מבוטח ב'מגדל מקפת' גם במקום העבודה החדש וכי לא חלפה שנה ללא הפקדות. כךלדוגמא חבר ארגון מבוטח שטס לחו"ל ומעוניין לשמור על ההטבות כשיחזור, צריך להקפיד לבצע הפקדות לקרן באופן עצמאי לא יאוחר מ-12 חודשים מההפקדה האחרונה. (, חבר ארגון מבוטח שהועסק למשל עד חודש ספטמבר 2014 ולאחר מכן יצא לפוסט-דוקטורט בחו"ל למשך שנה, ומבקש להנות מהסדרים אלו, יהיה עליו לבצע הפקדה לקרן הפנסיה לא יאוחר מה-1 ל אוקטובר 2015, ולא – יאבד את זכאותו להנח)ה.
5. חבר ארגון מבוטח שעובד גם מחוץ לאוניברסיטה יהיה זכאי להטבות זהות גם עבור ההפקדות ממקום העבודה הנוסף.
6. כפי שהיה עד כה, חברי ארגון שעובדים סמסטר אחד בשנה בלבד ישמרו על רצף הזכויות שלהם – גם אם בסמסטר בו לא עבדו/יעבדו לא היתה הפקדה לקרן.
מי שמסיים עבודתו, או שתהיה לו הפסקת בהפקדות של למעלה מחצי שנה, צריך לדאוג להסדר שישמור על זכויותיו מול 'מגדל'. לבירורים אנא פנו לנציגי 'מגדל' באוניברסיטה.
7. לבד מדמי הניהול, ההסכם החדש גם משפר את תנאי השירות:
א. נקבעו זמנים מחייבים למתן מענה על פניות חברים – פניה בטלפון או במייל תיענה תוך 3 ימי עסקים, ואילו קביעת פגישה תיעשה תוך 14 ימי עסקים מיום הפניה.
ב. בכל פגישה בה יינתן ייעוץ לחבר הארגון או בני משפחתו, הסוכן יוציא סיכום בכתב.
8. במקרים הינכם מעוניינים לצרף בני משפחה להסדר, לקבל את ההנחה בדמי ניהול גם ממקום עבודה אחר; או במקרה של הפסקת ההפקדות של למעלה מחצי שנה, בעת הפסקת עבודה ובכל שאלה אחרת שעולה, ניתן לפנות לנציגי מגדל באוניברסיטה:
מיכאל רז, טלפון: 050-6507128, מייל: mikir@migdal.co.il
9. לתשומת ליבכם, האמור בחוזר זה מתייחס לתנאי הביטוח הפנסיוני של חברי הארגון המבוטחים בקרן הפנסיה 'מקפת אישית' המשמשת ברירת מחדל לחברי הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטה, ולא לתנאים של קרן פנסיה אחרת שחבר ארגון בחר להצטרף אליה באופן עצמאי.
חבר/ת ארגון המבקש לעיין בהסכם המלא מוזמן לעשות זאת בתאום מראש במשרדי הארגון.
חשוב לנו לנצל הזדמנות זו כדי להודות להנהלת האוניברסיטה ובמיוחד לסמנכ"ל אגף משאבי אנוש, חיים הובר, על חלקה בשיפור תנאי הפנסיה של חברי הארגון. כמו כן, נודה להנהלת 'מקפת' בחברת 'מגדל', ליועץ הארגון, ניצן הדס, ולחברת הוועד כרמל בלנק.

ביטוח חיים
ביטוח חיים מעניק פיצוי חד פעמי במקרי מוות, מוות מתאונה, נכות מתאונה ונכות תמידית.
מועסקים חברי הארגון (מלבד מורים מן-החוץ) מבוטחים בביטוח חיים דרך 'מגדל', כאשר חצי מהעלות משולם על ידי האוניברסיטה והחצי האחר מנוכה משכר העובד.
בחודש יולי 2014 נכנסו לתוקף תנאים משופרים, המבטיחים פיצוי גבוה יותר בעלות נמוכה יותר. החל מחודש זה, עלות הביטוח הכוללת היא 35 ₪ לחודש (כלומר כל מועסק ישלם 16.8 ₪ בחודש בלבד, במקום 32 ₪ ששולמו עד היום), בעוד שסכום הפיצוי יעמוד על 234 אלף ₪.
מועסק שלא מעונין להיכלל בביטוח זה, יכול לפנות במייל לחשב/ת השכר של יחידתו האקדמית על פי רשימת הרפרנטים, בכל מקרה של שאלה שלא זכתה למענה או בעיה שלא באה על פתרונה, אנא פנו אלינו למייל Segel@zutar.org.il ונסייע לכם.

מלגאים
אנו מזכירים לכם שגם לכם יש ביטוח חיים בחברת 'מגדל', למקרה מוות, מוות מתאונה, נכות תמידית, ואבדן כושר עבודה וכולו משולם על ידי האוניברסיטה. כל שעליכם לעשות (אם טרם עשיתם זאת) הוא למלא את הטפסים בקישור הנ"ל.
אנו פועלים על מנת לשפר את התנאים גם בקרן ההשתלמות וגם בביטוח הבריאות ומקווים לעדכן אתכם בהקדם בנושא בהתאם להתפתחויות.
בכל מקרה של שאלה שלא זכתה למענה או בעיה שלא באה על פתרונה, אנא פנו אלינו למייל Segel@zutar.org.il ונסייע לכם.

בברכת בריאות טובה,
הנהלת ארגון הסגל האקדמי הזוטר

המידע שבחוזר זה הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד. אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני המותאם לצרכיו של כל אדם.התנאים המחייבים הם תנאי ההסכם שבין ארגון הסגל לבין מגדל מקפת ואין הארגון אחראי לביצוע הביטוח או להתקשרות שבין המבוטח לבין חברת מגדל מקפת.