AddThis Social Bookmark Button

שינוי מבנה לוח השנה האקדמי ועוד


שלום לחברות ולחברי הארגון,

בהודעה זו עדכונים בדבר:
• שינוי מבנה לוח השנה האקדמי
• עידוד להשתתפות בסקר השנתי של התאחדות הסטודנטים הארצית
• מחנה המדע של קמפוס טבע + קייטנות טבע הסביבה במרכז הספורט
• קורסים באקסטרא סטודנט


1. שינוי מבנה לוח השנה האקדמי

בשנת הלימודים הקרובה (תשע"ד-תשע"ה) עומדת לצאת אל הפועל רפורמה מקיפה במבנה לוח השנה האקדמי. עיקר החידוש, שמובל על-ידי אגודת הסטודנטים, מבקש לצרף את אוניברסיטת תל-אביב לאוניברסיטאות נוספות ברחבי הארץ, העורכות את בחינות מועד ה-א' ומועד ה-ב' בתוך חופשת סמסטר א', ונועד למנוע את פיצולן והפרדתן.

עם הארכת חופשת הסמסטר, ותוך כדי היערכות מקיפה ומורכבת, האוניברסיטה מתעתדת לערוך את הבחינות בשני המועדים בתוך אותה חופשת סמסטר כתקופת בחינות מוארכת, ולא כפי שקורה לעיתים כיום בפער של מספר חודשים בין בחינה במועד א' לבין בחינה במועד ב' באותו קורס. כדי שהרפורמה במועדי הבחינות תצא אל הפועל, וכדי שמבחינה אקדמית הסטודנטים יוכלו להשקיע את מרצם בהיערכות ובהתכוננות לבחינות בשני המועדים בהפרשי זמן קרובים יותר מכפי שהם היום, האוניברסיטה תאריך את משך החופשה שבין סמסטר א' לסמסטר ב' ל-6 שבועות.

הארכת חופשת הסמסטר ל-6 שבועות תיערך במקביל לקיצור של כל אחד מהסמסטרים בשבוע אחד. כך, כל סמסטר ייארך 13 שבועות במקום 14, כפי שהיה נהוג עד כה.

ארגון הסגל שלנו מודע לכך כי אל מול קיצור הסמסטרים, הרי שקיצור משך הזמן המוקצב לבדיקת הבחינות, עלול להכביד על חלק ממועסקי הסגל המשמשים בתפקידם, בין היתר, במטלות של בדיקת הבחינות. אנו עוקבים אחר החשש שמא המשמעות של עריכת 2 הבחינות בתוך חופשת סמסטר א' המוארכת, תיצור עומס על חלק מהמועסקים, ונפעל כדי למצוא את הדרכים שבהן יובטח צמצום הפגיעה במועסקי הסגל שלנו.

המעבר ללוח השנה האקדמי החדש ייעשה בהדרגה, והשינויים יחלו בשנה"ל תשע"ו (כלומר, לאחר סיום שנה"ל הקרובה). בתוך כך, תקופת הבחינות בשנת תשע"ה כבר תעמוד אף היא בסימן מס' שינויים:

החזרת בחינות - הזמן המרבי להחזרת ציוני בחינות יקוצר משלושה שבועות לשבועיים, למעט מבחנים אמריקאיים (שם זמן החזרת הבחינות יישאר שבוע אחד), ומבחנים פתוחים הדורשים כתיבה מרובה בכיתות גדולות (כ-100 סטודנטים או יותר).
בפקולטות שונות, ובהן הפקולטה למדעי החברה, למדעי הרוח ולמשפטים, יישאר הזמן להחזרת הבחינות שלושה שבועות לכל היותר, כפי שנהוג כיום.
ערעורים - ניתן יהיה לערער על ציון במשך 7 ימים מיום פרסום ציוני מועד א' והתשובה לערעור תימסר תוך 5 ימי עבודה, ולא יאוחר מ-4 ימים לפני מועד ב' של הבחינה.

חשוב לציין כי הארגון פועל ללא לאות לכך למנוע מהשינוי להפוך את בדיקת הבחינות לבלתי-אפשרית עבור חברינו בחלק מהיחידות האקדמיות. אם עולות בעיניכם או מניסיונכם בעיות מיוחדות או שאתם צופים קשיים ספציפיים – הרי שאתם כמובן מוזמנים לפנות אלינו כדי שנוכל לטפל בהן למול האוניברסיטה.
חשוב להדגיש כבר עתה את הנקודות הבאות:

• בשנת הלימודים הקרובה השינויים האמורים הינם בגדר המלצה בלבד, ולא יוטלו כל סנקציות שהן על מי שלא יעמוד בהוראות. במידה והגיעו אליכם טענות מהפקולטה או שהוטלה עליכם סנקציות בגין איחור כאמור, אנא פנו אלינו.
• במידה ומתרגל לא יצליח להשיב את הבחינות בפרק הזמן שנקצב, תהיה זו אחריותו של החוג לערוך מועד בחינה נוסף לסטודנטים.
• בפקולטות למשפטים, מדעי הרוח, מדעי החברה ואומנויות, בביה"ס לחינוך ובביה"ס לעבודה סוציאלית (הרשימה אינה סגורה), כיחידות אקדמיות שבהן מתנהלות בחינות רבות מלל ו/או רבות משתתפים, לא יהיו שינויים במועדי בדיקת הבחינות. תקופת בדיקת הבחינות ביחידות שונות מעין אלו תיארך 3 שבועות כפי שהיה עד כה, ולא יחולו עליה השינויים האמורים לעיל.
• חברי סגל אקדמי זוטר האחראים, בין היתר, על בדיקת הבחינות במסגרת תפקידם ביותר מאשר קורס אחד, יקבלו פרק זמן מוארך לצורך בדיקת הבחינות. נושא זה, כמו נושאים נוספים הכרוכים בשינוי הרכב לוח השנה האקדמי, יידונו בין האוניברסיטה לבין ארגון הסגל.
• במידה ואתם מועסקים בבדיקת בחינות מרובות מלל ו/או מרובות משתתפים (כנתון יחסי, ולאו דווקא 100 תלמידים) ואינכם עובדים באחת הפקולטות האמורות בסעיף הקודם, ויש לכם חשש כי לא תצליחו לעמוד במועדים המצוינים – אנא פנו אלינו בהקדם.
• אם תתבקשו מהפקולטה לסייע בהשלמת מטלת בדיקת בחינות בקורס, שעד כה לא הייתם מועסקים בו, התשלום בגין בדיקת הבחינות יהיה בצורת תוספת אחוזי משרה בהתאם להערכת היקף השעות שיידרש במסגרת בדיקת הבחינות הנוספות

אתם כמובן מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה שתתעורר.

2. סקר התאחדות הסטודנטים
התאחדות הסטודנטים מזמינה אתכם למלא את סקר הסטודנט שנועד לסקור את מצב הסטודנטים בתחומים שונים. בכל שנה עורכת ההתאחדות את סקר הסטודנט במטרה להכיר בצורה מעמיקה את המצב בתחומים רבים (בדגש על שביעות רצון מרמת ההוראה ומרמת שירותי הרווחה במוסדות ההשכלה הגבוהה) בקרב סטודנטים ברחבי הארץ, וזאת מתוך רצון להעמיק בנושאים הנמצאים בליבת העשייה של ההתאחדות.

3. מחנה המדע של קמפוס טבע
קמפוס טבע, המפעל של אוניברסיטת תל-אביב לקידום החינוך למדע, טבע וסביבה פותח את שערי גן המחקר הזואולוגי, הגן הבוטני ואוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטת תל-אביב, ומזמין את הילדים להכיר מקרוב את הטבע וללמוד לשמור על הסביבה.

4. מחנה טבע הסביבה במרכז הספורט
א. מחנה טבע הסביבה מחזור 2+3 לכיתות א-ז
ב. קורס מדריכים לכיתות ז.
הטבה מיוחדת לחברי הסגל הזוטר בנוסף למחירי הסגל.
יש לפנות ישירות למיכאל גרניק, מפתח ומרכז טבע הסביבה:
052-6611806, mg57@netvision.net.il

5. קורסים באקסטרא סטודנט
מרכז הקורסים אקסטרא סטודנט מציע לכם מבחר קורסים במחירים מיוחדים לחברי הארגון.

שלכם,
ועד ארגון הסגל האקדמי הזוטר.