AddThis Social Bookmark Button

תזכורת לאסיפה הכללית


שלום לכולם,

אנו מזכירים לכם כי האסיפה הכללית השנתית של הארגון תיערך ביום ד', 11/6/2014, בשעה 10:30, בפקולטה למשפטים (בניין טרובוביץ') באולם 308.

האסיפה הכללית השנה חשובה במיוחד - בסוף שנת 2014 יפוג תוקפם של הסכמי השכר הנוכחיים, והארגון כולו יתגייס למאבק על הסכמי שכר חדשים. ידוע לנו שהגורמים שלמולנו מתכננים פגיעה רחבה ועמוקה בתנאי ההעסקה שלנו, והשנה הבאה תהיה קריטית להגנה על זכויותינו.

אנחנו צריכים אתכם כדי לבחור הנהגה חזקה שתעמוד מול הנהלת האוניברסיטה ותנהל מאבק על תנאי השכר של כולנו.

במסגרת האסיפה ייערכו הבחירות לוועד הארגון, ליושב/ת-הראש ולנציגי הארגון בסנאט האוניברסיטה.

בנוסף: אולי אתם מתאימים להיות חברי ועד הארגון? להיות נציגי העובדים והמלגאים ביחידה שלכם, בגוף שנפגש פעם בחודש ודן באסטרטגיה של ארגון העובדים המייצג אתכם?
אם כן – מקומכם איתנו. אנא מלאו ושלחו אלינו את הטופס הזה.

חוץ מכל אלה, תוכלו ליהנות מסקירה (קצרה!) של הישגי הארגון בשנת הפעילות החולפת, ולשמוע קצת על מה שעומד להתרחש בשנת הלימודים הבאה עלינו לטובה (מאבק, כבר אמרנו?), הן בקמפוס שלנו והן במערך הארצי.

מצורפות להודעה זו הצעות השינוי לתקנון הארגון.
ההצעה של שי קידר, ההצעה של אלון רבינוביץ, ההצעה של ברק רייף, הצעה של אהרון אלאור.
מובטח כיבוד קל.

על סדר-היום:
11:00 – 10:30 - סקירת פועלו של הארגון; אישור המאזן השנתי; הצגת דו"ח ועדת ביקורת
11:45- 11:00 - דיון והצבעה על הצעות לשינוי התקנון.
11:45-12:30 - בחירות חברי ועד + בחירת יושב/ת-ראש.

בברכה ,
ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל-אביב