AddThis Social Bookmark Button

ביטוח בריאות, החלפת איש קשר במגדל ועוד


 בהודעה זו:
1. ביטוח בריאות למועסקים חדשים
2. החלפת איש קשר במגדל
3. רכישת תווי שי בהנחה לקראת פסח
4. מחנה טבע הסביבה בחופשת הפסח
5. מענק מחקר של נעמת 


1. ביטוח בריאות למועסקים חדשים:
עקב שינויים בנוהל החתמת ביטוח הבריאות, מועסקים חדשים אשר החלו את עבודתם בסמסטר ב' (בין אם הועסקו בשנים קודמות ובין אם זהו הסמסטר הראשון להעסקתם), אינם מבוטחים עוד באופן אוטומטי בביטוח הבריאות של חברת דקלה אשר ניתן לחברי הארגון.
חשוב לציין: מי שהחל את העסקתו לפני 1.1.2014, ממשיך להיות מכוסה בניכוי מתלוש המשכורת.
ההודעה נוגעת רק למי שהחל עבודתו לאחר תאריך זה, או למי שחידש אותה לאחר הפסקה של סמסטר.

על המעוניינים לחתום אקטיבית על הצטרפות להסדר הביטוחי, ולאחר החתימה יתחיל הניכוי משכרם.
עלותו של ביטוח הבריאות המוצע לחברי הארגון מטעם "דקלה" הינה 10.45 ש"ח בחודש, כאשר הפוליסה מעניקה כיסוי "קטסטרופות" מעבר לכיסוי הניתן על ידי קופות החולים (תרופות מחוץ לסל, השתלות בחו"ל וכדומה). 
ניתן לבצע את ההצטרפות דרך מוקד שירות הלקוחות 03-6145555 או דרך איש הקשר בחב' דקלה, חיים שמחון בטלפון 052-4398686 או במייל Haimsi@dikla.co.il.
פרטים נוספים, הרחבת הפוליסה ופרטיה, ניתן לראות באתר הארגון.
בימים אלו מושקעים מאמצים בשיפור תכניות הביטוח המוצעות לחברים, ולהנהגת נוהל החתמה חדש.
נשוב ונעדכנכם בפרטים המלאים. 2 . החלפת איש קשר במגדל
לפניות בנושא פנסיה (למועסקים ומלגאים), וכן בנושא קרן השתלמות של חברת מגדל,
יש לפנות לדור זמיר, הנציג החדש מטעם חברת "מגדל" המטפל בענייניהם של חברי הארגון: באי-מייל dorz@migdal.co.il או בטלפון 052-2356806.
שימו לב כי הפניות לאשת קשר הקודמת, אילנית בוצר, אינן מטופלות.


3. רכישת תווי שי בהנחה לקראת פסח
מכירת תווי הקניה לקראת חג הפסח תתקיים במועדים הבאים:
תאריך חלוקה יום חלוקה חלוקת הזמנות שבוצעו מראש מכירת  תווים פרונטלי ממלאי מיקום החלוקה
10.03.2014 יום ב' 10:30 – 12:30 12:30-13:00 חדר 102 א' בנין רקנאטי
24.03.2014 יום ב' 10:30 – 12:30 12:30-13:00 חדר 102 א' בנין רקנאטי
02.04.2014 יום ד' 11:30 – 13:30 13:30-14:00 חדר 102 א' בנין רקנאטי
07.04.2014 יום ב' 10:30 – 12:30 12:30-13:00 חדר 102 א' בנין רקנאטי

פרטים נוספים בקישור המצורף כאן.
יש לבצע את כל המהלכים ישירות מול החברה. 


4. מחנה טבע הסביבה
מחנה טבע הסביבה באוניברסיטת תל-אביב (מרכז הספורט) לילדים בכיתות א'- ו' צפוי להיערך בחופשת הפסח (יום א' 6/4/2014 - יום א' 13/4/2014).
פרטים נוספים כאן.


5. מענק מחקר של נעמ"ת
מצורף מידע על מלגות נעמ"ת לסטודנטיות לתואר שלישי.
פרטים נוספים בקובץ המצורף כאן.


בברכה,
ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל-אביב