AddThis Social Bookmark Button

זכויות עובדים בתחילה וסיום העסקה

שלום לחברות ולחברי הארגון,
לרגל סמסטר ב' העומד להיפתח, ריכזנו עבורכם מידע חשוב בנוגע לזכויותיכם בתחילת העסקה ועם סיומה.
מומלץ לגזור ולשמור.

א. סיום העסקה:
סיום העסקה הוא הפסקת העסקה שמשכה עולה על 6 חודשים.
(מבחינת החוק, גם אם תשובו ללמד בסמסטר ב' תשע"ה - התקופה הזו תיחשב לכם כפיטורים על כל המשתמע מכך, אשר לאחריה תחל תקופת העסקה חדשה).
כל הפסקה שהיא קצרה מ-6 חודשים נחשבת עדיין כתקופה בה חלים יחסי עובד-מעביד .
אם אתם מועסקים מדי שנה באותו הסמסטר (לדוגמא: מדי סמסטר א') – המשמעות היא שאין נתק של יחסי עובד-מעביד בתקופה שבה אינכם עובדים.

עיקרי הזכויות המגיעות לכם בעת פיטורין:

1. הודעה מוקדמת:
על פי חוק, כל עובד זכאי להודעה מוקדמת לפני פיטורין.
בנוסף, לפי הסכמי השכר עם ארגוני הסגל האקדמי הזוטר, במידה ובוטל קורס וניתנה לעובד הודעה על הביטול בתקופה שבין חודש לפני פתיחת סמסטר (לגבי סמסטר ב' – קורס שהודעת הביטול עליו ניתנה במועד שאחרי ה-16/1/2014) ועד חודש לאחר פתיחת הסמסטר (16/3) - ישולם לו פיצוי מיוחד בגובה של שכר עבודה עבור חודש אחד. אם הקורס בוטל לאחר מכן (כלומר, לאחר ה-16/3) – ישולם פיצוי מיוחד בגובה של שני חודשי משכורת בגין הקורס שבוטל.
הבהרה: לא מדובר בפיצויי פיטורין (במידה ואתם זכאים להם), אלא בפיצויים המתווספים על פיצוי הפיטורין, וזאת מכוח הסדר מיוחד של הארגון עם האוניברסיטה.


2. זכות השימוע:
זכות השימוע הינה זכות יסוד של העובד המחייבת מתן הזדמנות הוגנת וראויה לעובד להשמיע טענותיו בפני מעסיקו, בטרם יפוטר או ישונו לרעה תנאי העסקתו.
הופסקה העסקתכם? זכותכם להגיע לשימוע בליווי נציג/ת הוועד. אם רצונכם בליווי כזה, אנא פנו אלינו.


3. פיצויי פיטורין:
פיצויי פיטורין מגיעים לעובד שפוטר לאחר שהועסק 12 חודשים ומעלה, ללא הפסקות של למעלה משישה חודשים.
משמעות הדבר היא שמאסטרנטים, דוקטורנטים, עמיתי-הוראה ומורים במסלול המקביל, זכאים לפיצויי פיטורין גם אם עבדו סמסטר יחיד בשנה לפחות שנתיים ברצף (פעמיים בסמסטר א', או פעמיים בסמסטר ב').
לפרטים בדבר גובה הפיצויים המגיעים לכן ודרך פדיונם לחצו כאן.


4. תום כתב-מינוי:
מדובר בפיטורין לכל דבר ועניין.


5. קרן קשרי מדע:
אם אתם דוקטורנטים או מרצים במסלול המקביל, ועם סיום העסקתכם לא ניצלתם את מלוא כספי הקרן העומדים לרשותכם, באפשרותכם לפדות את יתרת הקרן בניכוי מס, או להקפיאה במידה ואתם צפויים לשוב ולעבוד באוניברסיטה. אם ברצונכם לפדות את יתרת הקרן, פנו למדור נסיעות וזכויות אקדמיות בטלפון 03-6406217/9684. את היתרה העומדת לרשותכם תוכלו לראות במערכת המידע האישי שלכם.
פרטים נוספים בדבר ניצול הקרן באתר הארגון, כאן.


6. שימור זכויות פנסיה וביטוחים:
חברי הארגון המסיימים את עבודתם באוניברסיטה, יכולים לשמר את הזכויות וההנחות הקיימות בפנסיה ובביטוחים השונים. לפרטים נוספים לחצו כאן.


7. למסיימים תואר – נקודות זיכוי נוספות במס הכנסה:
המסיימים תואר ראשון או שני, זכאים לקבל נקודות זיכוי נוספות במס הכנסה.
פרטים נוספים באתר הארגון, כאן.ב. תחילת העסקה והזכויות הנובעות ממנה:

1. העסקה לפי הסכמי השכר:
חברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר מועסקים בהתאם לתנאים הקבועים בהסכמי השכר של הארגון עם האוניברסיטה.
העסקה שאינה לפי ההסכמים (חוזה אישי, העסקה לפי שעות, טפסים שבהם אתם מוותרים על זכויות המוענקות מכוח ההסדרים החלים באוניברסיטה וכדומה), לא אמורה להתקיים בין כותלי הקמפוס, אלא בהסכמה מצד הארגון.
הסכמי השכר מגנים על שכרכם ועל הזכויות הסוציאליות הנלוות להעסקה (קרן פנסיה, קרן השתלמות, קרן קשרי מדע, ביטוח לאומי, חופשת לידה וכיו"ב), וחשוב שתפנו אלינו אם עולה חשש שמא אינכם מקבלים את המגיע לכם.
לא תיעשה כל פנייה להנהלת האוניברסיטה ללא הסכמתכם.


2. כתב-מינוי:
תקופות המינוי למועסקים בסמסטר ב' משתנות:
עבור מועסקים שלא עבדו בסמסטר א', יונפק כתב המינוי בין התאריכים 1/2/2014-30/7/2014.
עבור מועסקים שעבדו בסמסטר א', תקופת המינוי של סמסטר ב' תהיה בין התאריכים 1/4/2014-30/9/2014.


3. כתבי-התחייבות:
דוקטורנטים מועסקים זכאים לכתבי התחייבות דו-שנתיים. ההתחייבות היא לאחוז משרה שנתי.
עמיתי הוראה ב' הזכאים לכתבי התחייבות המבטיחים את העסקתם לשנתיים הם מי שעומדים באחד משני התנאים הבאים:
- לימדו 12 ש"ס מצטברות בשנתיים או בשלוש השנים האחרונות;
- או שלימדו קורס אחד במשך 5 מתוך 6 השנים האחרונות.
כתבי ההתחייבות אמורים להינתן בהתאם לאחוז ההעסקה בקורס בשנת תשע"ג. אם ניתנו לכם אחוזי משרה נמוכים יותר, אנא פנו אלינו. אנו נמצאים במגעים עם ההנהלה בנושא זה.
לפרטים נוספים בנוגע למתכונת כתבי-ההתחייבות, אנא ראו כאן.


4 . מינימום אחוזי משרה:
בהסכמי השכר נקבע רף למינימום היקף משרה בהעסקת עוזרי-הוראה (20%) ודוקטורנטים (25%).
אין להעסיקכם מתחת לרף המינימום המתאים, גם אם מדובר באחוזים בודדים בלבד. בכל מקרה בו נפגעה זכותכם זו אנא פנו אלינו לקבלת ייעוץ.


5. התאמה בין אחוזי המשרה לשעות המושקעות בפועל בעבודה:
היקף המשרה מחושב באופן עקרוני כך שיהיה תואם למספר שעות העבודה המושקעות על-ידכם בקורס.
היקף משרה מלאה מחושב בהתאם לנתונים הבאים (הנתונים המצוינים הם עבור 100% משרה):

בהוראה פרונטאלית:
עוזר הוראה ודוקטורנטים – 8 שעות שבועיות;
עמיתי הוראה – 10 שעות שבועיות;
המסלול המקביל – 16 שעות שבועיות.

הסכמי השכר קובעים גם מפתח לשעות עבודה נלוות להוראה פרונטאלית:
למשל, עבור שעות קבלה, מענה למיילים, חיבור תרגילים ובדיקתם, ניהול אתר הקורס, תרגולי חזרה וכו'.
מפתח זה הוא 1.75 שעות עבודה נלווית עבור כל שעת הוראה פרונטאלית (למשל, אם עוזר הוראה/אסיסטנט מלמד שעתיים בשבוע, שהן 25% משרה, הוא אמור להשקיע סה"כ עבודה 5.5 שעות שבועיות).
על שעות הדרכה במעבדה מקבלים שעתיים נלוות.
במסלול המקביל, 2.75 שעות עבודה נלווית עבור כל שעת הוראה פרונטאלית.
במקרים בהם שעות העבודה בפועל לא תואמות את היקף המשרה שנקבע לכם, הארגון פועל להגדלת אחוזי המשרה ולעדכון הגמול / השכר המגיע לכם בהתאם.
על כן, עִרכו רישום ובִדקו: אם אתם משקיעים זמן עבודה ניכר מעבר למה שנקבע בתקן. פנו אלינו ונסייע לכם.
במידה ומורגשת חריגה משמעותית בין היקף המשרה שנקבע לכם לבין היקף העבודה והמטלות שאתם משקיעים בפועל, תוכלו לעקוב אחר היקף העסקתכם בפועל בעזרת הטבלה המצ"ב.

בהדרכת מעבדות:
עוזרי הוראה או אסיסטנטים - 11 שעות שבועיות
עמיתי הוראה – 13.75 שעות שבועיות

עזרה בהוראה ללא הוראה פרונטלית (למשל בדיקת מטלות או מבחנים):
במקרים אלו, קביעת אחוזי המשרה מתבססת על הערכת היקף העבודה במהלך הסמסטר.
לפי הסכם השכר, 100% משרה עבור הוראה לא פרונטאלית נקבעים לפי הקריטריונים הבאים:
עוזר הוראה א' (בתואר ראשון): 32 שעות שבועיות (448 שעות עבודה לסמסטר);
עוזר הוראה ב' (בתואר שני) ומדריכים ואסיסטנטים (תואר שלישי): 22 שעות שבועיות (308 שעות עבודה לסמסטר);
עמיתי הוראה: 27.5 שעות עבודה שבועיות (385 שעות עבודה לסמסטר). אם אתם עובדים בפחות
מ- 100% משרה, היקף השעות יחושב יחסית להיקף המשרה.


6. העסקה לפי תקן:
תקן ההעסקה נקבע לפי סטטוס העובד באוניברסיטה. מכיוון שלכל תקן שכר שונה והיקף שונה של שעות עבודה, חשוב שתוודאו כי אתם מועסקים בתקן הנכון. לעתים נופלות טעויות ובמקרים כאלו יש לפנות לפקולטה שתתקן אותן (או שניתן כמובן לפנות אלינו).

סטודנטים יועסקו באחד מהתקנים הבאים:
תלמידי תואר ראשון ושני - עוזרי הוראה;
דוקטורנטים - מתחילים בתקן של אסיסטנט דרגה א', ועם אישור הצעת המחקר מתקדמים לדרגה ב'; בחלוף שנתיים מיום אישור תוכנית המחקר, והמנחה אישר כי הסטודנט מתקדם התקדמות נאותה או ששימש 3 שנים כאסיסטנט - עולים לתקן מדריך.

מי שאינם סטודנטים יועסקו באחד מהתקנים הבאים:
מרצים שאינם סטודנטים אשר הכנסתם כפולה מהשכר הממוצע בשוק או שברשותם משרה בכירה במוסד אקדמי אחר, יועסקו בתקן של מורים מן-החוץ.
מרצים שאינם סטודנטים ואינם עומדים בתנאים של מורה מן החוץ, יועסקו בתקן של עמיתי הוראה (גם בתוכניות חוץ תקציביות).
מרצים בקורסים לשפות או קורסים מעשיים יועסקו בתקן של מורים במסלול המקביל (מורה משנה).


7. פטור משכר לימוד:
חברי הארגון זכאים לפטורים משכר לימוד ומתשלומים נלווים:
מלגאים – מלגאים המקבלים מלגת קיום חודשית זכאים לפטור מתשלום שכ"ל לתואר שבעבורו הם מקבלים מלגה בהתאם לאחוז המלגה (עד 100%).
מועסקים – זכאים לפטור משכ"ל על לימודיהם באוניברסיטה לפי התקן:
עוזרי הוראה (סטודנטים לתואר ראשון) –אינם זכאים לפטור משכר לימוד .
עוזרי הוראה (מסטרנטים) – זכאים לפטור בהיקף כפול מממוצע אחוז העסקתם השנתי. לדוגמא: אם עוזר הוראה עובד בסמסטר א' ב – 50% משרה, ובסמסטר ב' ב – 30% משרה, היקף משרתו הממוצע השנתי יהיה 40%, ואחוז הפטור משכר לימוד שלו הוא זכאי יהיה 80%.
אסיסטנטים ומדריכים (דוקטורנטים) – אם הנכם מועסקים מתחת ל-50% משרה, ואם אינכם מלגאים, הנכם זכאים להחזר רטרואקטיבי בתלוש המשכורת של 50% משכר הלימוד. ההחזר מתבצע בסוף השנה.
אם הנכם מועסקים ב-50% משרה ומעלה, אתם זכאים לפטור בהתאם לאחוז המשרה, לפי נוהל פטור משכר-לימוד הרגיל באוניברסיטה.
לתשומת ליבכם, לפי הסכם השכר האחרון גם דוקטורנטים שלומדים 2 תארים במקביל ומועסקים בחוג אחד, יקבלו פטור משכ"ל גם בעבור התואר השני אותו הם לומדים.
מועסקים במסלול המקביל – זכאים לפטור בהתאם לאחוז המשרה.
פטור לבני זוג וילדים של עובדי אוניברסיטה – בני זוג וילדים של עובדים במסלול המקביל וכן דוקטורנטים זכאים לפטור משכ"ל בגובה אחוז ההעסקה של ההורה/בן הזוג.
לצורך קבלת הפטור יש לפנות למדור שכר לימוד במרכז למרשם.
הפטור חייב במס כהטבת מעסיק.


8. פטור מתשלומים נלווים:
אסיסטנטים ומדריכים זכאים לפטור מתשלומי אבטחה ללא קשר לאחוז ההעסקה.
עוזרי הוראה זכאים לפטור מתשלום דמי אבטחה השווה לאחוז הפטור משכר הלימוד לו הם זכאים. לפירוט נוסף, לחצו כאן.


9. פיצוי בגין ביטול קורסים:
אם שובצתם לקורס אשר בוטל בסמוך לתחילת הסמסטר או לאחר תחילתו, תהיו זכאים לפיצוי בגובה של חודש שכר עבודה בגין הקורס שבוטל.
[ראו סעיף 1 - "הודעה מוקדמת" בחלק א' של הודעה זו, העוסק בנסיבות של הפסקת עבודה].


10. קרן פנסיה וקרן השתלמות:
בכל חודש, מופרש אחוז מסוים משכרכם לקרן פנסיה (לכלל המועסקים) ולקרן השתלמות (מלבד מורים מן-החוץ). במקביל, האוניברסיטה מפרישה אף היא סכומים לקרנות אלו כמעסיק.
לפירוט נוסף בנוגע להסדרים ולתנאים הפנסיוניים המוענקים לכם מכוח חברותכם בארגון, ראו כאן.


11. הסדרי חנייה בקמפוס:
לפירוט הסדרי החנייה להם אתם זכאים בהתאם לתפקידכם באוניברסיטה, לחצו כאן.


12. קרן קשרי מדע:
דוקטורנטים, עמיתי הוראה ומורים במסלול המקביל, זכאים להשתתפות (מטעם האוניברסיטה) במשימות אקדמיות (השתלמות, נסיעה לכנסים, וכיו"ב). לפרטים נוספים לחצו כאן.


13. זכויות מלגאיות בהריון ולאחר לידה:
החל משנה"ל תשע"ג, ולאחר מעורבותו של הארגון בעריכת נוהל מלגאיות חדש ובהתאמתו, מיישמת האוניברסיטה נוהל זה במסגרת כללי זכויות הסטודנט – התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, אימוץ או קבלת ילד למשמורת, התשע"ב – 2012. לפי נוהל זה:
לא תופסק מלגה לסטודנט/ית לתואר מתקדם בתקופה שנעדר בשל טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה.
האוניברסיטה רשאית להגביל את התקופה שבמהלכה תשולם המלגה ל-14 שבועות.
בתום תקופת המלגה, יהיה/תהיה הסטודנט/ית זכאי/ת להארכת המלגה לתקופה השווה לתקופת ההיעדרות בתשלום (עד 14 שבועות.(
תשלום המלגה בתקופת ההיעדרות והארכת המלגה יהיה באחריות האוניברסיטה (ולא באחריות המנחה/הפקולטה כפי שהיה בעבר(.
לפירוט נוסף בנוגע לנהלים ואופן הגשת הבקשות, ראו כאן.


14 . זכויות מלגאיות ומלגאים המשרתים במילואים:
מלגאי/ת לתארים מתקדמים ששירת במילואים לפחות 21 ימים ברציפות בשנה, במהלך תקופת זכאותו למלגה, יהיה זכאי בתום התקופה בה מוענקת לו המלגה (אם טרם סיים את חובותיו לתואר) להארכת משך מלגתו כך שיוכל בהתאם להשלים את עבודת המחקר.
לפירוט נוסף בנוגע לנהלים ואופן הגשת הבקשות, ראו כאן.


15. ביטוחים לחברי הארגון:
כחברי הארגון, אתם זכאים ונהנים מביטוחים שונים בהסדרים קולקטיביים.
לפרטי ביטוח הבריאות המוענק לחברים לחצו כאן.
לפרטי ביטוח החיים (פוליסת ריסק) ואובדן כושר עבודה למלגאים לחצו כאן.


16.תיאום מס ותיאום ביטוח לאומי:
למועסקים העובדים בעבודה נוספת מחוץ לקמפוס, מומלץ לערוך תיאום מס ותיאום ביטוח לאומי.
פרטים נוספים באתר הארגון כאן.


17 . הטבות והנחות לחברי הארגון:
מומלץ להיכנס לדף ההטבות באתר הארגון ולהתעדכן בהטבות הניתנות לחברי הארגון:
כרטיסיות מוזלות לקפיטריות
ביטוח מוזל לרכב
רכישת תווי קניה לרשתות - מועד המכירה הבא 17.2.14
תיאום מס והחזרי מס לסוף השנה
ועוד

מבצע במרכז הספורט:
הטבות ומבצעים לנרשמים ולמחדשי המינוי במרכז הספורט עד סוף החודש לחברי הארגון.
לפרטים נוספים, אתם מוזמנים להיכנס לכאן.

פרוייקט "ALL IN" של אגודת הסטודנטים:
בימים אלה שוקדת אגודת הסטודנטים על פרויקט שמטרתו יצירת קהילה סטודנטיאלית בקמפוס. שם הפרויקט הוא "ALLIN".
במסגרת הפרוייקט מבקשת אגודת הסטודנטים לקבל מידע על תחושות והשגות הנוגעות לאווירה בקמפוס.
למרות שהסקר מופנה לסטודנטים, האגודה תשמח לקבל תובנות מחברי הארגון. לפרטים נוספים לחצו כאן
.


אנו מאחלים לכם חופשת סמסטר נעימה ומוצלחת,
ועד הארגון
 travel-rest-from-work-1399004-m