AddThis Social Bookmark Button

עדכון חשוב בנושא תשלום ביטוח לאומי למועסקים הנמצאים בחל"ת, ועוד

שלום לכולם

בהודעה זו:
1. תשלום ביטוח לאומי בחל"ת
2. מו"מ ארצי בעניין תוספת שכר לעוזרי הוראה פרונטאליים
3. הרצאה בנושא מיסוי בארה"ב
4. הטבות
5. יום מעשים טובים


1. תשלום ביטוח לאומי בחל"ת
השנה נכנסו לתוקפם כתבי ההתחייבות. כתבי ההתחייבות משמעותם התחייבות של האוניברסיטה להעסיק את העובד במשך שנתיים.
מועסקים המלמדים סמסטר אחד בלבד, נמצאים במעמד של חל"ת בסמסטר בו אינם עובדים.
כקבוע בתקנות הביטוח הלאומי, האוניברסיטה משלמת עבורם את התשלום לביטוח הלאומי למשך החודשיים הראשונים של תקופת החל"ת (סה"כ 565 ₪).
שימו לב :
התשלום הינו עבור חודשיים בלבד. משמעו כי בארבעת החודשים הנותרים לחל"ת האחריות לתשלום דמי הביטוח הלאומי מוטלת עליכם.

אנו ממליצים כי מועסקים העובדים במקומות אחרים מחוץ לקמפוס בתקופה שבה הם נמצאים בחל"ת מהאוניברסיטה, יודיעו על כך במייל לרפראנט/ית השכר שלהם; ובכך, ימנעו מתשלום כפול. רשימת הרפראנטים מצורפת --> כאן.

במקרים של עבודה במספר מקומות, מומלץ בנוסף לתיאום המס, לעשות תיאום גם מול הביטוח הלאומי על מנת למנוע כפל הורדות.
שימו לב : בירורים בנושא מס הכנסה ותשלום ביטוח לאומי בחל"ת, יש לערוך מול הביטוח הלאומי ומול רפרנט השכר שלכם, ולא מול הנהלת הארגון. כמובן שאנו כאן בכדי לסייע בשאלות ובעיות, ככל שאלו יתעוררו.


2. מו"מ ארצי בעניין תוספת שכר לעוזרי הוראה פרונטאליים
בימים אלה מנהלים ארגוני הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות מו"מ עם ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה) והועדה לתכנון ותקצוב ההשכלה הגבוהה (ות"ת) בעניין תוספות שכר לעוזרי ההוראה הפרונטאליים. 
לפי הסכמי השכר של 2012 עוזרי ההוראה הפרונטאליים אמורים לקבל תוספת שכר של 16%, מחולקת לשתי פעימות.
הפעימה הראשונה, ובה תוספת של 8%, נכנסה לתוקף כבר בשנת הלימודים הנוכחית, וכל עוזר הוראה שמלמד קורס פרונטאלי נהנה ממנה. הפעימה השנייה, בגובה 8% גם היא, אמורה להנתן באופן יחסי למס' התלמידים בכיתת התרגול, ואופן חלוקתה ויישומה נמצאים במו"מ ארצי בימים אלה ממש, כאשר לכשנגיע להסכמה על אופן חלוקת התוספת, היא תשולם רטרואקטיבית לכל עוזרי ההוראה הפרונטליים למן תחילת שנת הלימודים הנוכחית.
עדכונים נוספים ביחס לתוצאות המו"מ ינתנו בהמשך.


3. הרצאה בנושא מיסוי בארה"ב
כמדי שנה, תיערך גם השנה הרצאה בנושא מיסוי בארה"ב, לאלו מאיתנו המתכוונים לנסוע ללמוד בארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות.
נתן שחורי, יועץ למיסוי ארה"ב, מתמחה במיסוי בינלאומי למדענים, אנשי אקדמיה, פוסט-דוקטורנטים ומשתלמים, יקיים מפגש ייעודי בקמפוס לחברי הארגון בנושא מיסוי אמריקני.
ההרצאה תיערך ביום חמישי, ה- 16.1.2014, בשעה 12:00 בבניין דן דוד, חדר 106.
ההשתתפות חופשית, נשמח לראותכם.


4. הטבות
כדאי להיכנס לדף ההטבות באתר הארגון ולהתעדכן בהטבות הניתנות לחברי הארגון:
כרטיסיות מוזלות לקפיטריות
ביטוח מוזל לרכב
רכישת תווי קניה לרשתות
תיאום מס והחזרי מס לסוף השנה
ועוד


5. יום מעשים טובים
עמותת "רוח טובה" מקיימת זה השנה השמינית את יום מעשים טובים בתאריך 11/3/2014.
מדובר ביום התנדבות ברחבי הארץ שנועד לעודד את רוח ההתנדבות והמעורבות החברתית בישראל. הפעילות כוללת שיפוץ ושיפור חזותם של מוסדות רווחה, ארגון פעילויות פנאי ותרבות למען בעלי צרכים מיוחדים, ניקוי שכונות ועוד. ביום מעשים טובים האחרון (במארס 2013) התגייסו למעלה מ-370,000 ישראלים למען החברה והקהילה במסגרת כ-5,000 פרויקטים קהילתיים וסביבתיים שהתקיימו בכל הארץ. אם אתם מעוניינים לקחת חלק בפעילות התנדבותית, היכנסו לקישור ובדקו כיצד אתם יכולים לתרום לקהילה.בברכה,
ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל-אביב