AddThis Social Bookmark Button

פנסיה וביטוחים


הודעה זו מכילה מידע חשוב בנוגע להסדרי הפנסיה ולביטוחים השונים שיש לכם, מועסקים ומלגאים, באוניברסיטה.

אנו יודעים כי נושא זה יכול להישמע משעמם או מאיים, ולכן רובנו נוהגים לדלג עליו. בעוד שאנו מאחלים לכולכם להיות בריאים, מאושרים ומועסקים שנים ארוכות, לא תמיד נוכל להבטיח שכך יהיה. לכן כדאי מאוד להקדיש את הזמן לעיין בפרטים שלפניכם, וכמובן לשמור את ההודעה למקרה הצורך.

כדי להקל על ההתמצאות, בתחילה מובא הסבר קצר לגבי הביטוחים השונים שקיימים לרשותכם ובהמשך פירוט לגבי כל אחד מביניהם. המידע מועבר בצורה של שאלות ותשובות.

חשוב לציין כי עדכון זה, כמו עדכונים אחרים שנשלחים מהארגון בנוגע לפנסיה ולפוליסות הביטוח, מיידע אתכם לגבי זכויותיכם באופן כללי בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי. כדי לברר אודות התכנית המתאימה לכם ביותר, או כדי להבין אודות פרטי מקרה מסוים, אנו ממליצים בפניכם לקבוע פגישה (ללא תשלום) עם נציגי השירותים השונים העומדים לרשותכם כחברי ארגון הסגל:

פנסיה (מגדל): דור זמיר 052-2356806, dorz@migdal.co.il
ביטוח חיים – מלגאים (מגדל): דור זמיר 052-2356806, dorz@migdal.co.il
ביטוח חיים – מועסקים (מגדל): דוד הייבלום, 03-6409762 davidh@tauex.tau.ac.il
ביטוח בריאות (דקלה): חיים שמחון, 052-4398686 haimsi@dikla.co.il
ביטוח בריאות (מוקד לפניות במשרדו של שלומי לוטינגר, סוכן הביטוח שעובד עם הארגון): 03-5749804

המידע שמופיע בהודעה זו אינו מייתר את הצורך לעמוד בקשר עם נציגי השירותים השונים העומדים לרשותכם, שכן יעוץ ביטוחי ניתן לקבל רק מיועץ ביטוח ויעוץ פנסיוני רק מיועץ פנסיוני. מדובר בנושאים חשובים ולכן אנו ממליצים לכולכם לפנות בטרם כל פעולה ליועץ הרלוונטי.


אילו ביטוחים קיימים לחברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטה, ומה הם מבטיחים?

מלגאים:

1. ביטוח חיים, כולל מרכיב של אובדן כושר עבודה –
ביטוח זה מעניק פיצוי למקרה מוות או למקרה נכות מוחלטת על סך 370,000 ₪, וכמו כן ביטוח נוסף למקרה מוות מתאונה על סך 170,000 ₪. בנוסף, מעניק ביטוח זה פיצוי חודשי קבוע בסך 2,000 ₪ (או עד 75% מסך המלגה, הנמוך מביניהם) במקרה של אבדן כושר עבודה, או במקרה שלכם – את היכולת להמשיך במחקר כמלגאים. האוניברסיטה משלמת 1% מעבר לגובה המלגה שלכם עבור הביטוח, כך שאתם לא משלמים כלום.
ביטוח זה איננו מתקזז עם ביטוח אובדן כושר עבודה שעומד לרשותכם כמועסקים במקומות עבודה אחרים או באוניברסיטה, שכן הביטוחים החיצוניים הם על שכרכם מעבודה וביטוח זה מכסה את המלגה שלכם.
האוניברסיטה מבטחת כל מלגאי בהתאם לרשימת המלגאים שנמצאות בידיה. יחד עם זאת, כדי להבטיח קבלת הפיצוי על כל מלגאי לחתום על טפסים אלו ולשלוח אותם באמצעות הפקס לחב' מגדל לפקס 03-5637132, או לאי-מייל: milgaim@migdal.co.il.
פרטים נוספים בקישור המצורף ---> כאן 

2. ביטוח בריאות וביטוח פנסיוני –
מלגאים יכולים להצטרף באופן עצמאי לביטוחים אלו ולזכות לאותם התנאים להם זכאים מועסקים (בהמשך המייל מפורטים התנאים):
- פנסיה והשתלמות
- ביטוח בריאותמועסקים:

1. ביטוח חיים –
ביטוח זה מעניק פיצוי במקרים הבאים: מוות, נכות מוחלטת, נכות חלקית (פיצוי יחסי בהתאם לאחוזי הנכות) ומוות מתאונה (פיצוי כפול). מועסק שהוא גם מלגאי מקבל את שני הביטוחים.
השתתפות המעסיק בביטוח היא הטבה שנובעת מהסכם בין הארגון לבין הנהלת האוניברסיטה, והביטוח ניתן לכלל חברי הארגון (פרט למורים מן-החוץ).
עלויות הביטוח והכיסויים שלו:
כיום, עלות הביטוח היא 64 ₪ לחודש, כאשר חצי מהעלות מנוכית משכר העובד וחציה ממומן על ידי האוניברסיטה (כלומר כל מועסק משלם 32 ₪ לחודש). בשבועות הקרובים ייכנס ביטוח משופר לתוקף, אשר עלותו תעמוד על מחצית מעלות הביטוח הנוכחי, כלומר כל מועסק ישלם רק 16 ₪ לחודש (תנאי הביטוח החדשים נמצאים אצל הממונה על הביטוח במשרד אוצר ונעדכן אתכם ברגע שייכנסו לתוקף). הפיצוי במקרי מוות ונכות מוחלטת הוא בגובה 266 אלף ₪.
מועסקים אשר מעוניינים לבטל את ביטוח החיים יכולים לעשות זאת באמצעות שליחת מייל לאשר קרסנטי במדור השכר של האוניברסיטה asherc@tauex.tau.ac.il

2. ביטוח פנסיוני –
ביטוח זה מעניק לכם קצבה חודשית מרגע היציאה לפנסיה ועד סוף חייכם, קצבה חודשית לבני משפחתכם במקרה של מוות, או קצבה בגובה של עד 75% מהשכר במקרים של אובדן כושר עבודה לפני היציאה לפנסיה. גובה הקצבה תלוי בגובה השכר שלכם. כמעט כל חברי הארגון נמצאים במסלול פנסיה צוברת בו בכל חודש מופרש אחוז מסוים מהשכר לטובת החיסכון הפנסיוני. ההפרשה לפנסיה מתבצעת הן על ידי העובד (בניכוי חודשי מהשכר) והן על ידי המעביד (מה שמופיע בתלוש המשכורת כ"הפרשות מעביד").
הסכמי השכר שלנו קובעים מהו שיעור ההפרשה שינוכה משכר העובד, ומהו שיעור ההפרשה אותו יעביר המעסיק: נכון לעכשיו, ההפרשה לקרן הפנסיה היא 6.5% מצד העובד ו-7% מצד המעסיק. עבור מורים מן-החוץ, מופרשת פנסיה מכוח צו הרחבה במשק, בשיעור של 5% מכל צד (עובד ומעביד).
ביטוח פנסיוני זה, פרט לחשיבותו הרבה, הוא חובה על פי חוק ולא ניתן לבטלו.
מלגאים – אנו מפנים את תשומת לבכם כי אתם יכולים להפריש באופן עצמאי כספים לקרן הפנסיה, כדי לצבור סכומים גבוהים יותר לעת פרישה, וליהנות מאותם תנאים.
מומלץ לפנות לסוכן הפנסיה של הארגון בכדי לקבל יעוץ בנוגע לתכנון ההפרשות לפנסיה.

3. ביטוח בריאות –
ביטוח הבריאות ניתן למועסקים חברי הארגון החל משנת 2003, כהטבה אשר מאפשרת כיסוי ביטוחי בעלות נמוכה של 10 ₪ בחודש אשר מנוכים משכרכם. תכנית הביטוח הבסיסית, שעלותה 10 ₪ לחודש, מכסה בעיקר טיפולים רפואיים שעלותם גבוהה כגון השתלות, ניתוחים בחו"ל וכדומה. בנוסף, חברים אשר מעוניינים בכך יכולים לשדרג את תכנית הביטוח שלהם לתכנית ביטוח מורחבת, ואף להוסיף ביטוח מורחב לבני משפחה, ילדים וכיסויים נוספים דרך סוכן הביטוח.
גם מלגאים יכולים להצטרף במחירים המוזלים של הסגל האקדמי הזוטר.
פרטים נוספים ומחירים ---> כאן
שימו לב כי חבר המועסק רק סמסטר בשנה, ומבקש לשמור על זכויותיו בהקשר זה, צריך לשלם בחודשים בהם אינו מועסק באופן עצמאי ישירות לדקלה.
חבר שאינו מעוניין בביטוח יכול לשלוח בקשת ביטול לפְרידה מאגף משאבי אנוש במייל fridacn@tauex.tau.ac.il
שאלות נוספות ובירורים ניתן לפנות לחיים שמחון (סוכן הביטוח המטפל בענייניהם של חברי הארגון),
052-4398686 haimsi@dikla.co.il

*** בימים אלו ממש אנו עובדים על שיפור ביטוח הבריאות כדי להציע לכם פוליסה מקיפה ושימושית יותר, ולכן לא נרחיב על הביטוח הנוכחי. עדכונים נוספים יגיעו בהמשך.מידע מורחב אודות הביטוחים, במתכונת נוחה של שאלות ותשובות:

ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה

מה צריך לעשות ברגע שקורה משהו?
מכיוון שלארגון יש נציגה במגדל, יש לפנות אל הנציגה במקום להתייגע מול מוקדי שירות שונים. בכל מקרה ביטוח, של מלגאי או מועסק, יש לפנות לנציג מגדל דור זמיר 052-2356806, dorz@migdal.co.il

האם אפשר לצרף בני זוג לביטוח?
לביטוח החיים של המועסקים לא ניתן לצרף בני זוג.
לביטוח החיים של המלגאים ניתן לצרף בני זוג בעלות מופחתת של 36 ₪ לחודש למשך שנתיים. שימו לב כי תעריף זה יכול להשתנות בהתאם להסכם עתידי שיושג בין הארגון לבין מגדל. אנו נמצאים כרגע במו"מ עם מגדל על המשך ביטוח החיים למלגאים, ובמסגרתו דנים גם בתנאי הביטוח לבני הזוג.

בשביל מה צריך ביטוח חיים אם יש לי גם אחד ממקום העבודה?
הסכומים של ביטוחי החיים ("ריסק") הם סכומים מצטברים, כלומר במקרי מוות,השארים מקבלים מכל ביטוח את הפיצוי שהוא כולל, כך שאם עומדים לרשותכם שני ביטוחים הרי שסכום הפיצוי יתקבל משניהם במצטבר.
לעומת זאת, במקרה של אובדן כושר עבודה מוגבלת הקצבה מכלל הביטוחים ל-75% מהשכר שלפני המקרה (כלומר לא ניתן לקבל משכורת כפולה משני הביטוחים). הקצבה מקרן הפנסיה של האוניברסיטה מכסה את השכר המבוטח מהאוניברסיטה בלבד (אם התבצעו הפרשות נוספות ממקומות עבודה אחרים, הן מכסות את השכר שניתן לכם מאותם מקומות עבודה).

אם אני גם מלגאית וגם מועסקת, למה אני זכאית?
את זכאית הן לביטוח החיים שיש למועסקים, והן לביטוח החיים ואובדן כושר עבודה שיש למלגאים. במקרה מוות השארים שלך יקבלו קצבה משני הביטוחים.

אני מלגאי, האם אני צריך לחתום על משהו כדי להצטרף לביטוח?
האוניברסיטה מבטחת כל מלגאי בהתאם לרשימת המלגאים שקיימות אצלה. יחד עם זאת, כדי להבטיח קבלת הפיצוי על כל מלגאי לחתום על טפסים אלו ולשלוח אותם באמצעות הפקס לחב' מגדל לפקס 03-5637132, או לאי-מייל milgaim@migdal.co.il

מה קורה כשאני מפסיק לעבוד/לחקור באוניברסיטה?
כשמסתיימת המלגה או ההעסקה הרי שגם ביטוח החיים מסתיים. לכן כדאי ליצור קשר עם מגדל, שכן חברי הארגון זכאים להמשך ביטוח בתעריף מופחת (לעומת הנהוג בשוק) גם כשהם מפסיקים להיות חברי הארגון. אנו ממליצים כי לקראת סיום העסקתכם תקבעו פגישה עם יועץ הביטוח ויועץ הפנסיה בכדי לראות מה מומלץ עבורכם.


ביטוח פנסיוני

האם האוניברסיטה קובעת בשבילי היכן יופקדו כספי הפנסיה שלי?
על פי חוק, כל אדם רשאי לבחור לאיזו קרן פנסיה להפקיד את הכספים שלו (וכך גם לגבי קרן השתלמות), וניתן גם לעבור מקרן לקרן לאורך תקופות ההעסקה. כל מועסק שמתחיל לעבוד באוניברסיטה מקבל טופס ובו הוא מצהיר לאיזו קרן ברצונו להפריש את כספי הפנסיה שלו. מכיוון שחלק גדול מהמועסקים לא ממלאים טופס זה, וכדי למנוע מצב בו לא מופרשים לאדם כספים, קיים באוניברסיטה, כמו במקומות עבודה נוספים, נוהל "ברירת מחדל". קרן ברירת המחדל היא הקרן אליה מופרשים כספי הפנסיה של עובדים שלא ביקשו להפריש למקום אחר.
נכון להיום, קרן ברירת המחדל של הארגון (ושל שאר הסגלים) היא מגדל מקפת. בימים אלו עורכת האוניברסיטה מכרז פנסיוני, ובסופו יבחר הארגון שלנו את הקרן אשר תציע את התנאים הטובים ביותר בתור קרן ברירת המחדל. אך חשוב שתזכרו, כי בכל רגע אתם יכולים לבחור באיזו קרן שתרצו מבין הקרנות המוצעות בשוק.

במה התנאים באוניברסיטה טובים יותר מאשר במקומות עבודה אחרים?
א. הנחה משמעותית בדמי הניהול – עבור חברי ארגון, גובה מגדל נכון להיום 1.75% דמי ניהול מההפקדה החודשית לפנסיה (בשוק, לידיעתכם, דמי הניהול נוסקים עד לרף של 6%), וכן 0.2% מכלל הסכום שנצבר בקרן (בשוק הפרטי מגיעים דמי ניהול אלו ל-0.5%). אנו מאמינים כי לאחר המכרז הפנסיוני דמי הניהול הללו יהיו נמוכים אף יותר.
ב. שמירה על כיסוי ביטוחי גם כשיש הפסקה בהפרשות לעד חצי שנה – מכיוון שחלקנו מועסקים רק סמסטר בשנה, יכולה לחלוף חצי שנה מבלי שהיו הפקדות בקרן הפנסיה שלנו. ברוב הקרנות הנהוגות במשק, ברגע שאין הפקדות במשך יותר משלושה חודשים נפגע הכיסוי הביטוחי של אובדן כושר עבודה, אך עבור חברי הארגון הכיסוי נשמר במשך שישה חודשים, ולכן גם מי שמועסק רק סמסטר אחד בשנה מכוסה בביטוח אובדן כושר עבודה – גם אם לא הפריש עצמאית בתקופה בה לא עבד.
ג. למגדל נציגה באוניברסיטה, אליה ניתן לפנות בכל שאלה או בעיה ולקבל טיפול מהיר ויעיל, שלא באמצעות מוקדי השירות, אילנית בוצר 054-3300835 ilanitbo@migdal.co.il
ד. תוך חודשים ספורים, לאחר סיום המכרז הפנסיוני, יהיה ניתן לצרף בני זוג ו/או ילדים לפנסיה באום התנאים.

מה קורה אם אני עובדת במקום נוסף מחוץ לאוניברסיטה?
במקרה כזה, את יכולה להפריש גם את הפנסיה ממקום העבודה המקביל למגדל מקפת (או לקרן אחרת שתיבחר כברירת המחדל) ולקבל את אותם התנאים ואת אותה ההנחה בדמי הניהול. לשם כך, עליך לפנות לנציגת מגדל, ולמלא את הטפסים המתאימים.
שימי לב: במידה ובמקום העבודה הנוסף שלך קיים הסכם עם מגדל או סוכן מטעמה, לא תוכלי לקבל את תנאי הסגל הזוטר אלא את התנאים שבהסכם עם החברה בה את עובדת (מגדל – ככל חברה פנסיונית אחרת – אינה מתחרה עם עצמה).
חשוב לדעת: הארגון פועל ללא ליאות כדי לשפר את תנאי הפנסיה של החברים, ולכן במהלך הזמן דמי הניהול – הנמוכים ממילא – מוסיפים לפחוֹת. חברי ארגון אשר מעבירים פנסיה ממקום עבודה אחר צריכים ליצור קשר עם מגדל בכל פעם שדמי הניהול מתעדכנים בכדי שהנחה זו תעודכן גם עבור ההפרשה ממקומות אחרים (הליך זה אינה מתבצע אוטומטית מכיוון שלמגדל אין דרך לעקוב אחר הפרשות שלא מהאוניברסיטה ולדעת לשייך אותן לחבר/ת ארגון הסגל האקדמי הזוטר המועסק).

אם אינני עובד כרגע, ואני מעוניין להפריש כספים לפנסיה כעצמאי, לאילו תנאים אני זכאי?
לאותם התנאים שזכאים להם מועסקים חברי הארגון.

מה קורה כשאני מפסיקה לעבוד באוניברסיטה?
הסכמי הפנסיה של הארגון קובעים כי ההנחה בדמי הניהול תימשך לעובד גם לאחר שסיים עבודתו באוניברסיטה. לכן, כשתתחיל לעבוד במקום אחר, תוכל להפריש גם משם כספים לאותה הקרן ולזכות לאותן הנחות לכל החיים. מדובר, יש להדגיש, בהטבה משמעותית שעל פני שנות העבודה מצטברת לסכומי כסף גדולים ולכן כדאי לנצלה. שוב, נמליץ לכם להיפגש עם יועץ הפנסיה לקראת סיום העסקתכם באוניברסיטה.

ראיתי בדו"ח הרבעוני מקרן הפנסיה גם פירוט לגבי פיצויי פיטורין, מה זה?
על פי חוק, זכאי כל מועסק לפיצויי פיטורין אם עבד במקום עבודתו שנה לפחות ברצף. "רצף תעסוקתי" מוגדר כיום כתקופת עבודה אשר היתה בה הפסקה של לא יותר משישה חודשים. כלומר, אם עבדתי במקום מסוים חמישה חודשים, אחריהם עשיתי הפסקה של 4 חודשים, ולאחר מכן חזרתי לעבוד לשבעה חודשים נוספים – הדבר נחשב לרצף תעסוקתי (לעומת זאת, אם עשיתי באמצע התקופה הפסקה בת יותר משישה חודשים, הדבר נחשב כהפסקת עבודה).
פיצויי הפיטורין אשר מגיעים לעובד הם חודש אחד של שכר עבור כל שנת עבודה. אם מחלקים את הפיצויים על פני השנה, אז לעובד מגיע פיצוי בשיעור של 8.33% משכרו עבור כל חודש העסקה (100%/12=8.33%).
עד לשנת 2008, קיבל כל מועסק שסיים לעבוד באוניברסיטה פיצויי פיטורין עם סיום העסקתו, בגובה שכר של חודש אחד לכל שנת עבודה. בהסכם הקיבוצי ב-2008 (וכפי שנעשה בהסכמים קיבוציים אחרים במשק), נקבע כי האוניברסיטה תפריש חלק מפיצויי הפיטורין אל קרן הפנסיה של העובד, בכל חודש. מתוך 8.33% שמגיעים לעובד בכל חודש, 6% מופרשים לקרן הפנסיה ואילו את היתרה (בגובה 2.33% מהשכר החודשי) מקבל העובד ביום סיום העסקתו. בפירוט מקרן הפנסיה מפורטים גם הכספים שהופרשו כרכיב פיצויים, כאשר כספים אלו זמינים למועסק עם פיטוריו.
לאופן ההפרשה הזה יש יתרונות, שכן הוא מאפשר לכל עובד לקבל פיצויי פיטורין החל מיום העסקתו הראשון, גם אם יעבוד רק כמה חודשים. בנוסף, הכסף שהצטבר בקרן הפנסיה שייך לעובד ונותר שלו גם במקרים בהם העובד התפטר (מקרה בו לא מגיעים פיצויי פיטורין). מומלץ להתייעץ עם סוכן הפנסיה לפני משיכת כספי הפיצויים מקרן הפנסיה.

האם אפשר לצרף בני זוג להסדר הפנסיוני המיטיב?
נכון לעכשיו, לא ניתן לצרף בני זוג להטבות בפנסיה, אך תנאי מרכזי במכרז הפנסיוני החדש הוא האפשרות לצרף קרובי משפחה (בני זוג וילדים) בתנאים של חבר ארגון. ברגע שתתקבלנה תוצאות המכרז נעדכן אתכם.ועד הארגון מאחל לכולכם בריאות טובה, ושנתראה רק בשמחות.
בכל בעיה, או במקרה ולא קיבלתם תשובה מספקת מהיועצים המקצועיים, אנא פנו אלינו