AddThis Social Bookmark Button

עדכונים לפתיחת השנה


שלום לכל החברות והחברים,

לקראת שנת הלימודים הבאה עלינו לטובה, אנו רוצים לברך את כל חברות וחברי הארגון בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת. בהזדמנות זו, ריכזנו עבורכם מידע שיעזור לכם לדעת מהן זכויותיהם הבסיסיות כעובדי האוניברסיטה. אנו כאן, כמובן, לכל שאלה.
בנוסף, נא ראו מכתבו של יושב-ראש הארגון, עומר אלוני, כאן. 

1. העסקה לפי הסכמי השכר
חברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר מועסקים בהתאם לתנאים הקבועים הסכמי השכר הקיבוציים של הארגון עם האוניברסיטה. העסקה שאינה לפי ההסכמים (חוזה אישי, העסקה לפי שעות, טפסים שבהם אתם מוותרים על זכויות המוענקות מכוח ההסדרים החלים באוניברסיטה וכדומה) – לא אמורה להתקיים בין כותלי הקמפוס, אלא בהסכמה מצד הארגון. הסכמי השכר מגנים על שכרכם ועל הזכויות הסוציאליות הנלוות להעסקה (קרן פנסיה, קרן השתלמות, קרן קשרי מדע, ביטוח, חופשת לידה וכיו"ב) וחשוב שתפנו אלינו אם עולה חשש שמא אינכם מקבלים את המגיע לכם.

2. כתב-מינוי שנתי –
כתב המינוי שלכם אמור לכלול את כל הקורסים אותם אתם מלמדים במהלך השנה. כך, וגם במידה ואתם מלמדים או מועסקים במסגרת 2 קורסים (או יותר) נפרדים בשני הסמסטרים, האוניברסיטה צריכה להנפיק לכם כתב-מינוי שנתי. (כמו כן, כמובן שאם מדובר בקורס שנתי הרי שעליכם לקבל כתב-מינוי שנתי)
במידה ולא קיבלתם כתב-מינוי כאמור, אנא פנו אלינו.

3. כתבי-התחייבות –
בשבועות האחרונים קיבלו רבים מבינינו, ולראשונה, את כתבי- ההתחייבות, וזאת מכוח הסדרי הבטחון התעסוקתי שהושגו בהסכם השכר האחרון מחורף 2012. שימו לב כי כתבי ההתחייבות אינם מחליפים את כתבי המינוי, ועליכם לוודא כי כתבי המינוי שקיבלתם תואמים את כתבי ההתחייבות (מבחינת היקפי המשרה וכיו"ב).
כתבי ההתחייבות אמורים היו להינתן לכם בהתאם לאחוז ההעסקה בקורס בשנת תשע"ג, אם ניתנו לכם אחוזי משרה נמוכים יותר, אנא פנו אלינו.

4. מינימום אחוזי משרה –
בהסכמי השכר נקבע רף אחוזים למינימום היקף משרה בהעסקת עוזרי-הוראה (20%) ודוקטורנטים (25%). אין להעסיקכם מתחת לרף המינימום המתאים, גם אם מדובר באחוזים בודדים בלבד. בכל מקרה בו נפגעה זכותכם זו אנא פנו אלינו לקבלת ייעוץ לגבי טיפול בבעיה.

5. התאמה בין אחוזי המשרה לשעות המושקעות בפועל בעבודה –
היקף המשרה מחושב באופן עקרוני כך שיהיה תואם למספר שעות העבודה המושקעות על-ידכם בקורס.
היקף משרה מלאה מחושב בהתאם לנתונים הבאים:
100% משרה של עוזר הוראה או אסיסטנט – 8 שעות שבועיות;
עמיתי הוראה – 10 שעות שבועיות;
המסלול המקביל – 16 שעות שבועיות;
בהדרכת מעבדות היקף המשרה של עוזרי הוראה או אסיסטנטים - 11 שעות שבועיות; עמיתי הוראה המשתתפים בהדרכת מעבדות – 13.75 שעות שבועיות;
חישוב המשרה נערך עבור 14 שבועות בסמסטר.

הסכמי השכר קובעים גם מפתח לשעות עבודה נלוות להוראה, למשל עבור שעות קבלה, מענה למיילים, חיבור תרגילים ובדיקתם, ניהול אתר הקורס, תרגולי חזרה וכו'. מפתח זה הוא 2 שעות עבודה נלווית עבור כל שעת הוראה. (למשל, אם מרצה מלמד שעתיים בשבוע, שהן 25% משרה, הוא אמור להשקיע בעבודה הנלווית עוד 5.5 שעות שבועיות, או סה"כ 84 שעות בסמסטר שכוללות הן הוראה והן עבודה נלווית). מדריכי מעבדה מקבלים 1.75 שעות עבודה נלווית.
במקרים בהם שעות העבודה בפועל לא תואמות את היקף המשרה שנקבע עבורן, הארגון פועל להגדלת אחוזי המשרה ולגמול רטרואקטיבי בהתאם. על כן, עִרכו רישום ובִדקו: אם אתם משקיעים זמן עבודה ניכר מעבר למה שנקבע בתקן – פנו אלינו ונסייע לכם.

עזרה בהוראה ללא הוראה פרונטלית (למשל בדיקת מטלות או מבחנים) - במקרים אלו, קביעת אחוזי המשרה מתבססת על הערכת היקף העבודה במהלך הסמסטר. גם כאן, לעיתים אחוזי המשרה מוערכים בהערכת-חסר.
לפי הסכם השכר, 100% משרה עבור הוראה לא-פרונטאלית נקבעת לפי הקריטריונים הבאים:
עוזר הוראה א' (בתואר ראשון) - 32 שעות שבועיות (448 שעות עבודה לסמסטר)
עוזר הוראה ב' (בתואר שני) ומדריכים ואסיסטנטים (תואר שלישי)- 22 שעות שבועיות (308 שעות עבודה לסמסטר)
עמיתי הוראה - 27.5 שעות עבודה שבועיות (385 שעות עבודה לסמסטר).
אם אתם עובדים בפחות מ-100% משרה, היקף השעות יחושב יחסית להיקף המשרה.

6. העסקה לפי תקן –
תקן ההעסקה נקבע לפי סטטוס העובד באוניברסיטה. מכיוון שלכל תקן שכר שונה והיקף שונה של שעות עבודה, חשוב שתוודאו כי אתם מועסקים בתקן הנכון. לעתים נופלות טעויות ובמקרים כאלו יש לפנות לפקולטה שתתקן אותן (או שניתן כמובן לפנות אלינו).
סטודנטים יועסקו באחד מהתקנים הבאים:
תלמידי תואר ראשון ושני – עוזרי-הוראה.
דוקטורנטים – מתחילים בתקן של אסיסטנט דרגה א', ועם אישור הצעת המחקר מתקדמים לדרגה ב'; בחלוף שנתיים מיום אישור תוכנית המחקר, והמנחה אישר כי הסטודנט מתקדם התקדמות נאותה - עולים לתקן מדריך.
מי שאינם סטודנטים יועסקו בתקן של עמית-הוראה.
מרצים שאינם סטודנטים אשר הכנסתם כפולה מהשכר הממוצע בשוק או שברשותם משרה בכירה במוסד אקדמי אחר, יועסקו בתקן של מורים מן-החוץ.

7. פטור משכר לימוד –
חברי הארגון זכאים לפטורים משכר לימוד ומתשלומים נלווים:
מלגאים – מלגאים המקבלים מלגת קיום חודשית זכאית לפטור מלא מתשלום שכ"ל לתואר שבעבורו הם מקבלים מלגה.
מועסקים – זכאים לפטור משכ"ל על לימודיהם באוניברסיטה לפי התקן:
עוזרי הוראה (סטודנטים לתואר ראשון) –אינם זכאים לפטור משכר לימוד .
עוזרי הוראה (מאסטרנטים) – זכאים לפטור בהיקף כפול מממוצע אחוז העסקתם השנתי.
אסיסטנטים ומדריכים (דוקטורנטים) – במידה ומועסקים ב-50% משרה ומעלה, זכאים לפטור בהתאם לאחוז המשרה, לפי נוהל פטור משכר-לימוד הרגיל באוניברסיטה. במידה וההעסקה היא מתחת ל-50% משרה, ובאשר אינם מלגאים, הם זכאים להחזר רטרואקטיבי בתלוש המשכורת של 50% משכר הלימוד. ההחזר מתבצע בסוף השנה.
לתשומת ליבכם, לפי הסכם השכר החדש גם דוקטורנטים שלומדים 2 תארים במקביל ומועסקים בחוג אחד יקבלו פטור משכ"ל גם בעבור התואר השני אותו הם לומדים, וכמו כן וזכאים לפטור משכר לימוד גם עבור בני זוג.
מועסקים במסלול המקביל – זכאים לפטור בהתאם לאחוז המשרה.
הפטור חייב במס כהטבת מעסיק.

8. פטור מתשלומים נלווים -
אסיסטנטים ומדריכים זכאים לפטור מתשלומי אבטחה ללא קשר לאחוז ההעסקה. עוזרי-הוראה זכאים לפטור מתשלום דמי אבטחה השווה לאחוז הפטור משכר הלימוד לו הם זכאים. לפירוט נוסף, לחצו כאן

9. זכויות מלגאיות בהריון ולאחר לידה –
החל משנה"ל תשע"ג, ולאחר מעורבותו של הארגון בעריכת נוהל מלגאיות חדש ובהתאמתו, מיישמת האוניברסיטה נוהל זה במסגרת כללי זכויות הסטודנט – התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, אימוץ או קבלת ילד למשמורת, התשע"ב – 2012. לפי נוהל חדש ופרוגרסיבי זה:
• לא תופסק מלגה לסטודנט/ית לתואר מתקדם בתקופה שנעדר בשל טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה. האוניברסיטה רשאית להגביל את התקופה שבמהלכה תשולם המלגה ל-14 שבועות.
• בתום תקופת המלגה, יהיה/תהיה הסטודנט/ית זכאי/ית להארכת המלגה לתקופה השווה לתקופת ההיעדרות בתשלום (עד 14 שבועות).
• תשלום המלגה בתקופת ההיעדרות והארכת המלגה יהיה באחריות האוניברסיטה (ולא באחריות המנחה/הפקולטה כפי שהיה בעבר).

לפירוט נוסף בנוגע לנהלים החדשים הן בנוגע למלגה ולידה ראו כאן.

10. זכויות מלגאיות ומלגאים המשרתים במילואים –
מלגאי/ת לתארים מתקדמים ששירת במילואים לפחות 21 ימים ברציפות בשנה, במהלך תקופת זכאותו למלגה, יהיה זכאי בתום התקופה בה מוענקת לו המלגה (ואם טרם סיים את חובותיו לתואר) להארכת משך מלגתו כך שיוכל בהתאם להשלים את עבודת המחקר.
לפירוט נוסף בנוגע לנהלים החדשים בנוגע לתנאיהם של המשרתים במילואים (כולל מקרים בהם מדובר בהיקף ימי שמ"פ מצטברים אך שאינם רציפים), ראו כאן.

11. פיצוי בגין ביטול קורסים –
אם שובצתם לקורס אשר בוטל בסמוך לתחילת הסמסטר או לאחר תחילתו, תהיו זכאים לפיצוי בגובה של חודש שכר עבודה בגין הקורס שבוטל. במידה ועם ביטול הקורס נפסקת העסקתכם באוניברסיטה למשך השנה הקרובה לפחות – מדובר בפיטורין ותהיו זכאים בנוסף לתשלום בגין הודעה מוקדמת לפי חוק ולפיצויי פיטורין.

12. קרן פנסיה וקרן השתלמות –
בכל חודש, מופרש אחוז מסוים משכרכם לקרן פנסיה (לכלל המועסקים) ולקרן השתלמות (מלבד מורים מן-החוץ). במקביל, האוניברסיטה מפרישה אף היא סכומים לקרנות אלו כמעסיק.
לפירוט נוסף בנוגע להסדרים ולתנאים הפנסיוניים המוענקים לכם מכוח חברותכם בארגון ראו כאן. 
מידע מפורט בנושא הביטוחים הפנסיוניים ואפיקי החסכון יימסר במייל נפרד.

עדכון חשוב למעבירי פנסיה ממקומות עבודה נוספים:
שימו לב כי חברי הארגון זוכים להנחה משמעותית בגובה דמי הניהול אותם גובות קרנות הפנסיה. בשנה האחרונה הופחת שיעור דמי הניהול ל-0.2% מהצבירה ול-1.75% מההפרשה (שיעורים העומדים על כמחצית מהנהוג בשוק).
אלו מבינינו שמועסקים במקומות אחרים פרט לאוניברסיטה יכולים להעביר לקרן 'מקפת' של חב' מגדל (הקרן עמה יש לארגון הסכם) גם את ההפרשה הפנסיונית ממקום העבודה החיצוני/הנוסף, ולזכות באותה הנחה.

לאחרונה גילינו שההפחתה בדמי הניהול בתחילת השנה בוצעה באופן אוטומטי עבור ההפרשות מהאוניברסיטה; ואולם על מי שמפריש לפנסיה גם ממקומות עבודה אחרים פרט לאוניברסיטה ליצור קשר עם 'מגדל' ולבקש כי תעודכן לו ההנחה לה הוא זכאי. לפי הסיכום שיש לארגון עם 'מגדל', מי שיפנה עד סוף שנת 2013 יקבל את ההנחה רטרואקטיבית עבור כל השנה (כך שלא תפסידו כלום). שימו לב כי עם תום שנת המס לא תתאפשר הנחה רטרואקטיבית זו, ולכן אנו ממליצים שתזדרזו ותפנו לסוכנת מגדל העומדת לשירותם של חברי הארגון, אילנית בוצר, במייל (ilanitbo@migdal.co.il) או בטלפון 054.3300835.

13. הסדרי חנייה בקמפוס –
לפירוט הסדרי החנייה להם אתם זכאים (בהתאם לתפקידכם באוניברסיטה), לחצו כאן.

14. קרן קשרי מדע –
הנכם זכאים להשתתפות (מטעם האוניברסיטה) במשימות אקדמיות במסגרת הדוקטורט (השתלמות, נסיעה לכנסים, וכיו"ב). לפרטים נוספים לחצו כאן.

15. ביטוחים לחברי הארגון –
כחברי הארגון, אתם זכאים ונהנים מביטוחים שונים בהסדרים קולקטיביים.
- לפרטי ביטוח הבריאות המוענק לחברים לחצו כאן.
- לפרטי ביטוח החיים (פוליסת ריסק) ואובדן כושר עבודה למלגאים לחצו כאן.
- פירוט בנושא ביטוח החיים (פוליסת ריסק) ואובדן כושר עבודה למועסקים יצא הסבר נפרד בקרוב. הארגון עובד בימים אלו על חידוש ושיפור הפוליסה הקיימת.

16. הטבות והנחות לחברי הארגון –
הארגון משקיע חלק ניכר מפעילות הרווחה שהוא מציע לחברים בצורת סבסוד כרטיסיות אוכל הניתנות בהנחה משמעותית הן בקפיטריית "קקאו" בפקולטה למשפטים, והן בקפיטריית ווב ביחידה לשפות; הנחה בביטוח רכב ועוד. לפרטים נוספים לחצו כאן.

17. ולבסוף, הערה למועסקי סמסטר קיץ –
מי שהועסק מעל 100% בסמסטר קיץ וקיבל תקן של מורה מן-החוץ עבור החלק שמעבר ל-100% המשרה, זכאי לקבל מהאוניברסיטה החזר כספי עקב טעות שנפלה במערכות האוניברסיטה. ההחזר יינתן באופן יחסי למשכורת של כל אחד מכם. לפרטים אודות סכום ההחזר המדויק המגיע לכם, פנו למדור שכר.

לתשומת לבכם:
מידע נוסף ומפורט על זכויותיכם תוכלו למצוא באתר הארגון.
מי שנתקל בפגיעה בזכויותיו מכל סוג שהוא, או מבקש לברר דבר מה ולהתייעץ, מוזמן כמובן לפנות אלינו.

שלכם,
ארגון הסגל האקדמי הזוטר.