AddThis Social Bookmark Button

עדכון חשוב בעניין כתבי ההתחייבות, מכירת תווי קנייה וקייטנה לילדים בסוכות


שלום לחברות ולחברי הארגון,

בהודעה זו:
• עדכונים נוספים בעניין כתבי ההתחייבות
• מכירת תווי קנייה
• מחנה סוכות לילדים בנושא איכות הסביבה


1. הבהרות ועדכונים בעניין כתבי ההתחייבות:

כפי שפרסמנו בשבוע שעבר, בימים אלו מקבלים אסיסטנטים (דוקטורנטים), עמיתי הוראה, ומורים ביחידה לשפות כתבי התחייבות.
כתבי ההתחייבות הם לתקופות משתנות בהתאם לתקן ההעסקה ולהסדרים שנקבעו בהסכם השכר האחרון (וכפי שפורטו במייל הקודם).

כתבי ההתחייבות הם לשנת הלימודים תשע"ג - תשע"ד, על מנת למנוע מהאוניברסיטה לקצץ בהיקפי המשרה אליהם היא מתחייבת. המשמעות היא שהיקפי המשרה בכתבי ההתחייבות צריכים להתאים להיקף המשרה בפועל בשנה הקודמת (תשע"ג), ובשנה שזה עתה נפתחת (תשע"ד).
כמו כן, עליכם לשים לב שכתב ההתחייבות תואם את היקף ההעסקה השנתי שלכם. אם אתם מועסקים בשני הסמסטרים, כתב ההתחייבות אמור לכלול את אחוזי המשרה של הקורסים בסמסטר א' וכן את אחוזי המשרה של הקורסים בסמסטר ב'.
במידה והיקף המשרה המצוין בכתב ההתחייבות קטן מזה שניתן לכם בשנה האחרונה - פנו אלינו כדי שנוכל לברר אם נפגעו זכויותיכם.

חשוב לנו לציין כי עד עתה, טעויות שנפלו בכתבי ההתחייבות נפתרו במהרה. יחד עם זאת, חשוב שנהיה עם האצבע על הדופק ונמנע בעיות שנובעות מיישומם של הסדרי הבטחון התעסוקתי בפעם הראשונה.

מי מכם שעדיין לא חתם על כתבי ההתחייבות - חשוב כי תוודאו שהיקף ההעסקה המצוין בו תואם את זה שניתן לכם בשנה שעברה ושצפוי להינתן השנה;
מי שכבר חתם – עיינו שוב בכתב ההתחייבות ובמידה ומתעוררת בעיה אנא עדכנו אותנו.
מכל מקום, וכדי להסדיר את יישומם של כתבי-ההתחייבות, מומלץ לטפל בנושא זה בהקדם האפשרי.


2. מכירת תווי קנייה:
מכירת תווי קנייה בהנחה לחודש ספטמבר. תאריכים ופרטים בקישור המצורף כאן.


3. מחנה סוכות לילדים בנושא איכות הסביבה:
הקייטנה מתקיימת במרכז הספורט, פרטים בקישור המצורף כאן.


בברכה,
ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל-אביב