AddThis Social Bookmark Button

תוצאות הבחירות לוועד, מעונות לדוקטורנטים ועדכונים נוספים


חברות וחברים יקרות ויקרים,

עם סיום הסמסטר אנו מאחלים לכם קיץ מהנה עם פנאי למחקר ולמנוחה.

במייל זה עדכונים על:
1. תוצאות הבחירות לוועד.
2. סבסוד כרטיסיות אוכל.
3. ביטוח פנסיוני וביטוח חיים למלגאים.
4. הקצאות לדוקטורנטים במעונות החדשים.
5. סקר הסטודנט 2013.
6. הצעה ללימודי דוקטורט ברומניה.

1. תוצאות הבחירות לוועד הארגון
בתאריך 11.6 התקיימה האסיפה הכללית בה הוצגה פעילות הארגון בשנה האחרונה ונבחרו נציגים לוועד הארגון. בראש הארגון נבחר לעמוד, לשנה נוספת, עומר אלוני (הפקולטה למשפטים). לרשימת נציגי הועד המלאה לחצו כאן.
ועד הארגון נפרד לשלום מחברי וועד ותיקים, אשר תרמו רבות לטובת חברי הארגון וסיימו עבודתם כסגל זוטר באוניברסיטת תל אביב - ד"ר גל טלית, ד"ר מיכל אלון ואייל בר חיים.

2. כרטיסיות אוכל
אנו שמחים לעדכן אתכם כי הארגון נמצא במגעים עם קפיטריות נוספות בקמפוס למכירת כרטיסיות אוכל (נכון לעכשיו נמכרות בארגון רק כרטיסיות לקפיטריה בווב). הנושא יידון בישיבת הוועד בתחילת חודש יולי, אשר בה יוחלט על היקף סבסוד כרטיסיות האוכל ע"י הארגון ולאחריה נעדכנכם בדבר הקפיטריות המשתתפות ועלות הכרטיסיות, שכן היתה עליה במחיר הארוחות בכל הקפיטריות.

3. ביטוח פנסיוני וביטוח חיים למלגאים
במסגרת מכרז פנסיוני שעורכת האוניברסיטה לניהול קופת הפנסיה של סגל האוניברסיטה, ובכלל זה הסגל האקדמי הזוטר, אנו פונים אליכם כדי לשמוע האם אתם שבעי רצון מהשירות שניתן כיום מחברת מגדל. נשמח לשמוע על חוויות רעות וטובות וניקח זאת בחשבון במהלכים הצפויים.
בנוסף, נעדכנכם כי ההנחה בדמי הניהול שנגבים מהפנסיה שלכם במגדל מקפת הוגדלה, וכעת עומדים דמי הניהול על סך של 0.2% מהצבירה ו-1.75% מההפרשה. שימו לב – מי שעובד גם במקומות אחרים יכול להעביר את הפנסיה שלו לקרן מקפת וליהנות מאותה הנחה, וכן להמשיך איתה גם אחרי סיום העסקתכם באוניברסיטה. בנוסף, עודכן גובה הפרשת פיצויי הפיטורין כמרכיב פיצויים לפנסיה. פרטים נוספים בקישור המצ"ב.
למלגאים -
אנו ממשיכים להזכיר כי מי שטרם מילאו את טפסי ההצטרפות לביטוח החיים אנא הזדרזו לעשות זאת כדי שלא יתברר בדיעבד שאינכם מכוסים. להזכירכם, האוניברסיטה משלמת את כל עלות הביטוח ,כך שאתם רק מרוויחים. פרטים נוספים בקישור המצ"ב


4.הקצאות לדוקטורנטים במעונות החדשים
לידיעתכם, לשנת הלימודים תשע"ד הוקצו 30 מקומות לדוקטורנטים.
רצ"ב הלינק לאתר דקאנט הסטודנטים, בו ניתן להוריד את הטופס המיוחד לדוקטורנטים.
שימו לב- מסטרנטים ממלאים את הטופס השני: טופס בקשה למעונות.
קבלת המעונות, על פי החלטה הנהלת האוניברסיטה, נעשית על פי הגרלה.
פרטים בקישור המצורף.

5.סקר הסטודנט 2013
כבכל שנה עורכת התאחדות הסטודנטים הארצית סקר מקיף בנושא רווחת הסטודנטים.
מטרת הסקר היא להעמיק בנושאים הנמצאים בליבת העשייה של אגודות הסטודנטים וההתאחדות, בכדי להבין כיצד ניתן לשפר את העשייה לטובת כלל הסטודנטים.
נודה לכם על השתתפותכם.
פרטים נוספים בקישור המצורף כאן.


6.לימודי דוקטורט ברומניה
באוניברסיטת בוקרשט ברומניה (החברה באיחוד האירופי),מוצעת תכנית לדוקטורט בסוציולוגיה ובחינוך, החל משנת הלימודים הקרובה.
לפרטים נוספים לחצו כאן.