AddThis Social Bookmark Button

תזכורת: מחר תיערך האסיפה הכללית השנתית ועדכונים נוספים


שלום לחברות וחברי הארגון,

1. תזכורת: מחר יום ג', 11/6, בשעה 12:00, תיערך האסיפה הכללית השנתית.
האסיפה תיערך באולם 100 בפקולטה למשפטים.
במסגרת האסיפה, ייערך דיון בנושא סיכום שנת הפעילות וגיבוש יעדים לקראת שנת הפעילות הבאה, ייבחרו בעלי-התפקידים, חברי הוועד, הנציגים לסנאט וחברי ועדת ביקורת.
פרטים נוספים בקישור המצורף כאן.
חברי הארגון מוזמנים. כיבוד מובטח.

2. הרצאה בנושא מיסוי לתלמידי מחקר הנוסעים לחו"ל:
נתן שחורי, יועץ מס בארה"ב ומומחה למיסוי אמריקאי בינלאומי, ירצה על נושאי מיסוי בארה"ב לשבתונים, משתלמים, פוסט-דוקטורנטים, סטודנטים בארה"ב ונושאי מיסוי כלליים.
ההרצאה תתקיים ביום א' הקרוב, 16/6 בשעה 14:00 בחדר 220 בבניין גילמן (הפקולטה למדעי הרוח).
כולכם מוזמנים (השתתפות בהרצאה ללא עלות).

3. מכירת תווים בהנחה לחודש יוני תיערך ביום ב', 17/6, בשעות 11:00-12:30, בחדר 191 בבניין גילמן (מדעי הרוח).
פרטים נוספים בקישור כאן.


בברכה ,
ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל-אביב