AddThis Social Bookmark Button

נוהל מלגאיות בהריון ומילואים ועדכונים

שלום לחברות וחברי הארגון,

במייל זה עדכונים חשובים בעניין:
1. נוהל הארכות מלגה
א. למלגאיות תלמידות-מחקר בהריון, כולל אלו שכבר ילדו במהלך תקופת מלגת המחקר;
ב. למלגאים/יות המשרתים/ות במילואים.
2. תזכורת ועדכון בנוגע לאסיפה הכללית השנתית
3. הטבות מיוחדות לחברים במסגרת כרטיס האשראי של "אמריקן אקספרס".
4. פרטים על קייטנות הקיץ במרכז הספורט
--------------------------------------------------------------------------

1. נוהל התאמות והארכות מלגה לתלמידות-מחקר הרות ויולדות ולמשרתים/ות במילואים:
ועד הארגון שמח לחתום את שנת הפעילות לתשע"ג עם הישג נוסף למלגאים, בדמות נוהל הארכת מלגה הן למלגאיות לתארים מתקדמים בהריון, והן למשרתים/ות במילואים.

א. מלגאיות הרות ויולדות 
לפי הנוהל החדש (מצ"ב) מלגאית שיולדת לא תופסק מלגתה במהלך 14 שבועות; ואף – וזהו החידוש – תהיה זכאית להארכת תקופת מלגה נוספת למשך 14 שבועות בגין כל לידה (במידה וטרם הגישה את התיזה/הדוקטורט).
יודגש כי ההארכה אינה תלויה באישור המנחה, וכי הפנייה למימוש הזכאות להארכה תוגש באמצעות מזכירוּת תלמידי-המחקר (במיילים eitanh@tauex.tau.ac.il או vardam@tauex.tau.ac.il), או באמצעות מזכירוּת המלגאים בפקולטה שלכן (לפי בחירתכן).
הישג זה חשוב, פרוגרסיבי ותקדימי מאחר והוא מקל על המלגאיות במימוש זכאותן להארכה (או למספר הארכות – אחת בזכות כל לידה במהלך התקופה התקנית לתואר השני או השלישי). שכן, מסלול ההארכה הינו מנדטורי ומינהלי, ואינו תלוי בשיקול-דעת או בהסכמתו של גורם אקדמי כלשהו במערכת.
-במקרים נוספים הקשורים להריון וללידה בתקופת המלגה, אנא פנו אלינו (Segel@zutar.org.il) ואנו נדאג להעלותם בפגישתנו התקופתית עם הרקטוראט.

ב. מלגאים/ות בשירות מילואים
מלגאי/ת בתארים מתקדמים ששירתו במילואים לפחות 21 ימים בשנה ברציפות יהיו זכאים להארכה בת כחודש ימים עם תום תקופת המלגה.
יודגש כי ההארכה אינה תלויה באישור המנחה, וכי הפנייה למימוש הזכאות להארכה מוגשת באמצעות מזכירוּת תלמידי-המחקר (במיילים eitanh@tauex.tau.ac.il או vardam@tauex.tau.ac.il), או באמצעות מזכירוּת המלגאים בפקולטה שלכם (לפי בחירתכם).
-במקרים בהם תקופת השירות בשנה הינה 21 ימים, אך שלא ברציפות (כלומר, 21 ימי שמ"פ במצטבר); ו/או קרבה ל-21 ימים בשנה, אנא פנו אלינו (בצירוף האישורים הרלוונטיים), ואנו נדאג להעלותם בפני ועדת חריגים.

הנהלת הארגון ניהלה משא-ומתן ממושך בנוגע לנוהל זה, ועמדה על הפיכתו לנוהל שמונע אי-נעימויות העלולות להתעורר בין חברי/ות הארגון המלגאים לבין המנחים.
אנו מברכים את הנהלת האוניברסיטה, ובפרט את הרקטור וסגניתו, על התגייסותם האישית לשכלולו של נוסח זה ולהוציאו אל-הפועל לרווחת המלגאים.
אנו משוכנעים הן האוניברסיטה והן תלמידי-המחקר יתברכו, כולם כאחד, בזכותו של הנוהל, שיסייע ויביא לקידום ולהשאת המחקר בשדרות העתודה הצעירה של האוניברסיטה.2. תזכורת האסיפה הכללית השנתית
זו גם הזדמנות להזכיר לכם כי האסיפה הכללית השנתית קרבה, ותיערך ביום ג' ה-11/6 בשעה 12:00 בחדר 100 בפקולטה למשפטים.
באסיפה ייערכו הבחירות לוועד הארגון, ליושב/ת-הראש, לוועדת הביקורת ולנציגי ארגון הסגל בסנאט.
בנוסף, ייסקרו בקצרה הישגי הארגון בשנת הפעילות החולפת, וייפרסו ההיערכות, היעדים והמטרות לקראת שנת הלימודים והפעילות הבאה שתבוא עלינו לטובה.
ועדת הביקורת והנהלת הארגון מבקשות לעדכן את החברים המעוניינים להציע מועמדותם למי מבין התפקידים, ובכפוף להוראות התקנון, למלא טופס הגשת מועמדות מלא (מצ"ב) עד ליום חמישי ה-6/6. את הטופס ניתן להגיש פיזית במשרדי הארגון בשעות הקבלה, או להעבירו במייל ל-Segel@zutar.org.il
על סדר-היום דו"ח סיכום פעילות ועד הארגון לשנה"ל תשע"ג; דו"ח ועדת הביקורת; אישור מאזן הארגון; והצעה לשינוי סעיפים 12 (ו) ו-12 (ז) לתקנון, ועוד.
הוועד קורא לכל חברי הארגון השנה (סמסטר א', ב' או קיץ) ומזמינם לממש את זכות הארגונית להצביע ו/או להציע את מועמדותם.3. אמריקן אקספרס.
אמריקן אקספרס מציעה לחברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר כרטיס Gold Business בתנאים מועדפים.
הכרטיס ניתן ללא עלות דמי כרטיס, מקנה כניסה חינם לטרקלין דן בנתב"ג, ביטוח נסיעות לחו"ל מורחב,
הנחות באלפי בתי עסק ובעמלות ברכישות בחו"ל וכן מגוון הטבות ושירותים ייחודיים בארץ ובחו"ל המפורטים בהצעה המצורפת.
פרטים נוספים כאן.

נציגי אמריקן אקספרס יגיעו למשרדי הארגון ביום ד', בתאריך 05/06/2013, בין השעות 11:00-15:00
מומלץ להגיע ולהנות גם מפינוקים מתוקים שווים ביותר שימתינו לכם.

חברי ארגון הסגל אשר לא יהיו באותו יום יכולים להצטרף מראש או במועד מאוחר יותר באמצעות:
· טופס הצטרפות (מצ"ב)
· בטלפון: 2639*
· באינטרנט: https://www.americanexpress.co.il/cards/forms/21428.html4. קייטנות קיץ במרכז הספורט
מצורפים פרטים לקייטנות ופעילויות הקיץ במרכז הספורט עבור עובדי הסגל הזוטר.
לפרטים נוספים לחצו כאן