AddThis Social Bookmark Button

סיומו המוצלח של סכסוך העבודה - עדכון


חברות וחברי ארגון יקרים,
 
לאחר כחודש של משא-ומתן אינטנסיבי עם הנהלת האוניברסיטה, אנו שמחים לעדכנכם בהתפתחויות החיוביות שהשגנו בנושאים שנכללו בסכסוך העבודה בין ארגון הסגל שלנו לבין האוניברסיטה. בעקבות ההתקדמות ופתרון סוגיות אלה, הסכים הארגון להסיר את סכסוך העבודה. 
 

חשוב להדגיש כי לולא הסולידאריות בין שורות חברי הארגון, ואלמלא תרומתם של חברי הארגון,  לא היה  פתרון מהיר של הסכסוך אפשרי. והנה, על העובדה כי בפקולטה למדעי-החברה מועסקים מאסטרנטים בבדיקת בחינות בתשלום לפי מבחן – ובניגוד להסכמי השכר – למדנו מפנייה של המועסקים לחברת ועד הארגון.
אנו מזמינים אתכם – אנא ידעו אותנו ופנו אלינו בכל פעם שנדמה לכם שמשהו אינו תקין באופן בו אתם או חבריכם מועסקים בקמפוס.

באופן סמלי, נושק סיומו ההוגן של סכסוך העבודה לסיומה הקרב של שנת פעילות ועד והנהלת הארגון לשנה"ל תשע"ג. בהזדמנות זו, אנו מבקשים לעדכן כי בשבוע השני של חודש יוני תיערך האסיפה הכללית ובה ייבחרו נציגי הוועד לשנה הקרובה. אנו מזמינים נציגים מכל הפקולטות להצטרף לוועד ולקדם יחדיו העסקה הוגנת באוניברסיטה 
(הודעה מפורטת על האסיפה הכללית ומתכונתה תימסר בהקדם).

 כזכור, סכסוך העבודה הוכרז בעקבות:

1.         העסקת עוזרי-הוראה בשכר לפי מטלות;

2.         דרישת האוניברסיטה ליצירת דפוס העסקה וחישוב שכר חדש עבור עוזרי-הוראה שאינם פרונטאליים; 

3.         אי-תיקון ופתרון של מקרי תגמול-חסר והערכת-חסר של עבודת חברי הארגון;         

4.         מעבר מכתבי-מינוי שנתִיים לכתבי-מינוי סמסטריאליים; 

5.         סירוב לצירוף נציג של הסגל  האקדמי הזוטר כמשקיף ל'סנאט הקטן' באוניברסיטה; 

6.         סירוב לנהל מו"מ עם הארגון כנציגם של מורים במכינה הקדם-אוניברסיטאית; 

7.         עיכוב בלתי סביר ביישום הסדרי הביטחון התעסוקתי.


להלן פירוט ההבנות שהושגו בכל נושא:

1.      לא תתקיים העסקת עוזרי-הוראה בשכר לפי מטלות; 

2.      הוסכם שתקן ההעסקה היחיד להעסקת עוזרי-הוראה הוא "עוזר-הוראה", ובאחוזי משרה שנפרשים על פני כל הסמסטר ועם כל הזכויות הנלוות. לא ייווצר דפוס העסקה חדש עבור עוזרי-הוראה שאינם מלמדים באופן פרונטאלי;
 
3.      מנכ"ל האוניברסיטה התחייב למאמץ מרבי בכדי להביא לחזרה  לכתבי-מינוי שנתִיים. ייערך דיון בהקדם בהשתתפות הנהלת האוניברסיטה ונציגי הארגון;
 
4.      תגמול-חסר בקורסים – בקורסים בהם הארגון טען כי מועסקים נדרשו לעבוד שעות רבות ביחס לאחוז המשרה ולשכר שניתן להם בפועל, תשלם האוניברסיטה  למועסקים את החסר  בהתאם להערכת הארגון; 
 
5.      נציג ב'סנאט הקטן' - החלה הדיינות בין האוניברסיטה לארגון בעניין זה;  

6.      ניהול מו"מ עם הארגון בענייני מורי המכינה - נציגי הארגון הוזמנו לפגישה האחרונה בעניין המכינה, וישתתפו בפגישות הבאות;
 
7.      הושג סיכום בין הצדדים על נוסח מסמכי הביטחון התעסוקתי: 

 
א. אסיסטנטים / מדריכים -- יקבלו מעתה כתבי-התחייבות מהאוניברסיטה המבטיחים להעסיקם באחוז משרה שנתי ממוצע ידוע מראש, לתקופת זמן של שנתיים, שלאחריהן תקופת התחייבות נוספת של שנתיים נוספות, עם אפשרות להעסקה נוספת בתום התקופה (במקרים מיוחדים הארכה מסגרת התחיבות לשנה נוספת).

ב. עמיתי הוראה ותיקים ברמה ב' (לפחות 3 שנות העסקה) -- יועסקו על פי כתב-התחייבות המבטיח להם התחיבות להעסקה לפי הקורסים בהם הם מלמדים. כתב-ההתחייבות יינתן בתחילה לתקופה של שנתיים ובהמשך לשלוש עד חמש שנים.

ג. מורים לשפות במסלול המקביל -- יועסקו על פי כתב-התחייבות המבטיח להם מסגרת העסקה קבועה על בסיס שנתי לפי אחוז משרה ממוצע. כתב-ההתחייבות יינתן לתקופה של שנתיים עד ארבע שנים.

ד. מסלול מקביל זוטר (מלבד מורי שפות) ועמיתי-הוראה ותיקים ברמה א' --  יועסקו על פי כתב-התחייבות המבטיח להם התחייבות להעסקה לפי הקורסים בהם הם מלמדים. כתב-ההתחייבות ינתן לתקופה של שנתיים עד ארבע שנים.

ה ."העשור האבוד" -- עשרות עמיתי-הוראה ב' ותיקים שנפגעו מהקיצוצים הקשים במערכת ההשכלה הגבוהה בעשור הקודם יקבלו הסדרי העסקה בטוחים וממושכים יותר. חלק מהמרצים יקבלו מינוי של סגל בכיר במסלול המקביל (לרוב, במשרה חלקית); ואילו חלק נוסף יזכו לחוזה העסקה למשך תקופה שאינה מוגבלת בזמן או למשך עשר שנים מראש, על בסיס תנאי ההעסקה של עמית הוראה ב'. 

ביחס לכל המועסקים במסגרת כתבי התחייבות או חוזים ארוכי טווח –  הוסכם כי סמסטר בו העובד אינו מועסק, מעמדו יהיה כנמצא בחופשה ללא תשלום (חל"ת). כמו כן, יכולים עובדים כאמור לבקש לצאת לתקופות יזומות של חל"ת. (היתרון בתקופת חל"ת לעומת הפסקת עבודה רגילה הוא כי תשלום הביטוח הלאומי נמשך עבור המועסקים, וכי המבוטחים יוכלו לשוב לעבוד מיד לאחר תקופת החל"ת) 

בנוסף, הושגה הסכמה לגבי נוסח כתבי-המינוי למאסטרנטים אשר עוסקים בהוראה, עבורם, כזכור, הושגה תוספת שכר של 8% בהסכם 2012:  
בעקבות סכסוך העבודה הוסכם סופית נוסח כתבי המינוי לעוזרי ההוראה הפרונטליים, המאפשר הבחנה רק בין קורס פרונטלי וקורס לא פרונטלי, אך לא בין חלקי העבודה השונים במסגרת אותו קורס. 

אנו מודים לאגודת הסטודנטים אשר התגייסה כדי להביא לפתרון מהיר של המצב; וכמו כן, שמחנו לגלות נכונות ורצון טוב מצדה של האוניברסיטה. 

 אנו מברכים על ההתקדמות ועל ההישגים ונמשיך לעמוד על המשמר עבור כל אחת ואחד מכם. בימים של קיצוצים תקציביים וגזירות כלכליות מחד, ועלייה מרשימה בהתאגדויות העובדים בכל הארץ מאידך, מתחזקת ההכרה כי רק ארגון עובדים יכול להגן על זכויות עובדים ותנאי העסקתם, וכי זכויות עובדים משיגים באמצעות ארגון עובדים. 
   


בברכה
ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל-אביב