AddThis Social Bookmark Button

עדכון דחוף בנוגע לסכסוך-העבודה שהוכרז והשבתת הלימודים


חברות וחברי ארגון יקרים,

בעקבות התקדמות שהושגה בימים האחרונים במשא-ומתן בין הנהלת הארגון להנהלת האוניברסיטה בנושאים הנמצאים בסכסוך, החליטה הנהלת הארגון להשהות את הצעדים הארגוניים אותם התכוונה לנקוט מחר (יום ד').

אי לכך, נערוך – במקום השבתת הלימודים שנקבעה למחר (יום ד', 8/5, 12:00-14:00) בפקולטה למדעי-החברה – אסיפת הסברה באותו המועד בחדר 108 בנפתלי (הפקולטה למדעי-החברה).

קרי, הלימודים יתקיימו כסדרם.

בברכה,
ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב