AddThis Social Bookmark Button

mercazsport

הטבת תחילת שנה לחברי הסגל.
ארוחת בוקר זוגית מתנה לכל מי שרוכש / מחדש מנוי.

קרא עוד...

הודעה חשובה לדוקטורנטים מועסקים ומלגאים

חדשות טובות לדוקטורנטים שהם גם מלגאים וגם מועסקים:
בעקבות לחצי הארגון, החל מאוקטובר 2013 האוניברסיטה ביטלה את הקיזוז האוטומטי בין תקציב הנסיעות לחו"ל המוקצה למלגאים לבין קרן קשרי המדע האישית המוענקת למועסקים מתוקף הסכמי השכר.
משמעות הדבר: יש לכם 1000$ לנצל לנסיעות לכנסים כמלגאים, ואחריהם עוד כספים הנצברים לטובתכם כמועסקים בהתאם לאחוז ההעסקה.
הבהרה: את כספי קרן קשרי המדע למועסקים ניתן לצבור ולפדות בסוף הדוקטורט אם לא השתמשתם בהם. לעומת זאת כספי תקציב הנסיעות למלגאים אינם נצברים ואינם ניתנים לפדיון בסוף התקופה. השתמשו בהם קודם!

חדשות בנוגע לקרן קשרי מדע

חדשות טובות לדוקטורנטים שהם גם מלגאים וגם מועסקים:
בעקבות לחצי הארגון, החל מאוקטובר 2013 האוניברסיטה ביטלה את הקיזוז האוטומטי בין תקציב הנסיעות לחו"ל המוקצה למלגאים לבין קרן קשרי המדע האישית המוענקת למועסקים מתוקף הסכמי השכר.
משמעות הדבר: יש לכם 1000$ לנצל לנסיעות לכנסים כמלגאים, ואחריהם עוד כספים הנצברים לטובתכם כמועסקים בהתאם לאחוז ההעסקה.
הבהרה: את כספי קרן קשרי המדע למועסקים ניתן לצבור ולפדות בסוף הדוקטורט אם לא השתמשתם בהם. לעומת זאת כספי תקציב הנסיעות למלגאים אינם נצברים ואינם ניתנים לפדיון בסוף התקופה. השתמשו בהם קודם!

חגיגת קיץ במרכז הספורט

מרכז הספורט וארגון הסגל האקדמי הזוטר מזמינים אתכם לחגיגת קיץ לכל המשפחה בחינם
יום שלישי, 30.7.2013 החל מהשעה 17:30

קרא עוד...

לשוקלים לימודי דוקטורט בחו"ל

לשוקלים לימודי דוקטורט בחו"ל:
מוצעת תכנית לדוקטורט בסוציולוגיה ובחינוך, החל משנת הלימודים הקרובה.

קרא עוד...

חוגים מטעם אגודת הסטודנטים

חוגים והעשרה לקיץ 2012:

ללוח החוגים של אגודת הסטודנטים לחצו כאן 

תתי-קטגוריות